Home > Royalty > พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม2560 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จออก ณ พระตำหนักน้ำ วังศุโขทัย ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และทรงประเคนผ้าไตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2560 จากนั้นพระองค์เสด็จไปยังท่าวาสุกรี ทรงปล่อยโคเพศผู้และเพศเมีย จำนวน 1 คู่ ที่กรมปศุสัตว์จัดถวาย โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานโคที่ทรงปล่อยให้แก่ นายไพ คำกันหา เกษตรกรอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ก่อนจะทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน จำนวน 31 ตัว พร้อมทั้งทรงปล่อยปลาดุกและเต่าส่วนพระองค์ อย่างละ 31 ตัว

ขณะที่กรมประมง ได้ถวายพันธุ์ปลาไทยน้ำจืด จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลาเสือพ่นน้ำ ปลากราย ปลาโพง และปลาบึก เพื่อให้ทรงปล่อยลงในแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวน 390,000 ตัว เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาให้อุดมสมบูรณ์

ภายหลังเสด็จกลับวังศุโขทัย ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปถวายพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ต่อมาพระองค์ประทานพระวโรกาสให้ พลอากาศเอก รังสันต์ ดิษฐบรรจง อดีตรองสมุหราชองครักษ์ นำผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ เฝ้าถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2560 พระชันษา 30 ปี

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประสูติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2530 ทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนจิตรลดา และศิลปกรรมศาสตร์บัณทิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยทรงสนพระทัยการสร้างสรรค์งานศิลปะ และการออกแบบแฟชั่น ทรงมีผลงานเผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทรงมีแบรนด์ส่วนพระองค์ ภายใต้ชื่อ “สิริวัณณวรี” และทรงออกแบบของแต่งบ้านแบรนด์ “สิริวัณณวรีเมซอง” นอกจากนี้ ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย ทั้งกีฬาแบดมินตัน และกีฬาขี่ม้า ทรงเคยได้รับเหรียญรางวัลมากมาย

และในระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภทเดรสสาจ ระดับ CDI รายการ Prix St. George (พรีส์ แซงต์ จอร์จ) และ Intermediate I (อินเตอร์มีเดียต วัน) ณ ศูนย์กีฬาการขี่ม้าของเมืองดาร์มสตัทด์-ครานิชสไตน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยทรงเลือกใช้ม้าคู่พระทัย คือ Prince Charming WPA ซึ่งมีถิ่นกำเนิดมาจากเยอรมนี เชื้อสาย Hanoverian ลงแข่งขันในครั้งนั้น

Tags
royalty