Home > Events > เปิดตัวแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติด้านศิลปะ ‘สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน’

นอกจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ยังทรงมีความสนพระทัยและหลงใหลในงานศิลปะ ทำให้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะเรียนรู้ ฝึกฝนและลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่อง

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงงานประติมากรรม ‘เสือ’ เพื่อจัดแสดงในงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติในโอกาสถวาย พระสมัญญา “สิริศิลปิน” และงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ (International Thailand Biennale, Korat 2021) ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายปี 2564 นี้

ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของพระราชวงศ์ไทยที่ทรงสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา ‘สิริศิลปิน’ จากกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยน้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย

ประจักษ์ถึงพระปณิธานอันแน่วแน่และพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และนำไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ

ล่าสุด เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระสมัญญา ‘สิริศิลปิน’ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจัดงาน ‘เปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด นครป่าหลากลาย หลายชีวิต’ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากนิทรรศการศิลปกรรมผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ชุด ‘หลากลาย หลายชีวิต’ ซึ่งจัดแสดง ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ขอพระราชทานพระอนุญาตนำภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ จากผลงานดุษฎีนิพนธ์ชุด ‘หลากลาย หลายชีวิต’ นำมาสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันเฉลิมพระเกียรติ ชุด นครป่าหลากลาย หลายชีวิต การ์ตูนส่งเสริมคุณธรรมที่ผสมผสาน 3 หลักแนวคิด ได้แก่ ความจริง ความดี ความงาม

ศ.เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง และ ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยในโลกแฟนตาซีของนครป่าที่จะพาผู้ชมไปพบกับเสือหลากหลายบุคลิก พร้อมผองผีเสื้อ และเหล่านกฮูก คาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่จะออกมาโลดแล่นถ่ายทอดเรื่องราวการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตท่ามกลางบริบทแวดล้อมต่าง ๆ นำพาเด็ก ๆ และเยาวชนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมสอดแทรกเกร็ดความรู้ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์

เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ตั้งใจทำเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนพาผู้ชมได้ชื่นชมความงามและเห็นคุณค่าในงานศิลปะ สร้างความสุขความเพลิดเพลินแก่ผู้ชมทุกท่าน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และนำหลักธรรมคำสอน เกร็ดความรู้ต่าง ๆ ไปต่อยอดประยุกต์ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และเป็นต้นแบบในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไป

ดร.พล-คุณอลิสา อินทเสนี และลูก ๆ น้องแมกซ์–ณครา และน้องเกรซ – ณิชาภา

ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชัน ชุด “นครป่าหลากลาย หลายชีวิต” มีทั้งหมด 16 ตอน จะเผยแพร่ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ ยูทูบ CHULABHORN Channel, อินสตาแกรม @sirisinlapin, เฟซบุ๊ก Pimarntip Art Gallery และเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมไปถึงสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ซึ่งจะออกอากาศทุกวันศุกร์หลังข่าวในพระราชสำนักเริ่ม 1 ตุลาคม 2564, ช่อง 7 ทุกวันจันทร์ เวลา 04.30 น. เริ่ม 4 ตุลาคม 2564 และช่อง 3 ทุกวันอังคาร หลังรายการข่าวสามมิติ เริ่ม 5 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ พระสมัญญา ‘สิริศิลปิน’ มีความหมายว่า ‘ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง’