Home > Royalty > เจ้าชายจิกมี โดยเสด็จพระราชบิดาและพระอัยกา ไป Druk Wangditse Lhakhang

กษัตริย์และว่าที่กษัตริย์ 3 รุ่น สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ เจ้าชายจิกมี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมาชิกราชวงศ์ภูฏานอย่่างพร้อมเพรียงกันเพื่อไปถวายราชสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่วัด Druk Wangditse Lhakhang ในเมืองทิมพู

เจ้าชายจิกมี

สำหรับพิธีถวายราชสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่วัด Druk Wangditse Lhakhang จัดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อวันที่ 24 มกราคม หลังจากนั้นจึงมีพิธีสวดมนต์เพื่อเฉลิมพระชันษาให้กับเจ้าชายจิกมี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

Druk Wangditse Lhakhang เป็นวัดประจำรัชกาลที่ 4 ซึ่งก็คือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พระราชบิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และยังเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในทิมพู  สร้างขึ้นในปี 1715 โดยในสมัยนั้นสร้างเป็นพระที่นั่งให้กับดรุกเดซิที่ 8 

ในปี 2011 Druk Wangditse Lhakhang ได้รับความเสียหายอย่างมากจากเหตุแผ่นดินไหว กระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ทำการบูรณะ โดยสมเด็จพระราชินีเชอริง ยังดน วังชุก พระราชทานคำแนะนำและทรงสนับสนุน งานบูรณะในครั้งนี้เริ่มตั้งแต่การบูรณะภาพวาด ภายในวัดที่มีอายุ  237 ปี วาดโดยซามูเอล เดวิสที่เข้ามาสำรวจภูฏานในปี 1783  รวมไปถึงการขยายพื้นที่และการทำความสะอาดพระพุทธรูปประจำวัดและภาพเขียนภายในวัด

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.