Home > Events > เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติด้านศิลปะ ‘สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน’

นอกจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ยังทรงมีความสนพระทัยและหลงใหลในงานศิลปะ ทำให้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงงานประติมากรรม ‘เสือ’ เพื่อจัดแสดงในงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติในโอกาสถวาย พระสมัญญา “สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ (International Thailand Biennale, Korat 2021) ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายปี 2564 นี้

ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา ‘สิริศิลปิน’ จากกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย

ประจักษ์ถึงพระปณิธานอันแน่วแน่และพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนำไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ

ล่าสุด เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา ‘สิริศิลปิน’ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจัดงาน ‘เปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด นครป่าหลากลาย หลายชีวิต’ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนิทรรศการศิลปกรรมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุด ‘หลากลาย หลายชีวิต’ ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ จากผลงานดุษฎีนิพนธ์ชุด ‘หลากลาย หลายชีวิต’ นำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ ชุด นครป่าหลากลาย หลายชีวิต การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมที่ผสมผสาน 3 หลักแนวคิด ได้แก่ ความจริง ความดี ความงาม

ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง และ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าที่จะพาผู้ชมไปพบกับเสือหลากหลายบุคลิก พร้อมผองผีเสื้อ และเหล่านกฮูก คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่จะออกมาโลดแล่นถ่ายทอดเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตท่ามกลางบริบทแวดล้อมต่าง ๆ นำพาเด็ก ๆ และเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์

เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ตั้งใจทำเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนพาผู้ชมได้ชื่นชมความงามและเห็นคุณค่าในงานศิลปะ สร้างความสุขความเพลิดเพลินแก่ผู้ชมทุกท่าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และนำหลักธรรมคำสอน เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ไปต่อยอดประยุกต์ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป

ดร.พล-คุณอลิสา อินทเสนี และลูก ๆ น้องแมกซ์–ณครา และน้องเกรซ – ณิชาภา

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” มีทั้งหมด 16 ตอน จะเผยแพร่ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ยูทูบ CHULABHORN Channel, อินสตาแกรม @sirisinlapin, เฟซบุ๊ก Pimarntip Art Gallery และเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ซึ่งจะออกอากาศทุกวันศุกร์หลังข่าวในพระราชสำนักเริ่ม 1 ตุลาคม 2564, ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ เวลา 04.30 น. เริ่ม 4 ตุลาคม 2564 และช่อง 3 ทุกวันอังคาร หลังรายการข่าวสามมิติ เริ่ม 5 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ พระสมัญญา ‘สิริศิลปิน’ มีความหมายว่า ‘ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง’

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.