Home > Royalty > พระองค์ภาฯ ฉายพระรูปร่วมกับคุณเต้าหู้ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ฯ ปี 5

ด้วยพระเมตตาต่อเพื่อนสี่ขาไร้บ้าน ทั้งที่ถูกทอดทิ้งและที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงหวังให้พวกเขาเหล่านี้มีที่พักพิงและได้รับความเอื้ออาทรจากคนในสังคมให้ช่วยกันดูแลเจ้าสี่ขาขาจรที่อยู่ตามท้องถนนและชุมชนต่างๆ จึงทรงรับสั่งให้พระสหายที่ใกล้ชิดประสานงานกับกลุ่มจิตอาสาต่างๆ ทำให้ทรงมีโอกาสได้พบกับกลุ่มคนรักสุนัขที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือสุนัขหลายๆกลุ่ม ซึ่งมาเข้าเฝ้าและกราบทูลรายงานถึงกิจกรรมที่ทำอยู่

เมื่อพระองค์ทรงทราบว่ากลุ่มคนเหล่านั้นกำลังผลักดันร่างกฎหมายการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ (ซึ่งขณะนั้นอยู่ในวาระที่กำลังจะเข้าพิจารณาในสภาฯ) หวังจะให้เป็นเครื่องมือป้องกันการกระทำรุนแรงต่อเพื่อนร่วมโลก พระองค์จึงทรงให้การสนับสนุน และยังทรงเห็นว่ากฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่อาจเป็นเครื่องมือที่จะช่วยได้ แต่การรณรงค์ผ่านภาคส่วนต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันจะสามารถสร้างจิตสำนึกให้คนมีเมตตา จึงทรงพระดำริให้ก่อตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ขึ้นเมื่อปี 2554 โดยมี ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายฯ

.

ในปีนี้การดำเนินงานของเครือข่ายฯได้เข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องในการรณรงค์ให้ประชาชนรักและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อลดการเพิ่มจำนวนของสุนัขและแมวจรจัด อีกทั้งต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์ ในการนี้ พระองค์ได้ฉายพระรูปร่วมกับคุณเต้าหู้สุนัขทรงเลี้ยงเพศเมียสายพันธุ์บางแก้ว ณ วังศุโขทัย เพื่อใช้ในการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ฯ โดยคุณคิด-คณชัย เบญจรงคกุล รับหน้าที่เป็นช่างภาพถ่ายทอดความรักความผูกพันระหว่างพระองค์และสุนัขทรงเลี้ยงออกมาได้อย่างประทับใจ คุณเต้าหู้เป็นสุนัขตัวโปรดในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีบุคลิกที่ฉลาดแสนรู้ และรักเจ้าของมาก เมื่อหลายปีก่อนขณะที่พระองค์ทรงรับราชการ ณ สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี มีพระสหายอัยการท่านหนึ่งนำลูกสุนัขบางแก้วมาถวาย พระองค์จึงทรงรับเลี้ยงไว้ และประทานชื่อว่า ‘เต้าหู้’ ทรงพระเมตตาต่อคุณเต้าหู้เป็นอย่างมาก โปรดให้คุณเต้าหู้ตามเสด็จอยู่บ่อยครั้ง ทรงป้อนอาหารให้ด้วยพระองค์เอง เมื่อคุณเต้าหู้ถ่ายหนักถ่ายเบาก็ทรงทำความสะอาดด้วยพระองค์เองโดยทรงมิได้รังเกียจแต่อย่างใดเลย

นอกจากนี้ในโอกาสครบรอบการดำเนินงานเข้าปีที่ 5 พระองค์ทรงเลือกคุณเต้าหู้เป็นนางแบบบนเสื้อยืด ที่วาดโดยคุณชัยราชวัตร เพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบทุนเครือข่ายฯ ต่อไป

……………………………………………………..

PHOTOS: สำนักพระราชวัง

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.