Home > Royalty > สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอส ส่งพระราชหัตถเลขา ขอออกจากสเปน

สำนักพระราชวังสเปน เผยแถลงการณ์ สมเด็จพระราชาธิบดีฆวน คาร์ลอส ส่งพระราชหัตถเลขา (จดหมาย) ขอออกจากสเปนในเวลานี้ให้กับพระราชโอรส สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6  หลังจากอัยการดำเนินการสอบสวนคดีทุจริตที่ถูกเปิดเผยในเดือนธันวาคม ปี 2018 เพื่อชี้แจงเงิน 80 ล้านยูโร ที่พระราชทานแก่นักธุรกิจหญิงโครินน่า ซู ไซน์วิทเกนชไตน์ 

โดยในพระราชหัตถเลขากร่าวว่า “กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป”

ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะรับใช้ประเทศสเปน ซึ่งเป็นราชบัลลังก์ของข้าพเจ้า ในขณะที่สาธารณชนกำลังเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในอดีดบางอย่างในชีวิตส่วนตัวของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าประสงค์จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างง่ายขึ้น

“หนึ่งปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะหยุดงานที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันกษัตริย์ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์สูงสุดให้ให้แก่ประเทศสเปน สถาบันมหากษัตริย์ และสำหรับพระองค์ในฐานะกษัตริย์ ข้าพเจ้าตัดสินใจอย่างรอบคอบที่จะออกจากประเทศสเปนในเวลานี้ การตัดสินใจของขัาพเจ้าเกิดขึ้นจากการไตร่ตรองอย่างถ่องแท้และด้วยใจที่ปลอดโปร่ง ข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์สเปนมาเกือบสี่สิบปี ข้าพเจ้าฝช้เวลาทั้งหมดเพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสเปนและสถาบันกษัตริย์ ด้วยความจงรักภักดีตลอดกาล”

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเป้มีพระราชประสงค์ที่จะให้ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่อการครองราชย์ของพระราชบิดาในด้านการเมืองและด้านการทรงงานเพื่อประเทศชาติและประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์ของสเปนก็ต้องการยืนหยัดอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎหมาย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.