Home > Lifestyle > Travel > ตามรอยทริปอิ่มบุญอิ่มใจ The Grand Pilgrimage at Bodh Gaya ฉลอง 75 ปี ห้างเซ็นทรัล

วันนี้ HELLO! จะพาทุกท่านไปตามรอยทริปอิ่มบุญอิ่มใจ ‘The Grand Pilgrimage at Bodh Gaya’ ทริปแห่งการแสวงบุญตามรอยพระพุทธเจ้า ณ พุทธคยา สาธารณรัฐอินเดียเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ ด้วยการเปิดรับความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตตลอดปี 2566 และเนื่องด้วยวาระพิเศษครบรอบ 75 ปีของห้างเซ็นทรัล ห้างเซ็นทรัล และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเอ็มบาสซี ร่วมกับบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันจึงถือโอกาสชักชวนลูกค้า VVIP คนสําคัญสุดพิเศษ ร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ ตามรอยพระพุทธเจ้า ณ พุทธคยา อย่างเอ็กซ์คลูซีฟ 

ไฮไลต์สําคัญของทริปรับบุญใหญ่ในครั้งนี้ อยู่ที่พิธีสมโภชเฉลิมฉลองทองคํา ฉัตรยอดพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาครบรอบ 9 ปี ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร อินเดีย อันเป็นพิธีการมหากุศลที่ถือว่าเข้าร่วมได้ยากมาก โดยมีเจ้าภาพบุญหัวเรือใหญ่ของห้างเซ็นทรัล คือ คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ คุณนิตย์สินี จิราธิวัฒน์ และ คุณสิริเกศ จิรกิติ

เริ่มต้นทริปอิ่มบุญกับหมุดหมายแรกที่เมืองพาราณสี ด้วยการผ่อนคลายบนเรือล่องแม่นํ้าคงคา ภายใต้วิวอันสวยงามของพระอาทิตย์อัสดงยามเย็น พร้อมกับชมพิธีกรรมสําคัญในช่วงพลบคํ่าของชนชาวอินเดีย นั่นคือ ‘พิธีคงคาอารตี’ หรือการบูชาแม่นํ้าคงคาด้วยไฟ อันเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ เรียกได้ว่าเป็นพิธีอันเก่าแก่คู่กับเมืองพาราณสี ที่ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในไฮไลต์สำคัญของการท่องเที่ยวของเมืองนี้ที่ไม่ควรพลาดชม

วันที่สอง รับวันใหม่ด้วยการล่องเรือชมเเสงเเรกริมสองฝั่งคงคา เเละออกเดินทางต่อไปยัง ‘ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน’ เมืองสารนาถ สถานที่พระบรมศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมีพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (พระมหา ดร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร และโฆษกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย และพระครูอุดมโพธิวิเทศ (ณรงค์ อุตฺตมวํโส) เจ้าอาวาสวัดพระรามอโยธยา-อินเดีย สารณรัฐอินเดีย ร่วมธรรมบรรยาย พร้อมนําสวดมนต์ นั่งสมาธิ รวมถึงนําเวียนประทักษิณ ส่วนช่วงบ่ายเดินทางไปยังเมืองคยา ระหว่างทางแวะที่วัดไทยสะสาราม เพื่อทอดผ้าป่าและถวายสังฆทาน จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางเมืองคยา

ทริปอิ่มบุญวันที่สาม จุดหมายหลักอยู่ที่ ‘เขาคิชฌกูฎ’ เมืองราชคฤห์ ที่ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยเสด็จมาประทับจําพรรษาอยู่หลายครั้ง ทำให้เชื่อกันว่าหากใครได้เดินขึ้นไปจนถึงยอดเขาคิชฌกูฏสักครั้ง ก็เปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งที่เหมาะจะได้ขึ้นมาสวดมนต์ และปฏิบัติสมาธิ เพื่อเป็นมงคลใหญ่ให้แก่ชีวิตของเหล่าคณะเเสวงบุญ

เเละช่วงเย็นในวันเดียวกัน ทั้งคณะได้เดินทางมายัง พระมหาเจดีย์พุทธคยา สังเวชนียสถานแห่งการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า อันเป็นจุดหมายปลายทางในการร่วม พิธีศักดิ์สิทธิ์ของทริปนี้ แล้วเข้าไปกราบสักการะพระพุทธเมตตา เพื่อประกอบพิธีห่มผ้า และร่วมทําพิธีเปียกทององค์พระพุทธเมตตา พร้อมเวียนเทียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์พุทธคยา 3 รอบ

เช้าวันวันที่สี่ เข้าร่วม ‘พิธีสมโภชเฉลิมฉลองทองคํา ฉัตรยอด พระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยาครบรอบ 9 ปี ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา อินเดีย’ มหากุศลหนึ่งเดียวในโลก ที่หาโอกาสเข้าร่วมได้ยากมาก โดยพิธีนี้เป็นหนึ่งในโครงการตรวจสอบ ทําความสะอาด ซ่อมแซม และสมโภชเฉลิมฉลองทองคําฉัตรยอด พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาบนความสูง 51 เมตร ซึ่งมีการอัญเชิญนํ้าศักดิ์สิทธิ์ขึ้นสู่พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาเพื่อสรงฉัตรทองคํา โดยมี คุณปัญญ์ จิรกิติ เป็นตัวแทนคณะเซ็นทรัล ขึ้นไปร่วมสรงนํ้าฉัตรทองคํา บริเวณยอดพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา

คุณเพ็ชรากรณ์ วัชรพล ร่วมตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จํานวน 63 รูป ช่วงเช้าตรู่ก่อนออกเดินทางไปร่วมพิธีสมโภชฉัตรทองคํา
คณะผู้บริหารเซ็นทรัลถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกับลูกค้า

เสร็จพิธีมหากุศล ชาวคณะจึงเดินทางไปทอดผ้าป่า และถวายสังฆทาน ณ วัดไทยพุทธคยา วัดไทยเชตวันมหาวิหาร และวัดอโยธยา-อินเดีย โดยการทอดผ้าป่า และถวายสังฆทานที่วัดไทยพุทธคยาในครั้งนี้ ได้รับผ้าไตรประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พร้อมร่วมบริจาคทาน อาหาร ขนม และปัจจัยต่าง ๆ ให้เด็กยากไร้ในพื้นที่

สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์เเละนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

เเละเเล้วก็มาถึงวันสุดท้าย ซึ่งเริ่มต้นด้วยการเดินทางไปยังพระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยาอีกครั้ง เพื่อประกอบพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคณะลูกค้าคนพิเศษและผู้บริหารจากบริษัทห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จํากัด เป็นประธานในพิธีต่อด้วยคณะเข้ากราบนมัสการพระอาจารย์ ดร.กฤษฎา สิริวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดเมตตาพุทธารามพุทธคยา ร่วมกันทอดผ้าป่า และถวายสังฆทาน เรียกได้ว่าเป็นการปิดท้ายทริปมหากุศลอย่างสมบูรณ์แบบ

จบกันไปเเล้วกับ เส้นทางแสวงบุญ ตลอดระยะเวลา 5 วันเต็ม ล้วนอิ่มเอมไปด้วย ความสุข ความอบอุ่นเเละความเปรมปรีดิ์ ในมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ถือเป็นทริปที่ทาง ห้างเซ็นทรัล และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี รังสรรค์ด้วยใจ เพื่อมอบให้แก่ลูกค้าคนพิเศษ ได้เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขที่เปล่งประกายจากภายในสู่ภายนอก พร้อมเปิดรับสิ่งดีงามใหม่ ๆ ในปีถัดไป

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.