Home > Events > ชมฉลองพระองค์ชุดราตรี 9 องค์ใหม่ ‘งามสมบรมราชินีนาถ’
Queen-1170
Events

ชมฉลองพระองค์ชุดราตรี 9 องค์ใหม่ ‘งามสมบรมราชินีนาถ’

Jan 25, 2018

เมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป เมื่อ พ.ศ 2503 ทรงตระหนักว่าพระองค์เป็นเสมือนตัวแทนของสตรีไทย จึงมีพระราชประสงค์ในการเผยแพร่การแต่งกายแบบไทย ฉลองพระองค์ชุดราตรี แต่สำหรับเครื่องแต่งกายแบบสากลยังเป็นเรื่องสุดความสามารถของช่างไทยในเวลานั้น รัฐบาลไทยเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญจึงขอพระราชทานพระบรม ราชานุญาตรับเป็นภาระติดต่อนักออกแบบชั้นนำมาดูแลฉลองพระองค์แบบสากล พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายงบประมาณรายจ่ายในเรื่องนี้ทั้งหมด แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงขอให้รัฐบาลมิต้องห่วงกังวล และโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดการเรื่องดังกล่าว พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายปิแอร์ บัลแมง นักออกแบบชาวฝรั่งเศสเข้าเฝ้าฯ  และได้ทอดพระเนตรแบบร่างฉลองพระองค์ที่นายบัลแมงได้ทำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ทรงพอพระราชหฤทัยรูปแบบของชุดที่ดูเรียบง่ายแต่สง่างาม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายบัลแมงเป็นช่างออกแบบดูแลการตัดเย็บฉลองพระองค์แบบสากลในการโดยเสด็จต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่นำชมนิทรรศการ “งามสมบรมราชินีนาถ”
ฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ตัดเย็บจากผ้าไหมซาตินปักประดับด้วยลูกปัด เส้นไหม เลื่อม และดิ้นขดสีทอง โดยเลอซาจ

นี้คือที่มาของการนำเสนอผ้าไทยให้คนทั่วโลกรู้จักผ่านรูปแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย จนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รับการกล่าวถึงในฐานะสตรีที่แต่งกายดีที่สุดในโลก ปัจจุบันฉลองพระองค์มากกว่า 30 องค์ ที่พระองค์เคยใช้ในการเสด็จฯ เยือนประเทศยุโรป ถูกจัดเก็บในรูปแบบพิพิธภณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ คอยผลัดเปลี่ยนรูปแบบให้ประชาชนจากทั่วโลก ต่างสนใจเข้ามาชมความงดงามที่ไม่เคยเลือนหายไปจากใจคนไทย  โดยล่าสุดทางพิพิธภัณฑ์ ได้เปลี่ยนฉลองพระองค์ชุดราตรี 9 องค์ใหม่ นำมาจัดแสดงให้ปลื้มใจกันมากยิ่งขึ้น  โดยยังเป็นฉลองพระองค์ที่นายบัลแมงออกแบบตัดเย็บด้วยผ้าไทยเป็นส่วนมาก ผสานงานปักจาก  เมซง เลอซาจ สตูดิโอเย็บปักอันดับหนึ่งของฝรั่งเศส

ฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตัดเย็บจากผ้าไหมและขนสัตว์

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลกต่างยอมรับการออกแบบอันสวยงามมีเอกลักษณ์ของเขา และเฉลิมพระเกียรติให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงเป็นหนึ่งในสิบของสุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกใน พ.ศ. 2503และ 2504 และทรงเป็นสุภาพสตรีผู้มีการแต่งกายดีที่สุดในโลกใน พ.ศ.2506 และ 2507 ต่อมาใน พ.ศ. 2508 มีการจารึกพระนามาภิไธยในหอแห่งเกียรติคุณ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในฐานะที่ทรงเป็นหนึ่งในสิบสองสุภาพสตรีที่แต่งกายงามที่สุดในโลก ซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทั้งประเทศ

ฉลองพระองค์ชุดราตรีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชื่อ นุยต์ อา ลงด์ร (Nuit à Londres) ตัดเย็บจากผ้าไหมและผ้ายก

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.