Home > Events > Postcards ชิ้นพิเศษ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2021
Art feature image
01 - 31
Mar - Aug
Events

Postcards ชิ้นพิเศษ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2021

23 Feb 2021 06:51 PM
  • Event Introduction
  • Event Detail
Event Introduction

“Art in Postcards” เป็นการจัดทำโปสการ์ดชุดพิเศษร่วมกับ 12 ศิลปินนักวาดชาวไทย มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครครบรอบ 10 ปี ในเดือนสิงหาคมนี้ โดยมี Postcards สีสันสดใสจากร้าน Bacc shop ห้องนิทรรศการชั้น 3 และห้องสมุดศิลปะ ชั้น L ไว้เป็นของที่ระลึก

สีสันแห่งขันติ โดย พลอย จริยะเวช

ทีมงานหอศิลปกรุงเทพฯ จึงริเริ่ม “โครงการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปี 2564” เพื่อให้ผู้ชมงานและผู้ที่เคยร่วมกิจกรรมกับหอศิลปกรุงเทพฯ ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้หอศิลปกรุงเทพฯ เริ่มต้นวันที่ 1 มีนาคมนี้

The Garden of Dream โดย ฟาน. ปีติ
Event Detail
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ
Date
01 Mar 2021 (Mon) - 31 Aug 2021 (Tue)
Address
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร View google map
Phone
022146630
Event Detail
Date
01 Mar 2021 (Mon)
-
31 Aug 2021 (Tue)
Address
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร View google map
Phone
022146630