Home > Events > KBank Private Banking Academy หลักสูตรเสริมแกร่งทายาทรุ่นใหม่ สู่พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

การดำเนินธุรกิจในแต่ละยุคสมัยย่อมมีความท้าทายแตกต่างกัน เพื่อให้เหล่าทายาทนักธุรกิจชั้นนำของไทยเตรียมความพร้อมและสามารถรักษา สร้างความเติบโตและรับช่วงต่อธุรกิจ มรดก ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ของครอบครัวได้อย่างยั่งยืน KBank Private Banking จึงเปิดหลักสูตร KBank Private Banking Academy Next Generation 2022 ต่อเนื่องเป็น รุ่นที่ 5 ภายใต้ธีม ‘Play A Part In The Revolution’ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทายาทและนักธุรกิจรุ่นใหม่ เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม  โดยในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร รวม 80 ท่าน ซึ่ง HELLO! ได้รับเกียรติจาก 6 ทายาทนักธุรกิจร่วมส่งต่อความประทับใจจากหลักสูตร รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลธุรกิจและทรัพย์สินครอบครัว

(จากซ้าย) คุณอิทธิพล นันทาภิรมย์, คุณปานวาด อยู่ภักดี, คุณสิริน ศรีอรทัยกุล, คุณสิทธิโชค ทศพลไพศาล, คุณณัฐณิชา วีระเมธีกุล และ คุณธนชัย สุจินตะมณี

รู้จัก KBank Private Banking Academy Next Generation

สำหรับ KBank Private Banking Academy Next Generation เป็นหลักสูตรที่ออกแบบเพื่อให้ทายาทพร้อมรับการส่งต่อสินทรัพย์ของครอบครัวอย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านการลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตให้กับทรัพย์สินที่มี ผ่านการเรียนรู้ถึงหลักการวิเคราะห์การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบ ทั้งในด้านการเก็บรักษา และการส่งต่อทรัพย์สินครอบครัว เช่น แนวทางการบริหารทรัพย์สินของครอบครัว (FAMILY WEALTH PLANNING) ทั้งยังรวมไปถึงเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจและการพัฒนาตัวเอง ( SELF-INSPIRATION& MOTIVATION) เสริมความพร้อมรับมือทุกการเปลี่ยนผ่านในบทบาทของคนรุ่นต่อไป ทั้งต่อครอบครัวและต่อโลกที่เปลี่ยนไป รวมถึงเป็นการสร้าง Networking ให้กับเหล่า Next Generation อีกด้วย

คุณเด่น – ธนชัย สุจินตะมณี

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โชคลาภบุญไชย จำกัด (ผู้ผลิตชุดเครื่องนอน Satin) เล่าว่า “นับตั้งแต่เข้ามาสานต่อธุรกิจครอบครัว ส่วนตัวมีเป้าหมายอยากนำความรู้และความสามารถมาใช้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานภายในองค์กรให้เป็นระบบมากขึ้น รวมไปถึงหาตลาดใหม่ ๆ ความท้าทายคือการทำให้ธุรกิจในยุคเราไปได้ไกลกว่าที่คุณพ่อคุณแม่สร้างมา ซึ่งแน่นอนว่าการเติบโตขึ้นมาในธุรกิจครอบครัว เห็นความสำเร็จที่รุ่นพ่อแม่ทำไว้ย่อมสร้างความกดดัน

ก่อนหน้านี้ เราอยู่ในกับดักที่เรียกว่าธุรกิจครอบครัว เพราะเราโตขึ้นมากับมัน แต่พอเราถอยกลับมาก้าวหนึ่งจะเห็นภาพที่กว้างขึ้นว่า ธุรกิจครอบครัวไม่ใช่แค่การบริหารธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากการบริหารรายได้จากธุรกิจก็ถือเป็นส่วนสำคัญไม่แพ้กัน หากบริหารจัดการไม่ดี อาจทำให้ทรัพย์สินที่มีอยู่เติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นนอกจากด้านการทำงาน ตอนนี้จึงสนใจเรื่องการวางแผนโครงสร้างและจัดระเบียบทรัพย์สินครอบครัวมากขึ้น เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวสามารถเติบโตในเส้นทางที่ตัวเองชอบโดยไม่ต้องกังวลถึงธุรกิจครอบครัว” 

