Home > Royalty > สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เสด็จฯเยี่ยมผู้ป่วยเจ้าหน้าที่รัฐ วันคล้ายวันพระราชสมภพ

นอกจากจะเสด็จฯ ไปทรงอธิษฐาให้ชาวภูฏานมีความเป็นอยู่ที่ดีในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 41 พรรษา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์แล้ว สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจ็ตซุน เพม่า และเจ้าชายจิกมี ไปทรงเยี่ยมเยี่ยมเจ้าหน้าที่กองกำลัง Desuups ประสบอุบัติเหตุรถชน และพระราชทานเข็ม Desuung เพื่อเป็นกำลังใจแก่กองกำลังของประเทศอีกด้วย

สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินไปยัง Desuung Clubhouse เพื่อทรงพบกับ Desuup Phub Gyem และ Desuup Dechen Tshomo เจ้าหน้าที่กองกำลัง Desuups ประสบอุบัติเหตุรถชนขณะปฏิบัติงาน  ซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีได้มีพระมหากรุณาธิคุณทรงส่งตัวสองเจ้าหน้าที่ไปรักษาตัวที่อินเดีย จนกระทั่งร่างกายเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น เจ้าหน้าที่ทั้งสองจึงกลับภูฏานมาตั้งแต่เเดือนมกราคม

การนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีถือโอกาสวันมงคลเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานเข็ม Desuung และ Druk Thuksey เปรียบเสมือนเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของภูฎาน แก่ Desuup Phub Gyem โดยทรงติดเข็มให้เจ้าหน้าที่ด้วยพระองค์เอง และมีเจ้าชายจิกมีเป็นผู้อัญเชิญเข็ม นอกจากนั้นยังมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าหน้าที่อย่างทรงเป็นกันเองด้วย

cr: His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck 

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.