Home > Events > ‘เอส แอนด์ พี’ สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงาน
1
Events

‘เอส แอนด์ พี’ สานต่อโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม แปลงขวดพลาสติกเป็นเสื้อพนักงาน

20 Jul 2020 04:04 PM

‘เอส แอนด์ พี’ ผุดโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ขวดนี้ไม่ใช้เราขอนะ รวบรวมขวดพลาสติกใส มาแปลงเป็นเสื้อพนักงาน S&P ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน นำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณเอ็ม-มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร เผยถึงโครงการขวดนี้ไม่ใช้ เราขอนะ

“โครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้าน S&P ให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม รู้จักคัดแยกขยะให้ถูกประเภท ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน อันจะทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งระบบ ตลอดจนช่วยลดขยะให้เป็นศูนย์ นอกจากจะช่วยโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่พนักงานของเราด้วย”

ทาง เอส แอนด์ พียังมีแผนดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ารับบริจาคขวดพลาสติกเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆ นี้ไปยังชุมชนและสังคม ด้วยการอัพไซคลิ่ง (Upcycling) เป็นผ้ากันเปื้อน หมวกเชฟ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ สำหรับโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อไปอีกด้วย

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการถุงสีเขียว (Green Bag) ร่วมกับ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ผู้ก่อตั้งโครงการวน ที่นำถุงพลาสติกหูหิ้วที่ไม่ใช้แล้วจากหน้าร้านจำนวนกว่า 9,000 กิโลกรัม เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นถุงใบใหม่ที่มีความหนา 50 ไมครอน เหมาะแก่การนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อนำมาใช้ในการจัดส่งเดลิเวอรี่ด้วย