Home > Royalty > Thailand > รายละเอียด ‘ในหลวง – ราชินีฯ’ เสด็จฯ งาน ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ฯ’ 30 พ.ค. นี้

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและ วิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานกาล่าดินเนอร์ ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565’ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงานฯ ช่วงเย็นของวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ

สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ก่อนพระราชทานของที่ระลึกแก่ ‘90 ต้นแบบ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์’ จากนั้น คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะกรรมการจัดงานฯ กราบบังคมทูลถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จแล้ว เสวยพระกระยาหาร พร้อมทอดพระเนตรการแสดงประกอบด้วย การขับร้องเพลง โดยนักร้องกิตติมศักดิ์ และการแสดงแบบเสื้อ โดยผู้เป็นต้นแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์จากแวดวงต่าง ๆ เป็นผู้แสดงแบบเสื้อกว่า 70 คน เมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงเสด็จฯ กลับ

สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์
คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล เผยถึงการจัดงานกาล่าดินเนอร์ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ฯ ว่า “เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยพระราชปณิธานที่จะส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าของผ้าไทย และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ด้วยการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย งานหัตถศิลป์ล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์ของผ้าท้องถิ่นไทย สร้างให้เกิดกระแสนิยมในการแต่งกายด้วยผ้าไทย   

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ จึงน้อมนำพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการทอผ้า ออกแบบลายผ้า และทรงใช้ผ้าไทยเป็นต้นแบบ มาเป็นแนวทางในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว ตลอดจนเพื่อส่งเสริมบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เกิดการต่อยอด สืบสานงานผ้าไทยในด้านต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ผ้าไทยให้เข้ากับยุคสมัยนิยมในปัจจุบัน การคัดเลือกบุคคลเพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่อง และให้เป็นผู้สืบสานภารกิจด้านผ้าไทยให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของผ้าไทยที่งดงาม ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบไป จำนวน 90 ท่านเพื่อเป็น ‘90 ต้นแบบสยามพัสตรา ภูษาศิลป์’

สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์
คุณแพร – พัชรพิมล ยังประภากร ประธานฝ่ายการแสดงแบบเสื้อ

นอกจากนั้น ภายในงานจะมีการถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ โดยคณะกรรมการสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ และมีการแสดงผลงานแบบเสื้อชุดผ้าไทย ชุด ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ ผ้าไทยร่วมสมัย ไทยนิยม’ ให้เป็นเวทีแห่งโอกาสในการนำเสนอแนวคิด ‘ไทยนิยม’ คำนึงถึงความร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ในทุกเพศ วัย โอกาส และคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างสง่างาม สร้างความนิยมและความภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยได้จริงในชีวิตประจำวัน และเพื่อต่อยอดให้เป็น ที่นิยมแพร่หลายทั้งในท้องถิ่น ภายในประเทศ และเผยแพร่ออกสู่สากล โดยผ่านเครือข่ายองค์กรสมาชิก นานาประเทศ การแสดงแบบเสื้อในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เป็นต้นแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์จากแวดวงต่าง ๆ เป็นผู้แสดงแบบเสื้อกว่า 70 คน

ส่วนการขับร้องเพลง ได้รับเกียรติจากนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ คุณเท่ห์ – อุเทน พรหมมินทร์, คุณบี – พีระพัฒน์ เถรว่อง, คุณลูกหว้า – พิจิกา จิตตะปุตตะ และ คุณจ๊ะจ๋า – พริมรตา เดชอุดม เป็นต้น ร่วมขับร้องบทเพลงที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงโปรด และ บทเพลงพระราชนิพนธ์ เช่น รัก, ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind), ไร้เดือน และยามเย็น เป็นต้น”.


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.