Home > Royalty > ทั่วโลกอาลัย ส่งสารแสดงความเสียใจ ‘ในหลวง’ เสด็จสวรรคต

สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรทรงส่งพระราชสาส์นส่วนพระองค์แสดงความเสียพระทัยในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มายังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทั้งนี้ไม่มีการเผยแพร่เนื้อความในพระราชสาส์นส่วนพระองค์แต่อย่างใด

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ทุกข์แด่การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้เป็นเวลา 3 วัน ด้วยพระอาลัยอย่างสุดซึ้งในฐานะทรงเป็นพระสหายกันมายาวนานกว่า 50 ปี นอกจากนี้ ยังโปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรี นายชินโสะ อาเบะ เป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว เพื่อลงนามในสมุดถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตในครั้งนี้

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 แห่งนอร์เวย์ ทรงส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งมายังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดมาถึงพสกนิกรไทยด้วย

สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลม-อเล็กซานเดอร์ ทรงทราบข่าวความโทมนัสนี้ ได้ทรงร่วมไว้อาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมทั้งทรงยกย่องพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญกับคุณค่าของความสามัคคี ปรองดอง และความร่วมมือกันอย่างสันติของประชาชนในชาติ

พระราชาธิบดีเฟรเดอริคและสมเด็จพระราชินีอินกริดตรัสกับเหตุการณ์การสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยและประเทศไทยครั้งนี้ว่า “ข้าพระองค์รู้สึกเศร้าและเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งที่ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ความผูกพันระหว่างสองราชวงศ์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาตลอด เจ้าชายเฮนริก พระราชสวามีและข้าพระองค์ขอส่งความเสียพระทัยไปยังพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ และปวงชนชาวไทยด้วยความเศร้าโศกเสียใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ของเรา”

สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ 16 กุสตาฟแห่งสวีเดนตรัสไว้ว่า “สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดนและข้าพระองค์ทราบข่าวการสูญเสียนี้ด้วยความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ขอแสดงความเสียพระทัยมายังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งขอแสดงความเสียใจกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศด้วย”

.

นายกรัฐมนตรีนาจิบ ราซัค แห่งมาเลเซียได้โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ส่วนตัวแสดงความเสียใจต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนคนไทยที่เผชิญกับความสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้ประกาศแจ้งให้พสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียสามารถมาลงนามถวายความอาลัยแด่พระองค์ได้

.

สมเด็จพระราชาธิบดีซัลมาน บิน อับดุลอาซีซ อัล ซาอุด แห่งซาอุดีอาระเบีย ทรงส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้ง โดยทรงระบุว่า “ราชวงศ์ซาอุดีอาระเบียทรงได้รับแจ้งข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ จึงขอส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยอย่างยิ่ง ในนามของประชาชน รัฐบาล และในพระนามของสมเด็จพระราชธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียด้วยความจริงใจมายังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ และพสกนิกรชาวไทยในครั้งนี้ด้วย

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาเลาห์ สุลต่านและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งประเทศบรูไนดารุสซาลาม มีพระราชสาส์นมายังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อแสดงความเสียพระทัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

พระสันตะปาปา ฟรังซิส พระประมุขของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกทรงส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระทัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมายัง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ความโดยย่อว่า

“ข้าพเจ้ารู้สึกโทมนัสอย่างสุดซึ้งเมื่อทราบถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และข้าพเจ้าขอร่วมในความอาลัยด้วยใจจริงมายังสมาชิกทุกองค์แห่งพระบรมศานุวงศ์ และประชาชนทุกคนแห่งราชอาณาจักรในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกครั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดทูนแด่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ พระพละกำลัง และความเที่ยงธรรมอันเป็นมรดกอันทรงค่าอนันต์แก่ปวงชน ข้าพเจ้าอธิษฐานภาวนาเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน ขอให้พวกเราทำงานร่วมกันในการส่งเสริมเส้นทางไปสู่สันติภาพ ข้าพเจ้าวิงวอนขอพระพรนานัปการจากองค์พระเจ้ามายังพวกท่านทุกคนที่กำลังคร่ำครวญโศกเศร้าถึงการจากไปของพระองค์ ขอให้พวกท่านได้รับความบรรเทาและการปลอบโยน

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงเสียพระทัยยิ่งนัก พระองค์พร้อมด้วยพระราชบิดา และสมาชิกพระราชวงศ์ ทรงนำคณะสงฆ์ ข้าราชการระดับสูง และพสกนิกรชาวภูฏานจุดเทียนและสวดมนต์เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดทาชิโชซอง นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดสวดมนต์เป็นกรณีพิเศษและจุดเทียนตามวัดต่างๆ ทั่วประเทศภูฏาน

และ วันที่ 15 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก และเจ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุกมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล และเสด็จพระราชดำเนินมาถวายความอาลัยในวันต่อมา ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระอักษรถวายความไว้อาลัย

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.