Home > Events > ‘เอส แอนด์ พี’ สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงาน
1
Events

‘เอส แอนด์ พี’ สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงาน

Jul 20, 2020

‘เอส แอนด์ พี’ ผุดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ขวดนี้ไม่ใช้เราขอนะ รวบรวมขวดพลาสติกใส มาแปลงเป็นเสื้อพนักงาน S&P ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณเอ็ม-มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เผยถึงโครงการขวดนี้ไม่ใช้ เราขอนะ

“โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน S&P ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รู้จักคัดแยกขยะให้ถูกประเภท ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ ตลอดจนช่วยลดขยะให้เป็นศูนย์ นอกจากจะช่วยโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานของเราด้วย”

ทาง เอส แอนด์ พียังมีแผนดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารับบริจาคขวดพลาสติกเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆ นี้ไปยังชุมชนและสังคม ด้วยการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) เป็นผ้ากันเปื้อน หมวกเชฟ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ สำหรับโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อไปอีกด้วย

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการถุงสีเขียว (Green Bag) ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการวน ที่นำถุงพลาสติกหูหิ้วที่ไม่ใช้แล้วจากหน้าร้านจำนวนกว่า 9,000 กิโลกรัม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นถุงใบใหม่ที่มีความหนา 50 ไมครอน เหมาะแก่การนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อนำมาใช้ในการจัดส่งเดลิเวอรี่ด้วย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.