Home > Events > เปิดรายชื่อ 21 เซเลบริตี้อุทิศตนเพื่อสังคมคว้ารางวัล ‘HELLO! KINDNESS 2021’

HELLO! ประเทศไทย จัดงาน ‘H! List 2021 Charity Dinner: La Casa of Kindness’ เอ็กซ์คลูซีฟดินเนอร์การกุศล เพื่อฉลองเปิดตัว ‘H! List 2021’ นิตยสารฉบับพิเศษ ที่รวบรวมประวัติและข้อมูลอัพเดทต่าง ๆ ของบุคคลในสังคมไทย ทั้งนักธุรกิจ ผู้บริหาร บุคคลผู้มีชื่อเสียง ตลอดจนเซเลบริตี้รุ่นใหม่กว่า 550 ท่าน และเป็นปีแรกที่มีการนำเสนอรายชื่อเซเลบริตี้ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม จึงมีการมอบรางวัล ‘HELLO! KINDNESS 2021’ อย่างเป็นทางการแก่เซเลบริตี้ผู้ที่อุทิศตนเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้ผู้อื่นจำนวนทั้งสิ้น 21 ท่าน โดยมี คุณวราภรณ์ ศิริบุญมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์ด้า ลักซ์ซูรี จำกัด และบรรณาธิการบริหาร และ คุณเกษสุดา มาระวิชัย บรรณาธิการนิตยสาร HELLO! ประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อค่ำคืนวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องแมกโนเลีย บอลรูม โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ

คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา

ผู้ก่อตั้งโครงการ ‘แอร์โรว์ช่วยช้างกลับบ้าน’ โดยนำช้างเมืองปล่อยกลับคืนสู่ป่า ตั้งแต่ปี 2550 การช่วยเด็กป่วยโรคหัวใจ ที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยการผ่าตัดนอกเวลาราชการผ่าน โครงการ ‘ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 500 เฉลิมพระเกียรติ’ ที่ทำต่อเนื่องมากว่า 19 ปี ตลอดจนการทำนุบำรุงศาสนา ร่วมสร้างโบสถ์คาทอลิก ‘เซนต์นิโคลาส’ หรือ ‘วัดบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เขาใหญ่’ ซึ่งเป็นวัดคาทอลิกแห่งแรกและแห่งเดียวในเขาใหญ่

คุณบุญเกียติ โชควัฒนา

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์

ซีอีโอนักอนุรักษ์หัวใจไทย ที่เดินหน้าภารกิจอันยิ่งใหญ่ มุ่งมั่นพิทักษ์เสือโคร่ง สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ผ่านโครงการ ‘อนุรักษ์ประชากรเสือโคร่งในประเทศไทย’ ร่วมกับองค์การกองทุนสัตว์ป่าสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF-Thailand) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในโครงการฟื้นฟูประชากรเสือโคร่ง ประจำอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งได้ดำเนินงานมายาวนานกว่า 8 ปีแล้ว

คุณนันทินี แทนเนอร์

สตรีผู้ผลักดันกีฬาขี่ม้าให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในเมืองไทย อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็นประเทศแรกในเอเชีย ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ‘FEI Asian Championships’ เมื่อปี 2019 และสนับสนุนให้นักกีฬาไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกด้วย อีกทั้งได้จัดกิจกรรมการกุศลต่างๆ เพื่อหารายได้สมทบทุน มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ ณภาฯ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา(โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ) ฯลฯ

คุณนันทินี แทนเนอร์

คุณขวัญชัย ปภัสร์พงษ์

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ‘ลมหายใจไร้มลทิน’ เพื่อรณรงค์ให้เกิดความใสสะอาดทั้งในอากาศและในจิตใจของคนไทย พร้อมปลูกฝังค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน

คุณมาริษา เจียรวนนท์

ผู้ผลักดันโครงการ ‘Chef Cares’ โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ด้านอาหาร เปลี่ยนแปลงเชิงบวกสู่สังคมที่ยั่งยืน

คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ หรือ Earth Safe Foundation องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ด้านการพัฒนากลไกการเกษตร กสิกรรม ประมง และปศุสัตว์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและขีดความสามารถทางการตลาด บนพื้นฐานของอินทรีย์วิถีไทย และศาสตร์พระราชา มุ่งสู่ระดับมาตรฐานโลก

นพ.พัชร อ่องจริต

หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้ริเริ่มปฏิบัติการ ‘ภารกิจหัวใจติดปีก’ บินตรงเพื่อรับอวัยวะ ในการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ สร้างชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

นพ.พัชร อ่องจริต

คุณพิมพ์ จารุเศรนี

ผู้นิยาม ‘Mali Care’ ธุรกิจกับการให้ต้องไปด้วยกัน โดยช่วยเหลือตั้งแต่บุคลากรภายในองค์กร ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงประชาชนในชุมชนต่างๆ ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของบริษัทฯ ตลอดจนได้จัดตั้งและร่วมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation) และโรงพยาบาลสนามในช่วงวิกฤติโควิด-19 ระบาดหนักที่ผ่านมา