จากการเข้าร่วมหลักสูตร KPBA ได้ความรู้มาหลายอย่าง จากตอนแรกที่สงสัยว่าด้วยระยะเวลาเพียงแค่ 2 เดือนกว่า ๆ กับเนื้อหาที่ดูแล้วเข้มข้นมาก ๆ จะออกมาเป็นอย่างไร พอได้เข้าร่วมหลาย ๆ คลาสก็พบว่าเหนือความคาดหมาย หลักสูตรที่ออกแบบมานั้นลงลึก และได้ประโยชน์จริง ๆ สามารถนำไอเดียไปคิดและทำต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การจัดการภาษี รูปแบบการลงทุนต่าง ๆ รวมไปถึงวิธีการจัดทำธรรมนูญครอบครัวที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง และเป็นสิ่งที่หลายๆ ครอบครัวควรจะต้องมีธรรมนูญครอบครัว เพื่อกำหนดกติกา ข้อตกลงของคนในครอบครัวที่มีร่วมกัน

คุณเด่น – ธนชัย สุจินตะมณี

คุณแบงค์ – สิทธิโชค ทศพลไพศาล

ในฐานะทายาทรุ่นที่ 2 ของธุรกิจโรงงานผลิตกางเกงยีนส์ บริษัท ไมโครการ์เม้นท์แอนด์ดีไซน์ จำกัด คุณแบงค์ พบกับความท้าทายในการมารับช่วงต่อธุรกิจครอบครัว ทั้งปัญหาปริมาณแรงงานที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องปรับทิศทางธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงความสำคัญเรื่องการจัดการทรัพย์สินภายในครอบครัว คุณแบงค์ จึงตัดสินใจร่วมหลักสูตร KPBA 05 โดยเล่าถึงความประทับใจว่า

นอกจากบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ทั้งจากเพื่อน ๆ และทีมงาน สิ่งที่ประทับใจมากคือวิทยากรที่มาให้ความรู้ หลักสูตร KPBA มีวิทยากรจากหลายตระกูลที่มีประสบการณ์ตรง มาถ่ายทอดความรู้ด้านต่าง ๆ ทำให้ที่ผ่านมาได้รับความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง ซึ่งการจัดการทรัพย์สินในครอบครัวต้องอาศัยทั้งการพูดคุยและเวลา เนื่องจากมีความแตกต่างในแต่ละเจเนอเรชั่น

คุณแบงค์ – สิทธิโชค ทศพลไพศาล

คุณจ๊ะโอ๋ – ปานวาด อยู่ภักดี

ทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คุณจ๊ะโอ๋ – ปานวาด อยู่ภักดี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Marketing Manager บริษัท Regent Green Power co,.td เผยว่า “ในฐานะทายาทนักธุรกิจเราอยากได้รับการยอมรับทั้งจากครอบครัวและพนักงาน ช่วงแรกที่เข้ามาดูแลธุรกิจครอบครัวจึงรู้สึกกดดันตัวเองค่อนข้างมาก แต่ยึดหลักทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ และสื่อสารทั้งกับครอบครัว และพนักงาน”

นอกจากหลักการที่กล่าวมา คุณจ๊ะโอ๋ยังนำไอเดียที่ได้รับจากการร่วมหลักสูตร KPBA รุ่นที่ 5 ไปปรับใช้ โดยบอกว่า “นอกจากได้รู้จักเพื่อน ๆ ตลอดจนทีมงาน และความรู้จากวิทยากร โอ๋ยังได้ไอเดียหลายอย่างจากการเข้าร่วมหลักสูตร KPBA ทุกครั้งที่เข้าเรียนแล้วมีปัญหาหรือคำถามในใจ เมื่อจบคลาสก็จะได้รับคำตอบกลับมาทุกครั้ง”

