Home > Lifestyle > Travel > Emirates airline ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้โดยสาร หากตรวจพบเชื้อโควิด-19

ผู้โดยสารสายการบินเอมิเรตส์สามารถเดินทางได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะล่าสุด Emirates airline สายการบินชั้นนำระดับโลก ประกาศออกมาตรการให้การช่วยเหลือค่ารักษาสูงสุด 150,000 ยูโร และค่าใช้จ่ายในการกักตัววันละ 100 ยูโรตลอด 14 วัน หากตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในระหว่างการเดินทาง

Emirates airline

สายการบินแรกในโลกที่มอบการครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อโควิด-19 ฟรี โดยจะเริ่มใช้มาตรการนี้สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2563 (เที่ยวบินที่เดินทางจะต้องสิ้นสุดหรือหรือเริ่มบินเที่ยวแรกก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2563) และครอบคลุมทั้งสิ้น 31 วันนับจากวันที่เริ่มบินออกนอกประเทศ

Emirates airline
ห้องอาบน้ำสปาบนเครื่องบิน A380

ผู้โดยสารของสายการบินไม่จำเป็นต้องกรอกเอกสารใดๆ ก่อนการเดินทางเพื่อรับการคุ้มครองจากทางสายการบิน และผู้โดยสารสามารถเลือกที่จะไม่รับการคุ้มครองนี้ได้เช่นกัน ผู้โดยสารท่านใดที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในระหว่างการเดินทาง เพียงติดต่อไปยังสายด่วนของสายการบินเพื่อรับความคุ้มครองนี้

Emirates airline

ปัจจุบันสายการบินเอมิเรตส์เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสารทั่วโลกไปยังกว่า 60 จุดหมายปลายทาง ซึ่งครอบคลุมทวีปอเมริกา ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก ผ่านการเชื่อมต่อที่มหานครดูไบ

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.