Home > Royalty > เลโอนอร์ ว่าที่สมเด็จพระราชินีนาถที่อายุน้อยที่สุด

เลโอนอร์ เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส สเปน พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปนและสมเด็จพระราชินีเลตีเซียแห่งสเปน

สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปนและสมเด็จพระราชินีเลตีเซียแห่งสเปน

แม้จะยังทรงพระเยาว์แต่ทรงอยู่ในอันดับแรกของลำดับการสืบราชบัลลังก์สเปน ทำให้เมื่อแรกประสูติมีพระอิสริยยศเป็นอินฟันตาแห่งสเปน (Infanta of Spain) และเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีควน การ์โลสที่ 1 แห่งสเปน พระอัยกา สละราชสมบัติแก่พระราชบิดาในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เจ้าหญิงก็ได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียส และถ้าเจ้าหญิงได้เสวยราชสมบัติเป็นสมเด็จพระราชินีนาถ ก็จะเป็นพระราชินีนาถพระองค์แรกที่มีพระนามว่า เลโอนอร์ ของประเทศสเปนที่รวมเป็นราชอาณาจักรแล้ว

เจ้าหญิงแห่งอัสตูเรียสพระองค์นี้ ประสูติเมื่อเวลา 1:46 นาฬิกา ของวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ คลินิกรูเบร์อินเตร์นาซิโอนัลในกรุงมาดริด ด้วยการผ่าคลอด ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 3.5 กิโลกรัม ความยาวพระองค์ 47 เซนติเมตร พระราชวงศ์ได้ประกาศการประสูติของเจ้าหญิงผ่านข้อความ SMS พระองค์ทรงออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับพระชนกและพระชนนีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

เจ้าหญิงทรงเข้ารับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2549 ณ พระราชวังซาร์ซูเอลา จากพระคาร์ดินัล อันโตนีโอ โรว์โก บาเรลา อาร์ชบิชอปแห่งมาดริด ด้วยน้ำจากแม่น้ำจอร์แดน อันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระราชวงศ์สเปน เช่นเดียวกับพระบิดาเมื่อปี พ.ศ. 2511 พระองค์ทรงได้รับพระนามเพิ่มว่า เด โตโดส โลส ซานโตส (ซึ่งแปลว่า แห่งนักบุญทั้งหลาย) ซึ่งเป็นธรรมเนียมประเพณีของราชวงศ์บูร์บองของสเปน โดยมีพระบิดาและพระมารดาทูนหัวคือ สมเด็จพระราชาธิบดีควน การ์โลสที่ 1 แห่งสเปน และสมเด็จพระราชินีโซเฟีย พระอัยกาและพระอัยยิกา

……………………………………………………………..

PHOTOS: GETTY IMAGES

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.