Home > Royalty > เจ้าชายอุกเยน ฉลองวันคล้ายวันประสูติปีแรก ท่ามกลางความสดใสของมวลหมู่ดอกไม้

เผลอแป๊บเดียว เจ้าชายอุกเยน แห่งภูฏาน พระราชโอรสพระองค์ที่สองในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ก็มีพระชันษาครบ 1 ปีแล้ว โดยทางสำนักพระราชวังภูฏานเผยแพร่พระรูปของเจ้าชายอุกเยนที่ฉายพร้อมพระราชมารดา พระราชบิดา และพระเชษฐา พระชันษา 5 ปี เพื่อเฉลิมฉลองวันคล้ายวันประสูติในวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่านมา

เจ้าชายอุกเยน
“เนื่องในโอกาสวันแห่งความสุขและวันพิเศษที่สุด วันครบคล้ายวันประสูติพระชันษาปีแรกของสมาชิกราชวงศ์ กยัลซี อุกเยน วังชุก เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันพระรูปชุดพิเศษของสมาชิกราชวงศ์”
เจ้าชายอุกเยน

“สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพมา เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าชายจิกมีและเจ้าชายอุ๊กเยน ไปทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ที่สวนในพระราชวังลิงนาคา พวกเราและชาวภูฏานขอถวายพระพรชัยมงคลแด่เจ้าชายอุ๊กเยน”

เจ้าชายอุกเยน

เจ้าชายอุกเยน ประสูติวันที่ 29 มีนาคม ปี 2020 ณ พระราชวังทิมพู ก่อนที่จะมีพระประสูติการนั้น สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงการประกาศข่าวการทรงพระครรภ์รัชทายาทลำดับที่ 3 ผ่านพระราชดำรัสในวันชาติภูฏานเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม สร้างความยินดีให้กับชาวภูฏานไม่น้อย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.