ความรู้ที่ได้จากหลักสูตร KPBA จะเป็นประโยชน์ทั้งตอนที่เรารับช่วงธุรกิจอย่างเต็มตัว และตอนที่เราส่งต่อธุรกิจไปยังรุ่นลูก รุ่นหลาน ทั้งในด้านการลงทุนในหลาย ๆ รูปแบบ หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินครอบครัว ซึ่งสิ่งที่เรียกว่าธรรมนูญครอบครัวที่กำหนดกติกาของคนในครอบครัวจะต้องวางแผนอย่างรอบคอบ ปรับให้เข้ากับนิสัยของลูกหลาน เป็นต้น

คุณจ๊ะโอ๋ – ปานวาด อยู่ภักดี

คุณเอก – อิทธิพล นันทาภิรมย์

เนื่องด้วยครอบครัวเป็นคนไทยเชื้อสายจีน รวมถึงตัวเองเป็นลูกชายคนโต คุณเอก ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท นันทาภิรมย์ รีไซเคิล จำกัด จึงยอมรับว่าตัวเองถูกตั้งความหวังไว้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ธุรกิจด้านรีไซเคิลยังค่อนข้างมีความผันผวนเช่นเดียวกับหุ้นในตลาดโลก ทำให้การรับช่วงต่อธุรกิจจากรุ่นก่อนหน้ามีความกดดันพอสมควร โดยที่ผ่านมาเวลาเกิดปัญหาต่าง ๆ มักใช้วิธีพูดคุยปรึกษากับครอบครัวทั้งคุณพ่อคุณแม่ รวมไปถึงน้อง ๆ อีก 2 คน ซึ่งมีน้องสาว 1 คนเคยมาเข้าร่วมหลักสูตร KPBA รุ่นที่ 4

น้องสาวที่มาร่วมหลักสูตรในรุ่นก่อนหน้านี้มีฟีดแบ็กที่ดีมาก ทำให้รู้สึกสนใจ คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อธุรกิจครอบครัว คลาสด้านการลงทุนได้จุดประกายไอเดียว่าเราสามารถนำผลกำไรจากธุรกิจไปต่อยอดหรือสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนได้ ซึ่งการมาร่วมหลักสูตรทำให้ได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง เช่น การกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ เพื่อลดความเสี่ยง เพราะธุรกิจที่เราทำอยู่มีความความผันผวนสูง โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจยังไม่คงที่จากการฟื้นตัวหลังวิกฤตโรคระบาด

คุณเอก – อิทธิพล นันทาภิรมย์

นอกจากความรู้ คุณเอกยังประทับใจกับบรรยากาศการเรียนที่ทั้งสนุกสนานและเป็นกันเอง จนฝากถึงคนที่ยังลังเลว่า “ในรุ่นนี้ผมถือเป็นคนที่อาวุโสระดับหนึ่ง เห็นน้อง ๆ ที่มาร่วมหลักสูตรแล้ว ยังนึกเสียดายตัวเองที่ไม่ได้มาเข้าร่วมตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะด้วยภารกิจทางบ้าน ทำให้เสียโอกาสในร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับน้อง ๆ หลายอย่าง”

คุณแน็พ – ณัฐณิชา วีระเมธีกุล

ในขณะที่ทายาทรุ่นที่ 3 ของ The Royal Golf & Country Club อย่างคุณแน็พ ด้วยความที่เป็นลูกสาวคนโตจึงตั้งใจช่วยคุณพ่อดูแลธุรกิจครอบครัวให้ดีที่สุด ด้วยการมองหาบุคลากรรุ่นใหม่ ๆ ที่มีความสามารถ รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อน และพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ารวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังหมั่นพัฒนาตัวเองด้วยการร่วมหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึง KPBA รุ่นที่ 5 ซึ่งมองว่านอกจากความรู้ในการบริหารธุรกิจและทรัพย์สินครอบครัว ยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้แง่มุมในเชิงธุรกิจอันแตกต่างไปจากกิจการของครอบครัว

