ราศีกันย์

24 ส.ค. - 23 ก.ย.


ประจำวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2563

เป็นช่วงที่มีการเติบโตทางอารมณ์ หรือเติบโตภายในมาก ทีเดียว แม้ว่าดูเหมือนคุณไม่รู้แน่ชัดนักว่าจะเอายังไงกับชีวิตหรือไปทางไหน แต่คุณจะรู้สึกวางใจ มั่นใจลึกๆ ว่าทุกอย่างจะโอเค คุณกำลังหันหน้าไปในทิศทางใหม่ๆ ที่จะพาชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น มีการเริ่มต้นใหม่ มีโอกาสทางการเงินใหม่ๆ และคุณอยู่ในตำแหน่งที่ใช้ความรู้สึก ความรู้ลึกนำทางไป เป็นผู้นำที่เป็นเบอร์สอง ใช้สัญชาตญาณนำ มีคนมาให้ความใส่ใจใยดีและสนับสนุนข้างหลังคุณเต็มที่ การเริ่มต้นใหม่นี้สำคัญสำหรับชีวิตทีเดียว เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ใช้ศักยภาพเต็มที่