Home > Events > HELLO! Sustainability Awards ยกย่อง 11 คนดังอุทิศตนเพื่อ ‘ความยั่งยืน’

ในงานแชริตี้ดินเนอร์ H! List 2023: The Glamour of Nature ฉลองการเปิดตัวหนังสือฉบับพิเศษ H! List 2023 เมื่อค่ำคืนวันที่ 27 ตุลาคม 2566 ณ ห้องแมกโนเลีย แกรนด์บอลรูม โรงแรมแอสโทเรีย กรุงเทพฯ นิตยสาร HELLO! ประเทศไทย ได้จัดพิธีมอบรางวัล HELLO! Sustainability Award แด่ 11 เซเลบริตี้ คนดัง ผู้อุทิศตนทำงานบนพื้นฐานของ ‘ความยั่งยืน’ โดยมีการจัดทำบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟของทั้ง 11 ท่านในนิตยสาร H! List 2023 เพื่อยกย่องและส่งต่อแรงบันดาลใจในการร่วมสร้างสังคมให้ยั่งยืนเป็นวงกว้างขึ้น

READ: เปิดความรู้สึกของเหล่าผู้ได้รับรางวัล HELLO! Sustainability Award จากงาน H! List ปี 2023

ความยั่งยืน

คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการบริหารนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย กล่าวว่า “นับเป็นปีที่ 5 แล้ว ที่นิตยสาร HELLO! ได้จัดทำฉบับพิเศษ H! LIST ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลอัพเดท อย่างครบถ้วนของบุคคลในแวดวงต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียง และร่วมสร้างสรรค์สังคมในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น โดยได้รับการตรวจเช็คข้อมูลความถูกต้องจากแต่ละท่านเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นลิสต์ที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งปีนี้เรารวบรวมรายชื่อได้มากถึง 600 กว่าท่าน

“อีกทั้งนำเสนอเรื่อง Sustainability อันเป็นประเด็นสำคัญ ณ เวลานี้ เพราะเราต่างสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงจากภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลก ฉะนั้นการรู้จริงเรื่องความยั่งยืน (Sustainability) ถือเป็นสิ่งสำคัญและเร่งด่วน ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมขอเชิดชูบุคคลที่อุทิศตนและมุ่งมั่นทำงานบนพื้นฐานความยั่งยืน อันประกอบอยู่ใน 3 กรอบด้วยกัน คือ เรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ หรือ ‘ธรรมาภิบาล’ จนสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนในสังคมตื่นตัวกับเรื่องนี้”

“อย่างไรก็ตามต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า การทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Sustainability เป็นเรื่องที่ทำคนเดียวไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของเราทุกคน และต้องทำอย่างต่อเนื่อง จึงจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้ในระยะยาว ในฐานะที่ HELLO! เป็นสื่อก็จะขอทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องราวต่างๆ และไม่ว่าโครงการใดๆ ก็ตามจะร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะ”

ความยั่งยืน

สำหรับเซเลบริตี้ทั้ง 11 ท่านที่ได้รับราวัล HELLO! Sustainability Awards ประกอบด้วย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท เจเนอเรชั่นที่ 3 แห่งกลุ่มมิตรผล ที่ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ กับการบริหารงานในกลุ่มมิตรผล เขาได้มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตลอดจนภาคการเกษตรของไทยให้ทันสมัย มีผลผลิตและรายได้ที่ดี สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ พร้อมได้นำความรู้เกี่ยวกับเกษตรสมัยใหม่ (Modern Farming) มาปรับใช้ และถ่ายทอดสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า 40,000 ราย เช่น เทคโนโลยีด้านการบินโดรน, Satellite, GPS Guidance & Sensor, IoT, การบริหารจัดการไร่ ด้วยการสร้างระบบ Big data analytics platform กลุ่มมิตรผล เป็นต้น ซึ่งทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น สิ่งแวดล้อมคงอยู่ ประเทศไทยมีผลผลิตจากภาคเกษตรที่มั่นคง สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร พลังงานสีเขียว และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มไบโอเบส ทั้งยังตอบโจทย์ปัญหาแรงงานในภาคเกษตรที่ลดลงจากการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ

