Home > Royalty > เหมือนคนทั่วไป! มกุฏราชกุมารแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ ทรงงานแบบ Work from Home

การทรงงานของสมาชิกราชวงศ์ในช่วงนี้ ก็เหมือนผู้คนทั่วไปที่หลายคนเข้าสู่โหมด Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโคโรนา พระราชวงศ์ก็เช่นกัน มกุฏราชกุมารแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ ก็ทรงแสดงให้เห็นถึงวิธีการทรงงานช่วยเหลือพสกนิกรในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนาระบาดระดับหนัก ผ่านการวิดีโอคอล โดยทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลที่ให้แต่ละคนกักตัวอยู่บ้าน

มกุฎราชกุมารเฟรเดอริกทรงจัดประชุมแบบเฟซไทม์ทรงขอบคุณคณะสภากาชาดของเดนมาร์ก ซึ่งทางสำนักพระราชวังเดนมาร์กได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ ขณะประชุมวิดีโอคอลหาคณะสภากาชาดโดยใช้ไอแพดลงในอินสตาแกรม

ในพระฉายาลักษณ์ สมาชิกสภากาชาดได้นำไอแพดไปให้อาสาสมัครร่วมกราบทูลรายงานกับมกุฏราชกุมารเฟรเดอริกในเรื่องการจ่ายยาและซื้อยา พระองค์มีรับสั่งว่า “วันนี้ ข้าพเจ้าได้เฟสไทม์กับสมาชิกสภากาชาด ทุกคนได้เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวเดนมาร์กที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนา” ทรงเสริมว่า “พวกเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือสำหรับการตัดสินใจในการซื้อและจ่ายยา”

ด้านสำนักพระราชวังนอร์เวย์ก็โพสต์พระฉายาลักษณ์ของมกุฎราชกุมารฮากอน ขณะทรงวิดีโอคอลเพื่อทรงขอบคุณบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุขของนอร์เวย์ลงในอินสตาแกรมเช่นกัน พร้อมแคปชั่นเป็นภาษานอร์เวย์ว่า “ในนามของประชาชนชาวนอร์เวย์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่พยายามปกป้องประเทศ“

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าขั้นวิกฤติทั้งโลก องค์การอนามัยโลกได้รายงานผู้ติดเชื้อทั้งหมดประจำวันที่ 21 มีนาคม จำนวน 275,491 ราย เสียชีวิต 11,384 ราย รักษาหาย 91,533 ราย จากทั้ง 168 ประเทศ เดนมาร์กมีผู้ติดเชื้อ 1,255 ราย นอร์เวย์ 1,957 รายและประเทศไทย 411 ราย

Cr: Royal Court of Denmark, Royal Court of Norway