ราศีพฤษภ

14 พ.ค. - 13 มิ.ย.


ประจำวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2561

การงาน: ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีกับตัวคุณ แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นองค์กรหรือในงานที่คุณทำอยู่ ซึ่งจะส่งผลต่อตัวคุณในทางใดทางหนึ่ง เพื่อความไม่ประมาทเริ่มรับตั้งแต่ตอนนี้ สำรวจความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไข อย่าใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย เก็บเงินไว้เผื่อยามจำเป็น หากการเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทางไม่ดีกับคุณ คุณจะได้ไม่เดือดร้อน

สุขภาพ: ยังเป็นสิ่งที่ต้องระวัง เริ่มต้นที่ตัวคุณเอง มีวินัยในการกิน นอน และพบแพทย์สม่ำเสมอ

ความรัก: ทั้งคนมีคู่และคนโสดถือเป็นเรื่องดีงาม คนมีคู่มีความทรงจำดีๆ คนโสด คนที่เข้ามาถือว่าน่าสนใจอย่างยิ่ง