Home > Events > ‘คุณใหม่–สิริกิติยา เจนเซ่น’ ชวนย้อนอดีตสู่ประวัติศาสตร์เก่า ผ่านงานศิลป์ร่วมสมัย
F1170
Events

‘คุณใหม่–สิริกิติยา เจนเซ่น’ ชวนย้อนอดีตสู่ประวัติศาสตร์เก่า ผ่านงานศิลป์ร่วมสมัย

Mar 05, 2019

หากเอ่ยถึง ‘ประวัติศาสตร์’ เชื่อว่าใครหลายคน ต้องกุมขมับ พร้อมกับทำหน้ามึนงง ก่อนจะตอบกลับด้วยเสียงแผ่วเบาว่า “เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ” เพราะต้องใช้เวลาศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่าๆ จากแหล่งอ้างอิงย้อนหลังไปหลายร้อยปี กว่าจะเข้าถึงและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทำให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว แท้ที่จริงคือเรื่องใกล้ตัวเรามากๆ โดยเฉพาะ ‘ประวัติศาสตร์ไทย’

แต่เมื่อกลางปีที่ผ่านมา คำว่า ‘วังหน้า’ กลายเป็นหนึ่งคำที่คุ้นหู หลังกรมศิลปากร ได้ริเริ่มโครงการการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) และสื่อความหมายด้วยเทคโนโลยี ซึ่งมี ‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซน’ รับทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโครงการฯ นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในรูปแบบใหม่ต่อเนื่องกัน 3 ภาค

‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซน’ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาสันนิษฐานรูปแบบพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
คุณใหม่นำชมนิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิตในมิติแห่งกาลเวลา”

เริ่มจากภาคที่ 1 กับการจัดนิทรรศการ ‘วังน่านิมิต’ ระหว่างวันที่ 10 – 27 มิถุนายน 2561 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นิทรรศการเชิงรุกนอกพื้นที่วังหน้า (Outreach / Satellite Exhibition) โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือบอกเล่าประวัติความเป็นมาของพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งที่สยามประเทศมีพระมหากษัตริย์พร้อมกันสองพระองค์ สร้างองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์จากจินตนาการ ก่อนจะต่อยอดสู่ภาคที่ 2 “เวปไซต์”  ในรูปแบบของนิทรรศการและคลังข้อมูลออนไลน์  เป็นการนำข้อมูลข้ออ้างอิงทั้งหมดที่คณะทำงานใช้สืบค้น มาเผยแพร่ในรูปแบบคลังข้อมูลเปิด ให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
โมเดลจำลอง ‘วังหน้า’ ที่จัดแสดงในนิทรรศการ ‘วังน่านิมิต’
‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
บรรยากาศภายในนิทรรศการ ‘วังน่านิมิต’ ภาคแรกของการนำเสนอของโครงการฯ
‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
ข้อมูลเอกสารสำคัญในการค้นคว้าประวัติความเป็นมาของ ‘วังหน้า’

และเมื่อเร็วๆ นี้ ก็เดินทางมาถึง ภาคที่  3 นิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิตในมิติแห่งกาลเวลา” ที่จัดขึ้น ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีคุณใหม่ หนึ่งในทีมภัณฑารักษ์ ร่วมกับนาตาลี บูตัง  และแมรี่ ปานสง่า ได้ให้เกียรตินำชมนิทรรศการฯ ในภาคสุดท้ายนี้ ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการ “นัยระนาบนอก อินซิทู : แปลงร่างอดีตในหลืบแห่งปัจจุบัน”  (In Situ from the Outside: Reconfiguring the Past in Between the Present) ที่ต่อยอดมาจากนิทรรศการประวัติศาสตร์ ‘วังน่านิมิต’ ในภาคแรก

‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
‘ลูกแก้วปรอท’ ผลงานศิลป์ของนิพันธ์ โอฬารนิเวศน์
‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
‘ลับแล’ ผลงานการสร้างสรรค์ของฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช

