Scorpio

24 ต.ค. - 22 พ.ย.

คุณรู้สึกเหมือนได้รับการปลดปล่อย มีอิสระเสรีที่จะเริงร่าในโลกกว้างแล้วชีวิตหันหน้าไปในทิศทางใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลง เหมือนได้พบทัศนียภาพใหม่ๆ ของชีวิต อาจจะได้งานใหม่ ได้ทำโปรเจกต์ใหม่จากความคิดสร้างสรรค์ค์ใหม่ๆ สิ่งที่ตั้งใจได้สมประสงค์ ไม่ล่าช้าแล้ว บางคนอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องความสัมพันธ์กับคนแบบกะทันหัน จากเบื่อๆ เซ็งๆ ก็ได้เจอคนที่ใช่ อะไรทำนองนี้ ได้เจอใครบางคนที่มีความรู้สึกดึงดูดกันอย่างแรง ทำให้คุณพร้อมกระโจนคุณจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในการใช้ชีวิต ความสุขใหม่ๆ ที่ใช่เลย สิ่งที่ต้องใส่ใจบ้างก็คือสุขภาพ การนอนไม่พอ พักผ่อนไม่พอ ชีวิตช่วงนี้มันตื่นเต้นเกินไปมั้ง