Home > Royalty > Thailand > ‘ร.10 – ราชินีฯ’ ทรงเปิดนิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’

เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ‘พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ’ จึงจัดแสดง ฉลองพระองค์ ภายใต้ชื่อนิทรรศการ ‘สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ’ (Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันปีหลวงฯ โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาการจัดนิทรรศการฯ และภัณฑารักษ์ด้วยพระองค์เอง

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการฯ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 17 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ครั้นเสด็จเข้าอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือประกอบนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ และกราบบังคมทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการสิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ ก่อนเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ ณ ห้องจัดแสดงหมายเลขที่ 1 และ 2 โดย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นำเสด็จฯ และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการฯ

ต่อมา เสด็จเข้าห้องจัดแสดงหมายเลข 3 และ 4 ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา ซึ่งนำเสนอเรื่องราวการเสด็จฯ เยือนชวาของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และผ้าบาติกทรงสะสมจากเมืองต่าง ๆ บนเกาะชวา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แล้วเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรขั้นตอนการอนุรักษ์และจัดเก็บวัตถุ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับห้องคลัง ณ ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์ ก่อนเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในร้านพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เมื่อสมควรแก่เวลาจึงเสด็จฯ กลับ

ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สนองพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติภารกิจงานด้านศิลปาชีพ และดูแลการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา  ซึ่งได้ทรงนำความรู้ด้านผ้าและเครื่องแต่งกาย ตลอดจนประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมแฟชั่นมาพัฒนาการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ผ้า ฯ รวมถึงการจัดทำนิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ (Decades of Style: The Royal Wardrobe of Her Majesty Queen Sirikit) ซึ่งเป็นนิทรรศการแรก ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา และภัณฑารักษ์

สำหรับนิทรรศการ สิริราชพัสตราบรมราชินีนาถ จัดแสดง ฉลองพระองค์ พระมาลา ฉลองพระบาท พระพัชนี และพระกลดของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง บอกเล่าเรื่องราวของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบชาวไทยและต่างชาติตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในและต่างประเทศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ไปจัดแสดงด้วยเสมอ นับเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปหัตถกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ภายในนิทรรศการยังจัดแสดงฉลองพระองค์ที่เคยสร้างความประทับใจให้ผู้คนทั่วโลก ตราตรึงในความงดงามของผ้าไทยและลายปักอันวิจิตรบรรจง อาทิ ฉลองพระองค์ชุดราตรี และฉลองพระองค์ชุดกลางวัน ผลงานการออกแบบของปิแอร์ บัลแมง ฉลองพระองค์แบบผสมผสานไทย และฉลองพระองค์ชุดไทยสไบสองชาย จากห้องเสื้อบัลแมง ผลงานการออกแบบของ อีริก มอร์เทนเซน ฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบจากห้องเสื้อ วาเลนติโน่ และฉลองพระองค์ชุดราตรี ผลงานการออกแบบของ ธีระพันธ์ วรรณรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ การออกแบบแฟชั่น ประจำปี 2562 เป็นต้น

นิทรรศการฯ จะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ณ ห้องจัดแสดง 1 – 2 พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบรมมหาราชวัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น. บัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่ ราคา 150 บาท ผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ราคา 80 บาท นักเรียนหรือนักศึกษา และเด็กอายุ 12 – 18 ปี ราคา 50 บาท ส่วนเด็กอายุต่ำว่า 12 ปี เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.