ทว่าครั้งนี้ คุณใหม่ตั้งใจโยงอดีตเข้าสู่บทสนทนาร่วมสมัยที่ท้าทายบทบาทดั้งเดิมของความเป็นพิพิธภัณฑ์ รื้อถอดแนวคิดที่มองประวัติศาสตร์เป็นลำดับเหตุการณ์ตายตัวตามหลักฐานที่พบ ทั้งในแง่รูปแบบและเนื้อหานิทรรศการ โดยร่วมสร้างบทสนทนาอันสำคัญที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในหลากพื้นที่ หลายช่วงเวลา พร้อมทั้งเน้นไปที่กระบวนการและการมองเห็นความสัมพันธ์ของผลงานศิลป์ ที่ได้เชิญ 7 ศิลปินร่วมสมัย นำโดยคุณธณัฐชัย บรรดาศักดิ์, คุณออน คาวารา, คุณอุดมศักดิ์ กฤษณมิษ, คุณนิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, คุณปรัชญา พิณทอง, คุณฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช และหยัง โว มาร่วมถ่ายทอดผ่านการตั้งคำถามและสร้างสรรค์ผลงานโต้ตอบกับชั้นของเวลา รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ซ้อนทับอยู่ในพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างที่เคยได้ชื่อว่าเป็น ‘วังหน้า’

‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
ภาพงานศิลปะ ศาสนาคริสต์ The 14 Stations of the Cross หรือ มรรคาศักดิ์สิทธิ์(ทางสู่กางเขน) ผลงานของอุดมศักดิ์ กฤษณมิษ
‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
‘One Million Years’ ผลงานของ ออน คาวารา
‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
‘unlock’ เครื่องบอกเวลาจากนาฬิกายามผลงานของปรัชญา พิณทอง

สอดรับกับเหตุผลที่คุณใหม่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นว่า “อยากให้ทุกคนมองประวัติศาสตร์ได้ในหลากหลายมิติ เพราะประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดนิ่งตามกาลเวลา ถ้าเราทุกคนช่วยกันเคลื่อนไหวประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน โดยเริ่มจากจุดเล็กๆ เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงและทำความเข้าใจให้ได้เสียก่อน จะเป็นเรื่องที่ดีมาก”

‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’

นอกจากนี้ยังได้ขยายขอบเขตการจัดแสดง ผ่านกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ อาทิ นักภาษาศาสตร์ นักดนตรี นักผังเมือง สถาปนิก นักพฤกษศาสตร์ นักออกแบบ นักประวัติศาสตร์ศิลปะ มาร่วมนำเสนอผลงาน แสดงมุมมองและแรงบันดาลใจที่มีต่อประวัติศาสตร์ เช่น การเปิดวงเสวนาในหัวข้อ ผัสสะแห่งสิ่งที่จับต้องไม่ได้, นัยแห่งพระปรมาภิไธย และมองประวัติศาสตร์ผ่านสายตานักดนตรี,การแสดงของคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และลิ้มรสอาหารมื้อพิเศษ จาก ‘เชฟตาม – ชุดารี เทพาคำ’ ที่จะมารังสรรค์อาหารจานใหม่จากตำรับเก่าแก่สมัยศตวรรษที่ 19 ในรูปแบบ Chef’s Table อีกทั้งได้นำสิ่งของจัดแสดงบางส่วนจาก “นิทรรศการวังน่านิมิต” กลับมานำเสนออีกครั้งอย่างน่าสนใจ

‘คุณใหม่ – สิริกิติยา เจนเซ่น’
ตุล ไวฑูรเกียรติ และ Marmosets ร่วมสร้างสรรค์ดนตรีเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบันในมิติของเสียงเพลง

นิทรรศการพิเศษ “วังหน้านฤมิตในมิติแห่งกาลเวลา”  เปิดให้ประชาชนเข้าชม ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม –28 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย และมุขกระสัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

Cr. HELLO! MAGAZINE PHOTO และ Fine Arts Department

 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.