Home > Royalty > พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 08.29 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จออก ณ หน้าพระตำหนักพัชราภิรมย์ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม ในการนี้ทรงบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ทรงกล่าวคำถวายสังฆทาน และทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา

จากนั้นเสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย 1 คู่ ที่กรมปศุสัตว์ จัดถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยประทานโคที่ทรงปล่อยให้แก่นายบุญมี นนตานอก เกษตรกรอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริต่อไป พร้อมทั้งทรงปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 39 ตัว ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวาย

ต่อมาทรงปล่อยปลาและเต่าส่วนพระองค์ อย่างละ 39 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยเต่าจะเชิญไปปล่อยในที่เหมาะสม และทรงปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ที่กรมประมงนำมาถวายจำนวน 390,000 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากราย ปลาโพง และปลาบึก ก่อนเสด็จกลับไปยังวังศุโขทัย

ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระรูปสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พร้อมทั้งประทานพระวโรกาสให้พลอากาศเอก รังสันต์ ดิษฐบรรจง นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ฯ เฝ้าถวายพระพร หน้าพระตำหนักพัชราภิรมย์

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆ ทั้งด้านสาธารณกุศลผ่าน มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย และด้านกฎหมายซึ่งก่อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านโครงการกำลังใจ ที่ทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน และประทานความช่วยเหลือให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี ตลอดจนมูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริที่จัดตั้งขึ้นด้วยพระประสงค์ของพระองค์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยประทานพระกรุณารับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ เพื่อดำเนินกิจการตามพระดำริในการให้โอกาส ด้วยการฝึกสอนให้ผู้ต้องขังหญิงทำจำหน่ายภายใต้การดูของมูลนิธิ ณภาฯ ซึ่งปัจจุบัน ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคตรา “จัน” และผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริโภคตรา “ธรา” เพื่อนำไปสู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนต่อไป

อีกทั้งทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ ทรงรับเป็นทูตสันถวไมตรีให้กับกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเฟม ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิง ตลอดจนทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรม และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ได้กราบทูลเชิญให้ทรงรับตำแหน่งทูตสันถวไมตรี ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 16 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเด็นอื่นๆ นอกจากนี้ยังทรงสนพระทัยด้านการกีฬา ทรงร่วมลงแข่งขันไตรกีฬาหลายรายการ อาทิ รายการ Bikezone Tridash Bangkok by Sportmaster ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 รายการ โตโยต้า พัทยาไตรกีฬา ซูเปอร์ซีรีส์ 2016 ในประเภทซูเปอร์สปรินท์ ฯลฯ ตลอดจนทรงเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในรายการต่างๆ ด้วย

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.