Home > Royalty > สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงนำภูฏานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 60 พรรษา ของสมเด็จพระราชบิดา

ประชาชนชาวภูฏานพร้อมใจกันมารวมตัวเนืองแน่นสนามกีฬาแห่งชาติชางลิมิธังในเมืองหลวง ทิมพู ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและหัวใจที่อบอุ่นเพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุกและสมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4 แห่งภูฏาน ในโอกาสที่คนทั้งชาติร่วมกันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 60 พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4 ผู้ทรงขึ้นครองราชย์ในรัชกาลที่ผ่านมาและเป็นสมเด็จพระราชบิดาในองค์พระประมุขรัชกาลปัจจุบัน

ในการนี้ประชาชนจาก 20 มณฑลของภูฏานได้เริ่มต้นวันมหามงคลด้วยการสวดมนต์ถวายพระพร ก่อนเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลอง ณ สถามกีฬาที่พวกเขาต่างมีส่วนร่วมในการตระเตรียมงานมานานระหว่างพระราชพิธี สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีมีกระแสพระราชดำรัสขอบใจพสกนิกรชาวภูฏานที่ร่วมฉลองวาระสำคัญครั้งนี้ไปทั่วโลก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมียังมีพระราชดำรัสว่าทรงยกย่องสมเด็จพระราชบิดาให้ทรงเป็น ‘พระบิดาแห่งชาติ’ ความว่า “สมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4 เสด็จขึ้นครองราชย์และทรงน้อมรับความรับผิดชอบในฐานะกษัตริย์เมื่อเจริญพระชนมายุได้ 16 พรรษา ในขณะที่คนสามัญเพิ่งเจริญวัย ครั้นเมื่อเจริญพระชนมายุ 51 พรรษา ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไขว่คว้าหาความสำเร็จพระองค์ทรงบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จแล้วอย่างมหาศาลในขณะที่ปุถุชนแสวงหาทรัพย์สินและอำนาจ หากสมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4 ผู้ทรงเห็นแก่ผู้อื่นเป็นที่ตั้งอยู่เสมอนั้นทรงกระทำในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดเคยทำมาก่อนในประวัติศาสตร์โลก ทรงสละราชย์สมบัติ สถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่ นำพาประชาธิปไตย และส่งมอบอำนาจการปกครองคืนแก่ประชาชน”

“ในฐานะลูกชาย ข้าพเจ้ายินดีที่ได้สวดถวายพระพรให้สมเด็จพระราชบิดามีพระพลานามัยแข็งแรง ข้าพเจ้ายังขอถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ สวดขอพรในฐานะพ่อให้แก่ลูกของข้าพเจ้า ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดอนาคตของประเทศสืบไป เจ้าชายพระองค์นี้จึงเป็นบุตรแห่งชาวภูฏานด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าลูกชายข้าพเจ้าช่างโชคดีนัก ที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินอันงดงามแห่งนี้ เราต่างเป็นหนี้ความโชคดี ความสงบสุข ความรุ่งเรืองและความปลอดภัยต่อสมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4”

“พวกเรามารวมตัวกัน ณ ที่แห่งนี้เพื่อแสดงความสำนึก ความเทิดทูน และความเคารพในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเรามิอาจแสดงความสำนึก ความเทิดทูนและเคารพที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้คำมั่นแก่ลูกหลานชาวภูฏานว่าเราจะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป และจักดูแลประเทศชาติของเราด้วยวิถีทางที่ลูกหลานอีกนับพันชั่วอายุคนในอนาคตจะได้เก็บเกี่ยวผลจากหยาดเหงื่อที่พวกเราได้ลงแรงให้ไว้สืบไป”

…………………………………………………………………………………………………………………

PHOTOS: ROYAL OFFICE FOR MEDIA, KINGDOM OF BHUTAN

Tags
royalty
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.