Home > Royalty > ‘สมุดไดอารี่’ ภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เพื่อช่วยเหลือพสกนิกร

                

        ในวันที่ 10 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  โดยเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ พร้อมคำอำนวยพร และหลักปรัชญาการปฏิบัติตนให้เกิดความสุข เชิญไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพร และไดอารี  วางจำหน่ายที่พระบรมมหาราชวัง ร้านโกลเด้น เพลซ ร้านค้าสวัสดิการข้าราชบริพารในพระองค์ 905 ร้านจักรยานสุขสำราญ ถนนสุโขทัย และร้านนายอินทร์ เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็น  พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
สำหรับเงินที่นายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานในโอกาสนี้ รัฐบาลจะนำไปสมทบทุนช่วยเหลือฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตลอดจนเป็นเงินทุนการศึกษาพระราชทานแก่บุตรหลานผู้กำลังอยู่ในวัยศึกษาของครอบครัวผู้เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุทกภัย ทั้งนี้ ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่โรงเรียนจำนวน 267 แห่ง โดยจัดพระราชทานครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้ครูและนักเรียน รวมทั้งอุปกรณ์การศึกษา ที่จำเป็นด้วย

 

     นอกจากนี้  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ในการจัดทำเป็นสมุดไดอารี่เพิ่มเติม สำหรับนำรายได้จากการจำหน่ายทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ และสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างต่อเนื่อง 

โดยสมุดไดอารี่ เป็นสมุดปกแข็งพิมพ์ 4 สี หน้าปก เป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ ภาพซานต้า ครอส นั่งบนเลื่อน พร้อมกล่องของขวัญ มีกวางเรนเดียร์จูงเลื่อนและมีคำว่า Ho Ho Ho” ถัดมาเป็นภาพตุ๊กตา และข้อความ “สุขใจสุขกายจิตใจผ่องใส พอใจอย่างพอเพียง สัมมาทิฐิ สมาธิ ปัญญา ด้วยชีวิต เรียบง่าย เดินหน้าอย่างปลอดภัย
และมั่นคง”

                จากนั้น เป็นภาพผู้ชายถือไฟฉายและเทียน พร้อมข้อความ “แสงไฟแห่งปัญญาพร้อมสติ ก้าวไปอย่างปลอดภัย สุข แท้จริง ไม่เสียใจ ขุ่นมัว” ถัดลงมาเป็นภาพบ้าน ต้นคริสต์มาส ตุ๊กตาหิมะ และคนที่กำลังใส่หูฟัง พร้อมมีพระปรมาภิไธย กำกับอยู่ด้านล่าง ลงวันที่ 1 ม.ค.2560″ ซึ่งเป็นหนึ่งในภาพฝีพระหัตถ์จากส.ค.ส.พระราชทาน

ส่วนปกหลัง เป็นภาพวาดการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จำนวน 3 ภาพ เป็นภาพ ครอบครัวอบอุ่น ที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันในแต่ละฤดู พร้อมข้อความ “จะร้อน จะฝน หรือจะเหน็บหนาว” ภายในสมุดไดอารี่ มีข้อความ “บันทึกแห่งความสุขที่พอเพียง แต่สมบูรณ์” จากนั้น เป็นภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ จำนวน 12 ภาพ โดยเป็นภาพครอบครัวที่มีความสุข และร่วมกันทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปิกนิค รดน้ำต้นไม้ เต้นรำ ทำอาหาร  ถัดไปเป็นข้อความ “ส.ค.ส. ภาพ ส.ค.ส. 4 แบบ” โดยเป็นบัตรอวยพร ปี 2560 ซึ่งเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ ทุกภาพจะมีภาพบ้าน ต้นคริสต์มาส ตุ๊กตาหิมะ กล่องของขวัญ คนที่กำลังมีความสุข และสุนัข พร้อมมีพระปรมาภิไธย ลงวันที่ 1 ม.ค.2560

ในหน้าถัดไปเป็นไดอารี่จดบันทึกทั้ง 12 เดือน พร้อมมีตารางเปรียบเทียบปีจุลศักราช รัตนโกสินทร์ศก พุทธศักราช และคริสตศักราช ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411 ซึ่งเป็นปีที่ 1 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จนถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ส่วนหน้าสำหรับจดบันทึกทุกหน้าจะมีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ เป็นภาพเล็ก ๆ อยู่ที่มุมซ้าย และมุมขวาของหน้า และในทุก ๆ 3 แผ่นของสมุดไดอารี่ มีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ที่แสดงความอบอุ่นของครอบครัวที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันคั่นอยู่และด้านท้ายของไดอารีเป็นหน้าสำหรับจดบันทึกที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์

ผู้สนใจสามารถร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ในราคาเล่มละ 199 บาท ซึ่งวางจำหน่ายที่ร้านโกลเด้น เพลซ, ร้านค้าสวัสดิการข้าราชบริพารในพระองค์ 904 และร้านจักรยานสุขสำราญ ถนนสุโขทัย, ร้านนายอินทร์ทุกสาขา และร้าน 7-11 รวมทั้ง สั่งจองผ่านเว็ปไซต์ www.royalcardx.com  และที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 356 0844

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.