Home > Restaurants > SILOM RESTAURANT

SILOM RESTAURANT

1. SILOM RESTAURANT

7/4 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี 59

(ก่อนทางแยกไปราชพฤกษ์ และส.น.ตลิ่งชัน)

ถนนฉิมพลี กรุงเทพฯ

เปิดตั้งแต่ 10.00 – 22.00 น.

0-2236-4442-3