Home > Events > ‘หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี’ ร่วมอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน นิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์”
King-of-Our-Hearts
Events

‘หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี’ ร่วมอาลัย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน นิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์”

Dec 07, 2016

นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยอย่างไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นถ้อยคำได้ กับการเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยพระปรีชาสามารถ และน้ำพระทัยมากล้นจนหาที่สุดมิได้

ม.จ.ภีศเดช รัชนี ทรงนำประชาชนจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมร้องเพลง“ต้นไม้ของพ่อ” และ “พระราชาผู้ทรงธรรม” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี

‘หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี’ ผู้สนองงานรับใช้ใกล้ชิดใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะประธานมูลนิธิโครงการหลวงฯ ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องชาวไทยภูเขาบนพื้นที่รับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวงฯ เสด็จเป็นประธานในงาน “ร้อยดวงใจน้อมอาลัยพ่อของแผ่นดิน” โดยมี ‘คุณยุวดี จิราธิวัฒน์’ นำทีมผู้บริหารพนักงาน และประชาชนทั่วไปรับเสด็จ พร้อมร่วมจุดเทียนร้องเพลง “ต้นไม้ของพ่อ” และ “พระราชาผู้ทรงธรรม” ร่วมกับ คุณกิตตินันท์ ชินสำราญ บรรเลงดนตรีโดยวงดุริยางค์ซิมโฟนีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ วาทยากรโดย คุณทฤษฎี ณ พัทลุง

งานนี้เหล่าเซเลบริตี้แนวหน้าของเมืองไทยก็ไม่พลาดเข้าร่วมพิธีจุดทียนร้องเพลง เพื่อถวายความอาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง อาทิ ‘คุณเกมส์ ก้องธนัตถ์กุล เศรษฐีสถาพร’ , ‘คุณปัญญชลี เพ็ญชาติ’ , ‘คุณ อุ๊- มณฑ์ลัชชา สกุลไทย’ , ‘คุณสิริยส เทพหัสดิน ณ อยุธยา’ , ‘คุณ ปิ๊ปปี้ ภัทรพล พึ่งบุญพระ’  , ‘คุณอัญชลี – คุณยุทธนา วิกสิตนาคกุล’ และร่วมเข้าชมงานนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์” ที่เล่าถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ด้วยความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง

บรรยากาศภายในงานนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์”

ภายในนิทรรศการ “ในหลวง…ในดวงใจราษฎร์ : King of Our Hearts” ณ บริเวณ Event Space ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการหมุนเวียนทั้งหมด 4 ช่วง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ครอบครัวมหิดล : The Mahidol Family (24 พ.ย. – 7 ธ.ค. 59) , ครั้งที่ 2 เส้นทางสานพระราชไมตรี : The Royal Journey of Friendship (8 – 21 ธ.ค. 59) , ครั้งที่ 3 พรภูมิพล : Blessings of Bhumibol (22 ธ.ค. – 11 ม.ค. 60) และ ครั้งที่ 4 นิทรรศการ “ในหลวง” ดวงใจของปวงชน (13 – 31 ม.ค. 60)

‘คุณอัญชลี – คุณยุทธนา วิกสิตนาคกุล’ ร่วมเขียนใบไม้แห่งความดี ประดับบน ‘ต้นไม้ของพ่อ’

นอกจากนี้ประชาชนที่เข้าชมงานสามารถรับภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ แกะสลักไม้ ซึ่งเป็นผลงานของ คุณจักรี คงแก้ว และบริเวณนิทรรศการยังมีประติมากรรมที่มีความสูง 6.75 เมตร กว้าง 4.86 เมตร แผ่กิ่งก้านสง่างาม เป็นเสมือน “ต้นไม้ของพ่อ” และยังได้มีการแจกใบไม้แห่งความดีจำนวน 99,999 ใบ เพื่อเป็นส่วนที่ให้ประชาชนคนไทยได้แสดงถึงความตั้งใจที่จะทำดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท หลังจากจบนิทรรศการใบไม้แห่งความดีนี้จะถูกนำไปหลอมเป็นระฆัง 9 ใบ ถวายวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9 ต่อไป ทั้งนี้ ระฆังเงินออกแบบโดย ศ.วิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) พุทธศักราช 2558

ภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ แกะสลักไม้ ซึ่งเป็นผลงานของ คุณจักรี คงแก้ว

…………………………..

Cr Photo : Kongthanatkhun Setthisathaphon’s Instagram

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.