[bttseo_breadcrumb]

ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระดำริในการออกแบบโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ศึกษางานฝีมือจากชุมชนต่าง ๆ เพื่อสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยมาโดยตลอด ล่าสุด เพื่อเป็นการยกระดับผ้าไหมไทย นำผลงานจากช่างฝีมือไทยท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล เชิดชูงานศิลปะและเอกลักษณ์ไทยอันงดงาม ทรงคัดเลือกผ้าไหมไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และทรงออกแบบกระเป๋าผ้าไหมไทยคอลเลคชั่นพิเศษ “S’Craft Craftsmanship 2021” ภายใต้แบรนด์ SIRIVANNAVARI BANGKOK

คอลเลคชั่นกระเป๋าผ้าไหมไทยทรงออกแบบ S’Craft Craftsmanship 2021 จัดแสดงที่โซนไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม

สำหรับคอลเลคชั่นพิเศษกระเป๋าผ้าไหมไทยทรงออกแบบใน S’Craft Craftsmanship 2021 ซึ่งจัดแสดงที่โซนไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ถูกรังสรรค์ด้วยผ้าไหมไทยส่วนพระองค์ที่เป็นผ้าไหมพื้นเมืองจากกลุ่มผู้ทอผ้าต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้กลุ่มชุมชนผู้ทอผ้า นำเสนอในหลากหลายรูปแบบดีไซน์กระเป๋า อาทิ Bag with Tassle, Pyramid Bag และ Signature Bag

กระเป๋าผ้าไหมไทยทรงออกแบบหลากหลายดีไซน์
กระเป๋าผ้าไหมไทยทรงออกแบบ

พร้อมทั้งในคอลเลคชั่นนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงออกแบบพิเศษเป็นกระเป๋าแฟชั่นรูปแบบผสมที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยรูปทรงของกระเป๋าถูกพัฒนาจากกระเป๋าถือทรงตะกร้าโบราณกับกระเป๋าถัง (BUCKET BAG) เพิ่มความโดดเด่นจากงานฝีมือชั้นเยี่ยมจาก SIRIVANNAVARI EMBROIDERY ATELIER AND ACADEMY ด้วยงานปักแบบฝรั่งเศส ตราสัญลักษณ์นกยูงของแบรนด์และตัวอักษร “S” สัญลักษณ์ของแบรนด์อย่างประณีตถือว่าเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าไหมพื้นเมืองของไทยที่ผสมผสานกับศิลปะงานปักแบบฝรั่งเศสได้อย่างลงตัว

กระเป๋าทรงถัง

นอกจากคอลเลคชั่นพิเศษกระเป๋าผ้าไหมไทยทรงออกแบบ ไอคอนคราฟต์ ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย ยังร่วมยกย่องเชิดชูเหล่าศิลปินผู้สร้างสรรค์งานผ้าไทยมรดกแห่งภูมิปัญญา ด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายชิ้นงานผ้าไทยรังสรรค์โดยศิลปินครูศิลป์ของแผ่นดินผู้ปลุกชีวิตผ้าไทยในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย  ครูศิลป์ของแผ่นดินผ้าทอไหมยกทอง และหัวหน้ากลุ่ม “ผ้าทอยกทองจันทร์โสมา” จากจังหวัดสุรินทร์ นำผลงานมาให้คนไทยได้ชื่นชมและอุดหนุนผ้าไทย

คุณนิรันดร์ ไทรเล็กทิม กลุ่มทอผ้าไหมยกทองจันทร์โสมา
ผ้ายกทองจันทร์โสมา

รวมไปถึงอีกหนึ่งแบรนด์งานดีไซน์ที่ทรงคุณค่าอย่างแบรนด์แกลเลอรี เดอ หิมพานต์  ที่ครั้งนี้นำเสนอผลงานจากผ้าไหมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและเพิ่มมูลค่าสินค้าจากผ้าไหมไทย โดยนำผ้าไหมไทยสีต่าง ๆ จัดทำเป็นชิ้นงานพิเศษ เช่น หมอนอิง กระเป๋าถือ และผ้าคลุมไหล่ เสริมเติมแต่งชิ้นงานด้วยเทคนิคการปักอย่างราชสำนัก

คุณศมภู อังสนันท์ เจ้าของแบรนด์แกลเลอรี เดอ หิมพานต์
ชิ้นงานพิเศษและพัดจีบที่ดัดแปลงจากลวดลาย “ขอเจ้าฟ้าฯ พระราชทาน” จากแบรนด์แกลเลอรี เดอ หิมพานต์

นอกจากนี้ยังมีการนำลวดลาย “ขอเจ้าฟ้าฯ” ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้พระราชทานไว้มาดัดแปลงทำเป็นชิ้นงานพัดจีบเขียนลายอย่างไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์จำหน่ายที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม โดยมีมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามประกาศจากทางภาครัฐ

คุณพาสินี ลิ่มอติบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด (กลาง) และผู้บริหารไอคอนคราฟต์
คุณพัชรินรุจา จันทโรนานนท์, คุณรติรส จุลชาต, หม่อมหลวงทรงลักษณ์ สวัสดิวัตน์, คุณธันย์ชนก ฟักอุดม และคุณกิติภัค เกษรสิริธร