Home > Lifestyle > Food & Drink > คุณไก่-สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ หญิงแกร่งผู้ต่อสู้เพื่อนำมาตรฐาน Earth Safe

จากการเดินทางไปพักผ่อน คุณไก่-สัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ที่บ้านพักตากอากาศของครอบครัวที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกปี ได้เยี่ยมชมโครงการนำร่องงานช่วยเหลือชุมชนยูนนานและชุมชนไทยใหญ่ ที่บ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ คุณไก่จึงมีความคิดริเริ่มอยากให้ความช่วยเหลือเกษตรกร จึงก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ หรือ Earth Safe Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ด้านการพัฒนากลไกการเกษตร กสิกรรม ประมง และปศุสัตว์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถทางการตลาด บนพื้นฐานของอินทรีย์วิถีไทย และศาสตร์พระราชา 

“การทำงานมีเหนื่อยมีท้อแต่เมื่อนึกถึงเสด็จพ่อร.9 ก็เหมือนได้เติมพลังให้ตัวเองบวกกับเดินทางโลกแล้วก็ต้องเดินทางธรรมทำจิตใจให้เข้มแข็ง”

ทว่าหลักการทำงานของเธออาจเป็นที่เข้าใจยากสำหรับคนรุ่นใหม่ เพราะไม่ได้ take กับ give เท่ากัน แต่ต้อง “Give First” ไม่ว่าจะทำอะไรต้องเริ่มจากการให้ก่อน โดยไม่ต้องนึกถึงผลลัพธ์ อย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสอนว่า “ยิ่งให้ยิ่งได้การได้อาจไม่ใช่เงินแต่ได้ความสุขจากการช่วยคน”

นับจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านมากว่า 2 ทศวรรษ คุณไก่ยังคงยืนหยัดเดินหน้าทำงานอย่างมุ่งมั่น หญิงเก่งและแกร่งคนนี้บอกว่า “เห็นเขามีรายได้เพิ่มขึ้นก็ยิ่งชื่นใจ เพราะถือหลักตามคำสอนของรัชกาลที่ 9 ที่จำได้แม่นคือ ตัวอย่างความสำเร็จดีกว่าคำสอนเราต้องทำความสำเร็จให้เขาเห็นให้เขาทำตามเมื่อเขาสำเร็จแล้วคนรอบข้างในชุมชนก็จะเปลี่ยนเองโดยที่ไม่ต้องไปเคี่ยวเข็ญและต้องทำให้เขาเห็นในหลายๆ พื้นที่”

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.