Home > Events > ร่วมสร้างโอกาสให้เด็กหญิงทั่วโลกไปกับ ‘Clé de Peau Beauté for UNICEF’

ถือเป็นอีกก้าวอันยิ่งใหญ่ของ Clé de Peau Beauté กับการดำเนินงานสนับสนุนองค์การ UNICEF เพื่อพัฒนาช่องทางสร้างโอกาสให้เด็กหญิงทั่วโลกได้เข้าถึงการศึกษาบูรณาการแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ซึ่งปีนี้เป็นปีที่สองแล้ว และยังได้หญิงสาว 7 คนจากหลากหลายเชื้อชาติมาร่วมกันแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษา โดย ‘คุณโดนัท-มนัสนันท์ จำนงค์อาษา’ แบรนด์อินฟลูเอนเซอร์ของประเทศไทยก็ได้รับเลือกให้มาร่วมแคมเปญนี้ด้วย

Clé de Peau Beauté ได้เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมสร้างโอกาสให้แก่เด็กหญิงทั่วโลกไปด้วยกัน ด้วยการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งจากยอดจำหน่าย ‘Le Serum’ ทั่วโลก สำหรับประเทศไทยจะนับจากยอดร้านค้าและเคาน์เตอร์เครื่องสำอางในช่วงวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม ขณะที่ช่องทางออนไลน์จะดำเนินแคมเปญต่อจนถึงสิ้นปีนี้

แคมเปญ ‘Unlock The Power of Girls’ ในปีนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างโอกาสให้เด็กหญิงด้อยโอกาสทั่วโลก สามารถเข้าถึงบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) อันได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Science : S) , เทคโนโลยี (Technology : T) , กระบวนการทางวิศวกรรม (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)

สาเหตุที่แบรนด์เลือกมุ่งเน้นไปที่ สะเต็มศึกษา เป็นพิเศษ นั่นก็เพราะจากสถิติระบุว่ามีเด็กผู้หญิงวัยแรกรุ่นกว่า 600 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา จะถูกกีดกันไม่ให้ได้รับการศึกษาหรือโอกาสในการสร้างเสริมทักษะอย่างไม่ยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนขององค์ความรู้สะเต็ม ทำให้ในอนาคตเด็กหญิงเหล่านี้จะมีโอกาสที่ได้รับการจ้างงานน้อยลง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือความเหมาะสม

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว ในช่วงปีที่ผ่านมายังเกิดวิกฤตโรคระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก บั่นทอนโอกาสในการดำเนินชีวิตและการเข้าถึงการศึกษา ทั้งยังเร่งให้เกิดการนำดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในภาคการศึกษาและการงานอาชีพ ทำให้บูรณาการความรู้สะเต็มศึกษากลายเป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กหญิงเหล่านี้อย่างมาก

อย่างที่ทราบกันว่าปีที่แล้ว Clé de Peau Beauté ก็ได้เริ่มดำเนินการระดมทุนเพื่อ UNICEF โดยบริจาคจากยอดจำหน่าย Le Serum ซึ่งตามมาด้วยผลลัพธ์อันน่าทึ่งในหลากหลายประเทศ อาทิ ได้ปฏิรูปการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงในบังกลาเทศ , สร้างทักษะเชิงวิชาชีพสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กผู้หญิงในคีร์กีซสถาน และส่งเสริมกิจกรรมสร้างความทัดเทียมให้แก่เด็กผู้หญิงในไนเจอร์

Courtesy of Clé de Peau Beauté

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.