Omakase

SUSHI MISAKI

เข้าถึงรสแท้แห่งวัฒนธรรมการกินแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ร้านอาหารในรูปแบบ Sushi Omakase ที่ได้รับการ...

0–2258–1783 , 06–2495–2386

UMI

เข้าถึงรสแท้แห่งวัฒนธรรมการกินแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ร้านอาหารในรูปแบบ Sushi Omakase ที่ได้รับการ...

08-9899-4949

SUSHIYOSHI BANGKOK

เข้าถึงรสแท้แห่งวัฒนธรรมการกินแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ร้านอาหารในรูปแบบ Sushi Omakase ที่ได้รับการ...

08-2546-4456

Sushi Masato

เข้าถึงรสแท้แห่งวัฒนธรรมการกินแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ร้านอาหารในรูปแบบ Sushi Omakase ที่ได้รับการ...

0-2 040-0015

Video

Food & Drink

ที่หนึ่งในดวงใจ! IGNIV ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่ง Sharing Experience ในกรุงเทพฯ

เข้าถึงรสแท้แห่งวัฒนธรรมการกินแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ร้านอาหารในรูปแบบ Sushi Omakase ที่ได้รับการการ...