คุณพิญเทพ ยุกตะเสวี ขึ้นรับรางวัลแทนคุณแม่พิมพ์ จารุเศรนี

ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน

ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการ ‘สาหร่ายกู้โลก’ (EcoFuture 1) เป็นโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเล ทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศโดยรอบ ลดการเกิดมลพิษทางน้ำ ที่ริเริ่มมานานกว่า 10 ปี

ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ เตลาน

ม.ล. ภูมิใจ ชุมพล

ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมหลวงภูมิใจชุมพล มอบทุนการศึกษาและบริจาคหนังสือ ส่งต่อโอกาสดี ๆ ให้เด็กไทย และปีนี้ริเริ่มโครงการสร้างเครื่องดนตรีขิมแบบจีนโบราณ จำนวน 40 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่สถาบันการดนตรีต่าง ๆ ทั่วประเทศ ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น

คุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์

ผู้สนับสนุนกิจกรรมหลังบ้านของกองทัพไทย พร้อมบำรุงขวัญกำลังใจทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดน ตลอดจนงานสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลต่างๆ เป็นสะพานบุญส่งต่อความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่เดือดร้อน ไม่ว่าจากเหตุภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือความลำบากในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งทำกิจกรรมเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสภากาชาดไทยฯ, คุณณัฐธยาน์ ปางพุฒิพงศ์ ผู้มอบโอกาสดีๆ ให้เด็กและเยาวชน พร้อมช่วยเหลือเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ เงินทุนรักษาแก่เหล่าทหารผู้พิการให้มีชีวิตใหม่และหาเลี้ยงชีพได้

คุณกรองกาญจน์ ชมะนันทน์

คุณวรจรรย์ เที่ยงธรรม

เติมเต็มชีวิตใหม่ที่สมบูรณ์ให้เด็กและช้าง โดยมอบการศึกษาให้เด็กๆ ผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร และช่วยเหลือช้างที่บาดเจ็บจากการถูกทารุณกรรม ให้ได้รับการดูแลที่ดี ณ Elephant Nature Park เชียงใหม่

คุณวรจรรย์ เที่ยงธรรม

คุณสุรัชนี ลิ่มอติบูลย์

ผู้นำ ‘กิมไป๊ ลามิทิวบ์’ เดินหน้าผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก โดยเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้ 100 เปอร์เซ็นต์ นับเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จนได้รับการรับรองมาตรฐานเป็นลำดับที่ 5 ของโลกจากองค์กร  APR (The Association of Plastic Recyclers) หรือสมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติกของสหรัฐอเมริกา

คุณสุรัชนี ลิ่มอติบูลย์

ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์

แบ่งปันความสุขให้สังคม ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผ่านมูลนิธิ ‘ปันสุข’,

คุณอภิชาติ ลีนุตพงษ์ รับรางวัลแทนภรรยา ม.ล.พลอยนภัส ลีนุตพงษ์

ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล

ผู้ระดมพลอาสาสมัครต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ผ่านเพจ ‘ต้องรอด Up For Thai’

คุณภัทรสุดา อนุมานราชธน

เซเลบริตี้ผู้ใจบุญ จัดตั้งกลุ่ม ‘FOXY and Friend’ ช่วยเหลือสุนัขจรจัด

คุณภัทรสุดา อนุมานราชธน

คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์

ผู้ปลุกผ้าไทยให้มีชีวิต ผ่านการลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องออกแบบดีไซน์ และแนะแนวทางการจำหน่าย สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวแก่ผู้ทอผ้าในชนบททั่วประเทศ

คุณสิรณัฐ สก๊อต

นักอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ผู้ก่อตั้ง SEA YOU STRONG โครงการสร้างสรรค์เพื่อปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ

นักแสดงสาวสวยผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Little help

คุณอเล็กซ์ เรนเดลล์

นักแสดงหนุ่มหัวใจรักษ์โลก ผู้ก่อตั้ง EEC Thailand หรือ ‘ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา’ องค์กรที่สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชนมานานกว่า 5 ปี จนได้รับแต่งตั้งเป็น ‘ทูตสันถวไมตรีคนแรกประจำประเทศไทย’ จากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

ติดตามเรื่องราวการอุทิศตนเพื่อสังคมและแรงบันดาลใจจากเซเลบริตี้ทั้ง 21 ท่านแบบเต็ม ๆ ได้จากนิตยสาร HELLO! H! List 2021 วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อนิตยสารออนไลน์ได้ที่ shop.burdathailand.com หรือ Line ID: @hellomagazineth

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.