Home > Events > ยกระดับไลฟสไตล์ สำหรับผู้ถือบัตรการเดินทาง APEC สู่เอกสิทธ์สุดพรีเมี่ยม!

เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับไลฟสไตล์ของการเดินทาง ของผู้ที่ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) ของไทย ซึ่งเป็น “วีซ่าเดินทางประเภทธุรกิจ” ภายใต้การร่วมมือของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมลงนามแต่งตั้ง กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) เป็นผู้จัดหาสิทธิประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เหล่านักธุรกิจเดินทางได้อย่างพรีเมี่ยม และขับเคลื่อนและพัฒนาเศรฐกิจไทย

ยกระดับไลฟสไตล์ สำหรับผู้ถือบัตรการเดินทาง APEC สู่เอกสิทธ์สุดพรีเมี่ยม!

สำหรับบัตรเดินทาง ABTC บัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค ผู้ถือบัตรนั้น สามารถใช้บัตรควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่ออ เดินทางเข้าดินแดนของสมาชิกเอเปคท่ีร่วมโครงการนี้ โดยปัจจุบัน มีจํานวน 19 เขตเศรษฐกิจท่ีสามารถใช้บัตรเข้าได้โดยไม่ต้องมีวีซ่า ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน เวียดนาม เม็กซิโก และรัสเซีย อีกทั้งสิทธิการเข้าช่องพิเศษเพื่อตรวจหนังสือเดินทางสําหรับสมาชิก ในท่าอากาศยานนานาชาติของกลุ่มเขต เศรษฐกิจสมาชิกเอเปค (APEC Lane) อีกด้วย

ซึ่งในโอกาสนี้ ได้มีการยกระดับสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ภายใต้การดูแลของ กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) โดยมีการลงนามแต่งตั้งจาก คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในฐานะผู้นําธุรกิจบริการดูแลไลฟ์สไตล์ระดับสูง (Luxury lifestyle services)

นายจักรพันธ์ รัตนเพชร

นายจักรพันธ์ รัตนเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มดับบลิวอาร์เอส (WRS Group) กล่าวว่า

“กลุ่มดับบลิวอาร์เอสมีความพร้อมและความเชี่ยวชาญที่จะนํานวัตกรรมมาพัฒนาใช้ในการเชื่อมต่อ พันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่การเดินทางของกลุ่มนักธุรกิจหรือผู้ที่เดินทาง เป็นประจํา และตอบรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคแห่งปี 2565 ของประเทศไทย โดยตระหนักถึงประเด็นการมุ่ง พัฒนาแผนฟื้นฟูให้แก่ภาคการเดินทางและภาคการบริการท่องเที่ยว เรามั่นใจว่าการได้ดูแลสิทธิพิเศษและสิทธิ ประโยชน์ระดับพรีเมียมให้แก่ผู้ถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค หรือ APEC Business Travel Card (ABTC) ซึ่งเป็น “วีซ่าเดินทางประเภทธุรกิจ” จะสามารถสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย ให้คืนกลับมาได้อย่างแน่นอน” 

สําหรับการที่เหล่านักธุรกิจเอเปคได้สิทธิพิเสษเหล่านี้ จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เหล่า นักธุรกิจทั่วโลกท่ีมุ่งตรงมายังประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลาสําคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค แห่งปี 2565 เราต้องร่วมกันคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อคืนความเชื่อมั่นให้กลับมาสู่ประเทศไทยอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ บัตร ABTC รูปแบบใหม่ พร้อมรายละเอียดระดับของสมาชิก บัตร สิทธิประโยชน์ที่มีให้ตลอดอายุสมาชิก และเอกสิทธิ์ของบัตรทั้งหมด จะถูกเปิดตัวในช่วงการจัดงาน APEC CEO SUMMIT 2022 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2565 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต่อไป

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.