ราศีพิจิก

24 .. - 22 ..


ประจำวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562

ชีวิตลงตัว เข้มแข็งมากทั้งกายใจ และปัจจัยภายนอกทั้งหลาย   ได้เวลาขยับขยายทำอะไรที่คิดว่าอยากทำ ความเป็นไปได้ของความสำเร็จมีสูงมาก เหมือน สวนที่พรวนดินไว้พร้อมปลูกอะไรก็พร้อมจะงอกงาม  และช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเข้มแข็งมั่นคงมากๆด้วยอย่าคิดไปเองว่าเราไม่มีทางออก ทางเลือก หรือถุกจองจำ  อย่าสงสัยในตัวเอง จนไม่กล้าลงมือทำอะไร ทั้งที่ตอนนี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีมากๆ เรื่องที่อาจจะกวนใจหน่อยก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคน ที่อาจจะยึดเหนี่ยวกันไว้ด้วยแรงราคะ ความหลงใหล กรรมเก่า มิใช่ความรักแต่อย่างใด ถ้าไม่เข้มแข็งพอที่จะผ่านไปได้ ก็จะเป็นความสัมพันธืที่ไม่ได้ให้ความสบายใจให้แน่ๆ