ความยั่งยืน

ต่อด้วย คุณเอ๋ – วัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แห่ง AWC ที่มุ่งมั่นและตั้งใจพัฒนาธุรกิจอสังริมทรัพย์ภายใต้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคม ตามพันธกิจ “สรรค์สร้างอนาคตที่ดีกว่า” ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ ที่ดำเนินงานและผ่านการรับรองมาตรฐานด้านอาคารสีเขียวและการบริหารการจัดการอย่างยั่งยืนในระดับสากล รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบสนองนโยบายด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในโครงการ STAR ที่มีโรงแรมและสถานประกอบการในเครือของ AWC ได้รับประกาศนียบัตร ‘ดาวแห่งความยั่งยืน’ ถึง 17 แห่ง

ความยั่งยืน

คุณช้าง – ธีรพงศ์ จันศิริ ซีอีโอ Thai Union Group ในฐานะแม่ทัพใหญ่ ปีนี้คุณช้างประกาศทุ่มงบกว่า 7,200 ล้านบาทต่อยอดกลยุทธ์ความยั่งยืน SeaChange® ที่ดำเนินงานมาตลอด 7 ปี เพื่อโลกและอาหารทะเลที่ยั่งยืน ภายใต้พันธกิจกว่า 11 ข้อ ที่ครอบคลุมการทำงานในหลายขอบเขต รวมถึงเรื่อง Net Zero ไปจนถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศและการดูแลแรงงานให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรม จน Thai Union สามารถไปยืนอยู่บนเวทีความยั่งยืนระดับโลกทั้ง UN Ocean Conference และ UN Global Compact

ความยั่งยืน

คุณตุ๊ก – ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด นักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จในระดับแนวหน้าของเมืองไทย และยังทุ่มเทให้กับการทำงานเพื่อสังคมไม่แพ้กัน จนได้รับรางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมระดับเอเชีย สาขา Social Empowerment ในงานประกาศผล Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2022 ส่งผลให้ได้รับคะแนนเสียงนั่งแท่นตำแหน่งนายกสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 1 และเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ กองทุนนักธุรกิจหญิงรุ่นใหม่เพื่อผู้ลี้ภัย (UNHCR) นอกจากนี้คุณตุ๊กยังจับมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนแม่เลี้ยงเดี่ยวให้มีพื้นที่ประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นความยั่งยืนที่สอดคล้องกับสหประชาชาติ บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมอำนาจให้แก่เด็กและสตรี

Sustainability

คุณต๊อด – ปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้บริหารรุ่นใหม่แห่ง ‘บุญรอดบริวเวอรี่’ ทายาทผู้สานต่อ ‘สิงห์อาสา’ เครือข่ายอาสาสมัครขนาดใหญ่ ที่มีอาสาสมัครอยู่ทั่วประเทศไทย คอยให้การช่วยเหลือสังคมในวิกฤตการณ์ต่างๆ และยังช่วยให้คนในสังคมพึ่งพาตัวเองได้ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โรงเรียนเกษตรพอเพียง โครงการที่ช่วยดูแลเรื่องอาหารกลางวันให้นักเรียน ในโรงเรียนที่ขาดแคลน ช่วยทำให้มีแหล่งอาหารที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับรางวัล ‘Asia Responsible Entrepreneurship Awards’ (AREA) สาขา การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) เมื่อปี 2017 จากองค์กรเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย (Enterprise Asia)

Sustainability

คุณน้ำหวาน – พิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความรู้ด้านความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้อยู่เบื้องหลังการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน ด้วยกรอบแนวคิด ‘ESG’ หรือ Environmental Social และ Governance ซึ่งเป็นเสมือนตัวกรองหรือตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล ในการวิเคราะห์ตัดสินใจลงทุน และวางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ การส่งเสริมความรู้ และการพัฒนาบุคลากรด้านความยั่งยืนผ่านเครือข่าย ‘SET ESG Experts Pool’

Sustainability

เชฟแบล็ก – ภานุภน บุลสุวรรณ แห่ง Blackitch Artisan Kitchen ร้านอาหารรางวัลมิชลิน เพลท ในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ฉบับภาษาไทย ประจำปี 2564 โดยเชฟแบล็กมีเป้าหมายในการนำวัตถุดิบไทยตามฤดูกาลมาใช้ เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักวัตถุดิบไทยมากขึ้น นำมารังสรรค์อาหารในประเภทต่างๆ ที่ไม่ได้อิงเพียงแค่อาหารญี่ปุ่น เพื่อทำให้เห็นว่าการนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงอาหารไม่ใช่เรื่องยาก ทั้งยังให้ความใส่ใจในการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงคิดและทดลอง นำวัตถุดิบที่เหลือไปแปรรูปและถนอมอาหารในวิธีต่างๆ เพื่อไม่ให้เหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์

