Home > Events > ค่ำคืนแห่ง ‘ผ้าไทย’ เหล่าเซเลบริตี้ร่วมสืบสานพระราชปณิธานใน ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์’

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจยาวนานกว่า 6 ทศวรรษในการพัฒนาส่งเสริมเรื่อง ผ้าไทย. จากสิ่งทอของชาวบ้านที่เกือบสูญหายให้กลับมาเป็นอาภรณ์อันทรงคุณค่า ‘มรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น’ ที่คนไทยและคนทั่วโลกยอมรับถึงคุณค่าและความงดงามอันประเมินค่ามิได้

สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท) จึงจัดงาน งานกาล่าดินเนอร์ ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565’ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ทรงเป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน – คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล และคณะทูตานุทูต

ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้ร่วมงาน และเหล่าเซเลบริตี้ จำนวนมากร่วมสวมใส่ชุด ผ้าไทย ในสไตล์ที่ตัวเองชื่นชอบ ภายใต้แนวคิด ‘ไทยนิยม’ ของการจัดงาน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทย ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสนั่น – คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล
คุณเอกภัทร พรประภา, คุณศุภวดี ศรีบุญรัตนชัย, คุณอรพินธุ์ และดร.อรรณพ พรประภา
คุณวราภรณ์ ศิริบุญมา, คุณชฎาทิพ จูตระกูล และดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผ้าไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับผ้าไทย ส่วนที่ 2 จัดแสดงประวัติความเป็นมาของสสธวท และองค์กรสมาชิกฯ ซึ่งครอบคลุมทั่วประเทศ 22 จังหวัด และการดำเนินงานและผลงานที่โดดเด่นด้านต่าง ๆ และ ส่วนที่ 3 ภาพ 90 ต้นแบบผ้าไทยพร้อมข้อคิดและแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนผ้าไทย

คุณพิจิตรา บุณยรัตพันธุ์, คุณลาวัลย์ กันชาติ และคุณยุพิน ชัยวิกรัย
คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน และ คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล
คุณศรีสุภางค์ มอริส, คุณสุกัญญา นิยมมาลัย, คุณละออ ตั้งคารวะคุณ, คุณวิภาดา ธรรมาวรานุคุปต์ และคุณศรีสอาด ชั้นสามารถ

อีกหนึ่งไฮไลต์คือการแสดงผลงานแบบเสื้อชุดผ้าไทย ชุด ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ ผ้าไทยร่วมสมัย ไทยนิยม‘ เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสในการนำเสนอแนวคิด ‘ไทยนิยม’ คำนึงถึงความร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ในทุกเพศ วัย โอกาส และคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างสง่างาม สร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยได้จริงในชีวิตประจำวัน และเพื่อต่อยอดให้เป็น ที่นิยมแพร่หลายทั้งในท้องถิ่น ภายในประเทศ และเผยแพร่ออกสู่สากล โดยผ่านเครือข่ายองค์กรสมาชิก นานาประเทศ การแสดงแบบเสื้อในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เป็นต้นแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์จากแวดวงต่างๆ เป็นผู้แสดงแบบเสื้อกว่า 70 คน

คุณดวงพร บุณยะจินดา, คุณหญิงกอแก้ว บุณยะจินดา, คุณพอฤทัย และ คุณณพ ณรงค์เดช
ผ้าไทย
คุณพลพัฒน์ อัศวะประภา และ คุณสมชาย แก้วทอง
ผ้าไทย
คุณประภากาศ อังศุสิงห์, คุณศิริชัย ทหรานนท์, ม.ล.อรดิศ (ดิศกุล) สนิทวงศ์, คุณอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ และ คุณเอก ทองประเสริฐ

ทั้งนี้ คุณหญิงณัฐิกา อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า “เพื่อสืบสาน ต่อยอด งานสยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติฯ ให้กว้างขวาง ครอบคลุม และต่อเนื่อง สหพันธ์ฯ และองค์กรสมาชิกทั่วประเทศ จะดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในท้องถิ่นของตนเองในเรื่องของการส่งเสริมผ้าไทย โดยการนำเสนออัตลักษณ์ของผ้าทอท้องถิ่น เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาของไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิในอัตลักษณ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ตลอดปีมหามงคลนี้อย่างต่อเนื่อง ต่อไป”

ผ้าไทย
ดร.วันดี กุญชรยาคง และ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ผ้าไทย
คุณอมตา จิตตะเสนีย์
ผ้าไทย
คุณชวมณฑ์ ปวโรดม, คุณพัชรพิมล ยังประภากร และ คุณภณภิสา ปวโรดม

ด้าน คุณแพร – พัชรพิมล ยังประภากร ประธานฝ่ายการแสดงแบบเสื้อ กล่าวว่า “การจัดแฟชั่นโชว์ครั้งนี้เป็นการนำผ้าจากภาคต่าง ๆ มาแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าผ้าไทยสามารถนำมาตัดเย็บได้หลากหลาย รวมถึงชุดราตรียาวที่สวมใส่สำหรับงานกาล่าดินเนอร์ งานครั้งนี้จึงงดงามด้วย ผ้าไทย ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นชุดราตรียาวทั้งสำหรับแสดงแบบ และชุดที่แขกผู้มีเกียรติแต่ละท่านสวมใส่มาร่วมงาน เพราะฉะนั้นเราจึงเหมือนเป็นผู้ที่ ‘สืบสาน’ พระราชปณิธานต่อจากพระองค์ท่านในการส่งเสริมผ้าไทยทั้งในและต่างประเทศ เป็นโอกาสที่เราแสดงให้ชาวต่างชาติเห็นว่าผ้าไทยสามารถนำสวมใส่ได้อย่างงดงาม”.


อ่านข่าวเกี่ยวกับงานกาล่าดินเนอร์ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ฯ เพิ่มเติม

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.