Home > Events > ประทับใจที่พบเห็น! ผลงานศิลปะของ คุณณัฐสุรี และคุณฐานิตา ในเดือนมกราคมนี้
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Cover
Events

ประทับใจที่พบเห็น! ผลงานศิลปะของ คุณณัฐสุรี และคุณฐานิตา ในเดือนมกราคมนี้

Jan 05, 2021

สายอาต์ทห้ามหลาด! เพราะวันที่ 6 มกราคมนี้ ศิลปินชื่อดังอย่าง ‘คุณณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน’ และ ‘คุณฐานิตา ศรีสมพันธ์‘ มาจัดแสดงผลงาน “เปลือก” และ “พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์” ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สัมผัสถึงความคิดและฝีมือการนำเสนอผลงานชิ้นต่างๆ ในแบบฉบับ HELLO! กัน

“เปลือก”

Cr. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนำเสนอนิทรรศการ “เปลือก” โดย ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน
นิทรรศการสะท้อนแนวความคิดของศิลปินเกี่ยวกับ ธรรมชาติของคนเรามักเกิดความประทับใจคนที่พบเห็น จากภายนอกในครั้งแรกที่เจอ ” โดยผู้คนส่วนใหญ่รับรู้ได้จากการมองเห็น รูปร่าง หน้าตาจึงกลายเป็นส่วนสำคัญ  

Cr. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผู้หญิงส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ เป็นอันดับต้นๆ ทั้งการแต่งหน้าการแต่งตัวสวยงาม หรือแม้แต่การทำศัลยกรรมหน้าใหม่ ก็เพื่อสร้างความสนใจ และประทับใจให้แก่ผู้คนที่พบเจอ แต่บางครั้งการเสริมแต่งความงามจนมากเกินไปเปรียบเสมือนการสวมหน้ากากที่แลกมาด้วยความเจ็บปวด

“พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์”

Cr. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

“พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์” โดย ฐานิตา ศรีสมพันธ์ นิทรรศการจิตรกรรมสีน้ำมัน ภาพวาดมนุษย์ในสภาพแวดล้อมและอิริยาบถ ท่าทางต่างๆ โดยปราศจากคำว่า กาลเทศะ  สะท้อน มุมมองต่อสังคมที่ย่อมมีข้อจำกัด

Cr. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เทคนิคทางจิตรกรรม โดยยึดทั้งรูปแบบของความเหมือนจริง, จินตนาการ และการลดทอนตามแบบฉบับของศิลปิน เปิดโอกาสแก่ศิลปินหน้าใหม่ได้แสดงออกทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหลากหลายจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 31 มกราคม 2564 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.