Home > Royalty > เหมือนคนทั่วไป! มกุฏราชกุมารแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ ทรงงานแบบ Work from Home

การทรงงานของสมาชิกราชวงศ์ในช่วงนี้ ก็เหมือนผู้คนทั่วไปที่หลายคนเข้าสู่โหมด Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและการแพร่เชื้อโคโรนา พระราชวงศ์ก็เช่นกัน มกุฏราชกุมารแห่งเดนมาร์กและนอร์เวย์ ก็ทรงแสดงให้เห็นถึงวิธีการทรงงานช่วยเหลือพสกนิกรในช่วงที่เชื้อไวรัสโคโรนาระบาดระดับหนัก ผ่านการวิดีโอคอล โดยทรงปฏิบัติตามคำแนะนำของรัฐบาลที่ให้แต่ละคนกักตัวอยู่บ้าน

มกุฎราชกุมารเฟรเดอริกทรงจัดประชุมแบบเฟซไทม์ทรงขอบคุณคณะสภากาชาดของเดนมาร์ก ซึ่งทางสำนักพระราชวังเดนมาร์กได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ ขณะประชุมวิดีโอคอลหาคณะสภากาชาดโดยใช้ไอแพดลงในอินสตาแกรม

ในพระฉายาลักษณ์ สมาชิกสภากาชาดได้นำไอแพดไปให้อาสาสมัครร่วมกราบทูลรายงานกับมกุฏราชกุมารเฟรเดอริกในเรื่องการจ่ายยาและซื้อยา พระองค์มีรับสั่งว่า “วันนี้ ข้าพเจ้าได้เฟสไทม์กับสมาชิกสภากาชาด ทุกคนได้เตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวเดนมาร์กที่ได้รับผลกระทบจากโคโรนา” ทรงเสริมว่า “พวกเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือสำหรับการตัดสินใจในการซื้อและจ่ายยา”

ด้านสำนักพระราชวังนอร์เวย์ก็โพสต์พระฉายาลักษณ์ของมกุฎราชกุมารฮากอน ขณะทรงวิดีโอคอลเพื่อทรงขอบคุณบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุขของนอร์เวย์ลงในอินสตาแกรมเช่นกัน พร้อมแคปชั่นเป็นภาษานอร์เวย์ว่า “ในนามของประชาชนชาวนอร์เวย์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกคนที่พยายามปกป้องประเทศ“

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเข้าขั้นวิกฤติทั้งโลก องค์การอนามัยโลกได้รายงานผู้ติดเชื้อทั้งหมดประจำวันที่ 21 มีนาคม จำนวน 275,491 ราย เสียชีวิต 11,384 ราย รักษาหาย 91,533 ราย จากทั้ง 168 ประเทศ เดนมาร์กมีผู้ติดเชื้อ 1,255 ราย นอร์เวย์ 1,957 รายและประเทศไทย 411 ราย

Cr: Royal Court of Denmark, Royal Court of Norway

 

 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.