Home > Events > Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่ สะท้อนเอกลักษณ์ของ 3 ประเทศ จาก เนสเพรสโซ
10. Nespresso_Colombia11
Events

Reviving Origins กาแฟ 3 รสชาติใหม่ สะท้อนเอกลักษณ์ของ 3 ประเทศ จาก เนสเพรสโซ

Jun 18, 2020

ไม่เพียงแต่พิถีพิถันเรื่องกาแฟเท่านั้น แต่เนสเพรสโซยังใส่ใจพื้นที่ในการปลูกกาแฟด้วยค่ะ จึงทำให้มีโครงการเพื่อช่วยเหลือ ดูแล รวมไปถึงเข้าร่วมพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของชาวไร่กาแฟ เฉกเช่นเดียวกับโครงการพลิกฟื้น 3 ประเทศในซิมบับเว, โคลอมเบีย) และ อูกันดา กลายเป็นกาแฟ 3 รสชาติใหม่ “TAMUKA mu ZIMBABWE” , “ESPERANZA de COLOMBIA” และ “AMAHA awe UGANDA” ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ ภายใต้ชื่อ Reviving Origins

โครงการนี้เริ่มต้นในปี 2562 เพื่อมุ่งฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมที่เพาะปลูกกาแฟ และพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ อาทิ  ซิมบับเวและโคลอมเบีย จากความขัดแย้งภายในประเทศ หรืออูกันดาที่ประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ เพื่อให้ชาวไร่กาแฟในประเทศเหล่านี้สามารถผลิตกาแฟที่มีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขา ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชน อีกทั้ง ยังอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีในอนาคต

และจากการเข้าไปพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตของชาวไร่กาแฟและผืนดินใน 3 ประเทศ จึงทำให้เกิดเป็นผลลัพธ์ที่พร้อมจะมอบประสบการณ์กาแฟสุดพิเศษอันเกิดจากโครงการ Reviving Origins ทั้ง 3 แคปซูล ดังนี้

เนสเพรสโซ

AMAHA awe UGANDA กาแฟนี้เติบโตมาจากพื้นที่ท้องถิ่นที่ได้รับร่มเงาและความสมบูรณ์จากต้นกล้วยท้องถิ่น ทำให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกกาแฟอาราบิก้า จึงได้กาแฟที่เข้มข้นระดับ 8 พร้อมกลิ่นหอมดุจผลไม้ที่ปลายสัมผัส

 

เนสเพรสโซ

TAMUKA mu Zimbabwe ผลลัพธ์ที่นำกลับมาจากผลผลิตที่หายไปสืบเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ เกิดเป็นกาแฟ TAMUKA mu ZIMBABWE ที่ให้รสชาติซับซ้อน มีความหอมและเปรี้ยวจากผลเชอร์รี่กาแฟ ให้กลิ่นสัมผัสดุจเบอร์รี่ แต่นุ่มละมุนและลงตัว ด้วยความเข้มข้นระดับ 5

 

ESPERANZA de COLOMBIA กาแฟที่ให้รสชาติความสดชื่นจากความหอมและเปรี้ยวของผลเชอร์รี่ แต่ยังคงความสมดุลไว้ พร้อมกลิ่นซีเรียลที่ปลายสัมผัส ในความเข้มข้นระดับ 5

 

ค้นพบประสบการณ์กาแฟครั้งใหม่จาก 3 ประเทศในกลุ่ม Reviving Origins ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2563 ในราคาแคปซูลละ 30 บาท ทั้งทางออนไลน์และบูติกเนสเพรสโซ และสามารถติดตามข่าวสารรวมทั้งกิจกรรมของ Nespresso ได้ที่ Facebook.com/Nespresso.thailand, Instagram: @Nespresso.th #NespressoTH, Line: @NespressoTH

 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.