Home > Royalty > สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีทรงนำภูฏานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 60 พรรษา ของสมเด็จพระราชบิดา

ประชาชนชาวภูฏานพร้อมใจกันมารวมตัวเนืองแน่นสนามกีฬาแห่งชาติชางลิมิธังในเมืองหลวง ทิมพู ท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นด้วยใบหน้ายิ้มแย้มและหัวใจที่อบอุ่นเพื่อเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุกและสมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4 แห่งภูฏาน ในโอกาสที่คนทั้งชาติร่วมกันเฉลิมฉลองวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 60 พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4 ผู้ทรงขึ้นครองราชย์ในรัชกาลที่ผ่านมาและเป็นสมเด็จพระราชบิดาในองค์พระประมุขรัชกาลปัจจุบัน

ในการนี้ประชาชนจาก 20 มณฑลของภูฏานได้เริ่มต้นวันมหามงคลด้วยการสวดมนต์ถวายพระพร ก่อนเข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมฉลอง ณ สถามกีฬาที่พวกเขาต่างมีส่วนร่วมในการตระเตรียมงานมานานระหว่างพระราชพิธี สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีมีกระแสพระราชดำรัสขอบใจพสกนิกรชาวภูฏานที่ร่วมฉลองวาระสำคัญครั้งนี้ไปทั่วโลก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมียังมีพระราชดำรัสว่าทรงยกย่องสมเด็จพระราชบิดาให้ทรงเป็น ‘พระบิดาแห่งชาติ’ ความว่า “สมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4 เสด็จขึ้นครองราชย์และทรงน้อมรับความรับผิดชอบในฐานะกษัตริย์เมื่อเจริญพระชนมายุได้ 16 พรรษา ในขณะที่คนสามัญเพิ่งเจริญวัย ครั้นเมื่อเจริญพระชนมายุ 51 พรรษา ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไขว่คว้าหาความสำเร็จพระองค์ทรงบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จแล้วอย่างมหาศาลในขณะที่ปุถุชนแสวงหาทรัพย์สินและอำนาจ หากสมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4 ผู้ทรงเห็นแก่ผู้อื่นเป็นที่ตั้งอยู่เสมอนั้นทรงกระทำในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดเคยทำมาก่อนในประวัติศาสตร์โลก ทรงสละราชย์สมบัติ สถาปนากษัตริย์พระองค์ใหม่ นำพาประชาธิปไตย และส่งมอบอำนาจการปกครองคืนแก่ประชาชน”

“ในฐานะลูกชาย ข้าพเจ้ายินดีที่ได้สวดถวายพระพรให้สมเด็จพระราชบิดามีพระพลานามัยแข็งแรง ข้าพเจ้ายังขอถือโอกาสอันเป็นมงคลนี้ สวดขอพรในฐานะพ่อให้แก่ลูกของข้าพเจ้า ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดอนาคตของประเทศสืบไป เจ้าชายพระองค์นี้จึงเป็นบุตรแห่งชาวภูฏานด้วยเช่นกัน ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าลูกชายข้าพเจ้าช่างโชคดีนัก ที่ได้เกิดในผืนแผ่นดินอันงดงามแห่งนี้ เราต่างเป็นหนี้ความโชคดี ความสงบสุข ความรุ่งเรืองและความปลอดภัยต่อสมเด็จพระราชาธิบดีที่ 4”

“พวกเรามารวมตัวกัน ณ ที่แห่งนี้เพื่อแสดงความสำนึก ความเทิดทูน และความเคารพในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และเรามิอาจแสดงความสำนึก ความเทิดทูนและเคารพที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการให้คำมั่นแก่ลูกหลานชาวภูฏานว่าเราจะเป็นประเทศที่แข็งแกร่งเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป และจักดูแลประเทศชาติของเราด้วยวิถีทางที่ลูกหลานอีกนับพันชั่วอายุคนในอนาคตจะได้เก็บเกี่ยวผลจากหยาดเหงื่อที่พวกเราได้ลงแรงให้ไว้สืบไป”

…………………………………………………………………………………………………………………

PHOTOS: ROYAL OFFICE FOR MEDIA, KINGDOM OF BHUTAN

Tags
royalty