Home > Royalty > Thailand > ในหลวง – พระราชินีฯ เสด็จฯ พระราชกรณียกิจแรก หลังทรงหายจากการติดเชื้อโควิด

หลังสำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เมื่อเวลา 18.16 น. วันที่ 27 ธันวาคม ที่ผ่านมา ร.10 และ ราชินีฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นครั้งแรก ในการเสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ร.10 - ราชินีฯ
ร.10 – ราชินีฯ เสด็จฯ ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชกรณียกิจแรก หลังทรงหายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายชลธี  ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของวัดป่านานาชาติ และวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างอุโบสถ

ร.10 - ราชินีฯ

จากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังอุโบสถ ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิม ทรงปิดทองลูกนิมิต ทรงตัดสาแหรกลูกนิมิต ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธสุเมธคุณ พระประธานอุโบสถ เสร็จแล้ว ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา ก่อนเสด็จออกจากอุโบสถ ไปยังพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก แล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ 

ร.10 - ราชินีฯ

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับถวายพระพุทธรูปพระพุทธสุเมธคุณ (จำลอง) เนื้อหินทรายขัด ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว จากเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสงฆ์  ทรงรับถวายหนังสือธรรมะ จากพระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ทรงปลูกต้นรวงผึ้งไว้เป็นที่ระลึก  เมื่อสมควรแก่เวลาประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ กลับ

ร.10 - ราชินีฯ

ทั้งนี้ ยังนับเป็นพระราชกรณียกิจแรกนับตั้งแต่สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ทำให้มีชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาเฝ้าฯ รับเสด็จ อยู่บริเวณโดยรอบวัดเป็นจำนวนมาก และต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี ถวายกำลังใจแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขณะที่ทั้งสองพระองค์ทรงแย้มพระสรวล และโบกพระหัตถ์ให้กับราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดเส้นทางที่รถยนต์พระเคลื่อนผ่าน ยังความปลี้มปีติล้นพ้น 

สำหรับ วัดป่านานาชาติ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดสาขาที่ 19 (ธรรมยุต) ของวัดหนองป่าพง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2537 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2541 อุโบสถก่อสร้างเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562และประกอบพิธียกช่อฟ้า (สัตบริภัณฑ์)  โดยพระเทพวชิรญาณ (เลี่ยม ฐิตธม̣โม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง และพระธรรมพัชรญาณมุนี (ฌอน ชยสาโร) ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตและสมโภชอุโบสถวัดป่านานาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2562

ในส่วนของอุโบสถ เป็นสถาปัตยกรรมแบบอีสานล้านช้าง  ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปแกะสลักจากหินทรายรูปแบบศิลปะอินเดีย สมัยคุปตะ มีนามว่า “พระพุทธสุเมธคุณ” เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพรหมวชิรญาณ (โรเบิร์ต สุเมโธ) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติรูปแรก ปัจจุบันมีพระอาจารย์ พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เฮ็นนิ่ง เกวลี) เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ

ประชาชนชาวอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมใจกันเดินทางมารอเฝ้าฯ รับเสด็จ ถวายกำลังใจแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วัดป่านานาชาติแห่งนี้เป็นวัดที่ชาวต่างชาติทั้งจากประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปและทวีปเอเชีย  ให้ความเคารพนับถือเดินทางมาอบรมศึกษาพระธรรมวินัย  มีการอบรมกรรมฐาน ฟังพระธรรมเทศนา การสนทนาธรรม  และการแลกเปลี่ยนความเข้าใจอย่างละเอียด  โดยได้จัดหลักสูตรการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้อย่างท่องแท้ จนสามารถออกบวชเป็นพระภิกษุปฏิบัติศาสนกิจได้ตามข้อวัตรสายวัดป่า และเผยแผ่พระธรรมวินัยออกไปสู่ระดับสากลได้อย่างถูกต้องปัจจุบันมีพระสงฆ์จำพรรษา 24 รูป และมีพระสงฆ์ที่มาแลกเปลี่ยนการศึกษาพระธรรมวินัย 50 รูป

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.