Home > Events > เก็บตกภาพผู้บริหาร นักธุรกิจคนดังตบเท้าร่วมงาน HELLO! The Young Achievers 2023

ภายใต้ค่ำคืน ‘Radiant Stars of Success’ ในงาน HELLO! The Young Achievers 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดย นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย เพื่อมอบรางวัลและเฉลิมฉลองให้กับผู้บริหารและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยจากแคมเปญ The Young Achievers ปี 2019 – 2023 ณ Penthouse ชั้น 30 อาคาร UOB Plaza Bangkok เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2023 โดยมี The Young Achievers ร่วมรับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน นอกจากนี้ยังมี The Young Achievers จากปี 2018 รวมถึงนักธุรกิจและผู้บริหารมากความสามารถจากหลากหลายภาคธุรกิจตบเท้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ใครเป็นใครบ้างนั้น HELLO! รวบรวมภาพมาให้ชมกันอีกครั้ง

READ: HELLO! จัดงาน The Young Achievers 2023 เฉลิมฉลองความสำเร็จ 11 ผู้บริหาร-นักธุรกิจรุ่นใหม่

(จากซ้าย) คุณพลอยดี จันทรสมบูบููรณ์, คุณวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล, คุณยุทธชัย เตยะราชกุชกุล, คุณบียอน เรททิก,
คุณเกษสุดา มาระวิชัย, คุณพลอยนภัส เชษฐกุลรัตน์ และคุณภัคคณวัฒน์ เหมะธนานันท์

นำโดยผู้บริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย คุณบียอน เรททิก (Mr. Björn Rettig) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ด้า ลักซ์ชูรี จำกัด, คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย, คุณพลอยดี จันทรสมบูรณ์ โซเชียล ไดเร็กเตอร์ HELLO! Magazine Thailand ร่วมด้วยผู้บริหารจากผู้สนับสนุน คุณวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Retail and Brand, คุณยุทธชัย เตยะราชกุชกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บุคคลธนกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย, คุณภัคคณวัฒน์ เหมะธนานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณพลอยนภัส เชษฐกุลรัตน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเทอร์ โกลบอล จำกัด

Young Achievers 2019คุณนริศรา กิจพิพิธ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณธนพนธ์ เบญจรงคกุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด (Benchachinda Group)

The Young Achievers 2021 – คุณภัทรพล ศิลปาจารย์ นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง ที่ผันตัวมาศึกษาเรื่องการลงทุนอย่างจริงจัง พร้อมเปิดเว็บไซต์ Paul Pattarapon และคอร์สเรียนออนไลน์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ควงภรรยา คุณไปยดา มหิทธนันท์ มาร่วมรับรางวัล และ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณคเณศ สุตันติวรคุณ, คุณกนกวรรณ กอปรกีรติพงศ์ และคุณดลวิทย์ อริยสัจจากร ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณวริษฐา สืบพันธ์วงษ์ (ที่ 2 จากซ้าย)

The Young Achievers 2022 – คุณวริษฐา สืบพันธ์วงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Mizuhada Group เดินทางมาร่วมรับรางวัลโดยมีเพื่อน ๆ แสดงความยินดี, คุณนัทธมน พิศาลกิจวนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด (BNN) ผู้ปลุกปั้นแบรนด์ร้านอาหารบุฟเฟต์ ‘สุกี้ตี๋น้อย’ ถ่ายภาพกับรางวัล โดยมี พญ.สุรีนันต์ ฤทธิ์เทวา และ คุณณัฏฐ์ปณิธิ พระชัยยศ แห่งสุรีนันต์ คลินิก ร่วมถ่ายภาพ และ คุณกฤตรินทร์ ลิ้มราบรื่น กรรมการผู้จัดการของบริษัท Benz MB Sukhumvit และกรรมการบริหาร Benz Suanluang Autohaus ควงน้องชาย คุณก่อเกียรติ ลิ้มราบรื่น มาร่วมงาน

คุณสริยา ครุฑทอง

The Young Achievers 2023 คุณเดิมพัน อยู่วิทยา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แรพพิด กรุ๊ป (Rapid Group) มารับรางวัลพร้อมน้องชายคนสนิท ดร.ภวิศ ตั้งวิรุฬห์ ตามด้ว คุณสุริยา ครุฑทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการสร้างสรรค์ ผู้ปลุกปั้นแบรนด์ Chic Planner คุณเจนจิรา อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เดินทางมารับรางวัลแทนน้องชาย คุณเทพพันธ์ อัศวะธนกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการฯ

คุณต้องพงศ์ ศรีบุญ, คุณณัฐธิดา สงวนสิน และนพ.ศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์

The Young Achievers 2018 และ 2019 คุณนัฐธารี พันธุ์เพ็ญโสภณ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ COCA & Mango Tree Restaurants Group และสามี คุณไรอัน พันธุ์เพ็ญโสภณ, คุณภูมินทร์ ยุวจรัสกุล ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีททิโก (ประเทศไทย) จำกัด, สองเพื่อนซี้ คุณโสฬัส อมาตยกุล รองประธาน บริษัท พีพี เอ.เจ.(1999) จำกัด คุณฟา เบเนเดทตี้ ผู้บริหารและผู้อำนวยการสายผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์โรงแรม/ร้านอาหาร บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (Buzzebees)

คุณพุธิดล ครุฑานุช และคุณจักรพันธ์ รัตนพันธ์ รัตนเพชร ร่วมพูดคุยกับ Mr. Christoph Pagel Regional Director of Digital Operation Burda Luxury

ปิดท้ายด้วยเหล่านักธุรกิจและผู้บริหารจากธุรกิจชั้นนำในประเทศไทย คุณศุภโชค ปัญจทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป ควงแขนมากับภรรยา คุณไกวซัน, นพ.ศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์ และ คุณต้องพงศ์ ศรีบุญ สองผู้ก่อตั้งศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์, คุณจักรพันธ์ รัตนเพชร กรรมการผู้จัดการ และผู้ก่อตั้งบริษัท เวิลด์ รีวอร์ด โซลูชั่น และซิลเวอร์ โวยาจ, คุณเอศรา ไกรภัสสร์พงษ์ – คุณศศินนาศ ไกรภัสสร์พงษ์ – คุณพีรภัทรา เชาวลิต คุณชาลิน หัตถกิจโกวิท​ ผู้บริหาร Renatar, คุณเคนร์ ชัยชนะวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และ คุณรญาพร ชัยชนะวงษ์ รองประธานกรรมการ บริษัท วงศ์ชัย จำกัด ทายาทรุ่นที่ 2 VCON GROUP, คุณปทิตตา ราชวัตร์ Director of Epica และสามี คุณณัฐพร ราชวัตร์ คุณภูลิชยา เหรียญทอง Reserve Manager และ คุณกิตติศักดิ์ อนันต์สิทธิโชค PR & Marketing Communications Manager บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณวฤธ ใต้ฟ้ายงวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฎิบัติการประเทศไทย บริษัท มิสกวาน เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด เป็นต้น

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.