Sustainability

คุณเพชร – ภิพัชรา แก้วจินดา ดีไซเนอร์และครีเทีฟ ไดเรกเตอร์แบรนด์ ‘PIPATCHARA’ ผู้มุ่งมั่นส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านหัตกรรมให้กับคุณครูในชุมชนบนพื้นที่ห่างไกล จังหวัดเชียงรายไปจนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมกับให้ความสำคัญเรื่องความยั่งยืน โดยในปี 2020 คุณเพชรร่วมกับพาสเนอร์ (คุณทับทิม-จิตริณี แก้วจินดา) ต่อยอดนำพลาสติกรีไซเคิลมาทำกระเป๋า โดยใช้เวลาออกแบบ คิดค้น และสร้างสรรค์กว่า 2 ปี จึงสำเร็จ และถูกจับตามองจากผู้คนทั่วโลกเมื่อนักแสดงชื่อดังอย่าง แอนน์ แฮทธาเวย์ ถือกระเป๋า PIPATCHARA เดินบนพรมเเดง และปัจจุบันคุณเพชรยังท้าทายตัวเองด้วยการทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำพาสังคมไปสู่แนวทางของความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Sustainability

คุณท็อป – พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร นักแสดงและไอดอลด้านการรักษ์โลกในประเทศไทย ที่พยายามสร้างการรับรู้ด้านการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เห็นเป็นรูปธรรม ตั้งแต่เป็นนักออกแบบก็ได้รับรางวัลการันตีมากมาย กระทั่งก่อตั้งบริษัท คิดคิด จำกัด ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรที่ได้เข้าไปทำงานให้ พร้อมกับการออกแบบและจัดการงานทั้งการสื่อสารกับคนในองค์กรหรือลูกค้า เพื่อให้เกิดเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมที่สามารถวัดผลออกมาได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังพัฒนาแพลตฟอร์ม ECOLIFE ชวนทุกคนร่วมแสดงออกถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมแปลงค่าการกระทำต่าง ๆ ออกมาเป็นคาร์บอน ฟุตพรินต์

รวมไปถึงอีกสองท่านที่ติดภารกิจไม่สามารถมาร่วมรับรางวัลได้ คือ คุณส้มโอ – ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ ประธานบริหารแห่ง ‘ซี ดริ้ง’ ผู้สร้างสรรค์แบรนด์น้ำดื่ม C2 ที่ผลิตขวดน้ำดื่มไร้ฉลากรายแรกของไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดขั้นตอนก่อนนำไปรีไซเคิล พร้อมต่อยอดสู่โครงการต่างๆ อาทิ ร่วมกับโครงการไม่เทรวมกับสำนักงานกรุงเทพมหานคร คัดแยกขยะขวดพลาสติกส่งไปทำ ‘เสื้อวิบวับ’ แจกให้กับพนักงานเก็บขยะ และกิจกรรม C2 Recycle CSR Project งานเก็บ แยก รีไซเคิล ที่สามารถเก็บขยะในพื้นที่คลองลาดพร้าวได้มากถึง 2.3 ตัน ทุบสถิติโลก

และ คุณแพรี่พาย – อมตา จิตตะเสนีย์ Makeup Artist และ Beauty Blogger ผู้ผันตัวมาเป็น ‘นักสร้างสรรรค์’ สนับสนุนผ้าไทยในจังหวัดต่างๆ และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการศึกษาธรรมชาติในป่า เกษตรอินทรีย์ นำสีจากธรรมชาติมาดัดแปลงเป็นการทดลองเครื่องสำอางและย้อมสีผ้าจากวัตถุดิบธรรมชาติ แล้วยังต่อยอดไปถึงการเนรมิตดาดฟ้าบ้าน ทำการปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ปลุกกระแสให้คนเมืองหันมาปลูกผักปลอดสารพิษกินเอง และได้ประโยชน์มากมาย

สามารถติดตามบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากทั้ง 11 ท่านได้ในหนังสือฉบับพิเศษ H! List 2023

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.