Home > Events > Postcards ชิ้นพิเศษ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหา นคร 2021
Art feature image
01 - 31
Mar - Aug
Events

Postcards ชิ้นพิเศษ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหา นคร 2021

Feb 23, 2021
  • Event Introduction
  • Event Detail
Event Introduction

“Art in Postcards” เป็นการจัดทำโปสการ์ด ชุดพิเศษร่วมกับ 12 ศิลปินนักวาดชาวไทย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครบรอบ 10 ปี ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยมี Postcards สีสันสดใสจากร้าน Bacc shop ห้องนิทรรศการชั้น 3 และห้องสมุดศิลปะ ชั้น L ไว้เป็นของที่ระลึก

“Art in Postcards” เป็นการจัดทำโปสการ์ด
สีสันแห่งขันติ โดย พลอย จริยะเวช

ทีมงานหอศิลปกรุงเทพฯ จึงริเริ่ม “โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปี 2564” เพื่อให้ผู้ชมงานและผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมกับหอศิลปกรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้หอศิลปกรุงเทพฯ เริ่มต้นวันที่ 1 มีนาคมนี้

“Art in Postcards” เป็นการจัดทำโปสการ์ด
The Garden of Dream โดย ฟาน. ปีติ
Event Detail
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
Date
01 Mar 2021 (Mon) - 31 Aug 2021 (Tue)
Address
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร View google map
Phone
022146630
Event Detail
Date
01 Mar 2021 (Mon)
-
31 Aug 2021 (Tue)
Address
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร View google map
Phone
022146630
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.