การมาร่วมหลักสูตร KPBA ทำให้แน็พได้เจอคนในรุ่นเดียวกัน ทำธุรกิจครอบครัวเหมือนกัน แต่มีธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนหลากหลายมุมมองที่เราไม่เคยรู้มาก่อนกับคนที่ทำธุรกิจด้านพลังงานบ้าง ธุรกิจความงามบ้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้าง เพราะธรรมชาติของแต่ละธุรกิจย่อมไม่เหมือนกัน

คุณแน็พ – ณัฐณิชา วีระเมธีกุล

นอกจากได้แลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจ คุณแน็พ แชร์ว่า “หลักสูตรยังมีสอนเรื่องการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง Fund Raising รวมไปถึงเรื่องการจัดการภาษีที่ดินและการจัดการมรดก สอนเรื่องการจัดการธุรกิจของครอบครัวในลักษณะกงสีที่สืบทอดกันมาหลายรุ่น รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้เกิดความแข็งแรงยั่งยืนไปสู่รุ่นต่อไป”

คุณแพม – สิริน ศรีอรทัยกุล

ทายาทหมื่นล้านรุ่นที่ 4 แห่งบิวตี้เจมส์ (Beauty Gems) ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง Executive Director of Sales & Marketing กล่าวถึงความท้าทายในการเข้ามาช่วยธุรกิจครอบครัวว่า “ยุคนี้เป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงสูง โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านเทคโนโลยี และการตลาด ดังนั้นการทำธุรกิจจึงต้องพร้อมรับมือกับความต้องของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา

แพมเข้ามาร่วมหลักสูตร KPBA เพราะคุณอา (คุณหนึ่ง – สุริยน ศรีอรทัยกุล) แนะนำมา แต่พอเห็นหัวข้อแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมาก รวมทั้งอยากลองเจอเพื่อนและสังคมใหม่ ๆ ด้วย ปกติเวลาเลือกหลักสูตรที่จะเข้าร่วม แพมจะดูที่วิทยากรและประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งคอร์ส KPBA ไม่ได้มีแค่ความรู้เรื่องการเงินการลงทุน หรือการจัดการทรัพย์สินครอบครัวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคอนเน็กชั่น และยังรวมถึงการได้มิตรภาพดี ๆ ด้วย นอกจากนี้แพมยังรู้สึกว่าองค์ความรู้ที่ได้จากที่นี่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตได้เยอะมาก”

หนึ่งในหัวข้อที่คุณแพมนำมาปรับใช้คือการจัดการความคาดหวังของครอบครัว “คลาสแรกของ KPBA รุ่นที่ 5 คือการจัดการความคาดหวังของครอบครัว มันไม่ใช่แค่การบริหารธุรกิจ แต่เป็นเรื่องของการสื่อสาร การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ซึ่งคลาสนี้ทั้งช่วยสร้างความมั่นใจ รวมถึงแนะนำวิธีพูดหรือสื่อสารเพื่อให้ทั้งผู้ใหญ่และเราสบายใจทั้งสองฝ่าย”

แพมอยากชวนคนรุ่นใหม่ที่ยังลังเลมาร่วมหลักสูตร KPBA เพราะถือเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ ไม่ใช่แค่ได้ความรู้ แต่ยังได้มิตรภาพดี ๆ เยอะมาก และไม่กินเวลา สามารถเรียนขณะที่ทำงานไปด้วยได้ เพราะหลักสูตรจัดขึ้นในช่วงเย็น สัปดาห์ละ 2 ครั้งเท่านั้น

คุณแพม – สิริน ศรีอรทัยกุล

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของ KBank Private Banking

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.