Home > Royalty > Thailand > เปิดดีเทล กล้อง Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติฯ อัดแน่นด้วยความพิเศษ

ผู้ที่ชื่นชอบการสะสม กล้อง ต้องห้ามพลาดสำหรับ โครงการประมูลกล้องถ่ายภาพชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 (เพื่อ 22 องค์กรการกุศล) ซึ่ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดสร้างขึ้นจำนวน 30 ชุด เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยต่อวงการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องตลอดมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง 147  ปี

กล้อง Leica

พร้อมนำกล้องถ่ายภาพจำนวน 22 ชุด มอบให้กับองค์กรการกุศล 22 องค์กร ร่วมกันจัดการประมูลขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อนำรายได้จากการประมูลไปสร้างสรรค์ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละองค์กร ประกอบด้วย

 1. มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (กล้องสีเหลือง หมายเลข ๖/๑๐)
 2. มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (กล้องสีเหลือง หมายเลข ๑๐/๑๐)
 3. ไตรโครงการ (กล้องสีเหลือง หมายเลข ๗/๑๐)
  1. มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  3. มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (กล้องสีเหลือง หมายเลข ๘/๑๐)
 5. มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) (กล้องสีเขียว หมายเลข ๑๐/๒๐)
 6. มูลนิธิชัยพัฒนา (กล้องสีเขียว หมายเลข ๒๐/๒๐)
 7. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๒/๒๐)
 8. มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (กล้องสีเขียว หมายเลข ๑๑/๒๐)
 9. มูลนิธิจุฬาภรณ์ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๔/๒๐)
 10. มูลนิธิ TO BE NUMBER ONE (กล้องสีเขียว หมายเลข ๓/๒๐)
 11. ศิริราชมูลนิธิ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๙/๒๐)
 12. มูลนิธิรามาธิบดี (กล้องสีเขียว หมายเลข ๗/๒๐)
 13. มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๑๒/๒๐)
 14. มูลนิธิคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาฯ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๕/๒๐)
 15. มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กล้องสีเขียว หมายเลข ๖/๒๐)
 16. มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๑๗/๒๐)
 17. มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๑๗/๒๐)
 18. มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๑๕/๒๐)
 19. องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) (กล้องสีเขียว หมายเลข ๑๙/๒๐)
 20. สถาบันโรคไตแห่งประเทศสิงคโปร์ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๑๘/๒๐)
 21. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๑๘/๒๐)
 22. สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (กล้องสีเขียว หมายเลข ๑๖/๒๐)
กล้อง Leica

ดีเทล กล้อง Leica รุ่น M 10-P Limited Edition

ความเป็นมา

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประเทศไทยจัดสร้างกล้อง Leica รุ่นพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ ก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2539 เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เคยมีการจัดทำกล้อง  Leica M 6 รุ่นกาญจนาภิเษกขึ้น โดยความร่วมมือกันระหว่างสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย

ขณะที่ครั้งนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการอำนวยการจัดงานประมูลกล้องถ่ายภาพ ชุดพิเศษ Leica รุ่น M 10-P Limited Edition เฉลิมพระเกียรติฯ และอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการมอบหมายให้ คุณนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และอดีตนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ เดินทางไปที่บริษัท Leica ประเทศเยอรมันนี เพื่อปรึกษาการจัดทำกล้องรุ่นพิเศษตั้งแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 หลังจากมีการกำหนดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จึงทำการขออนุญาตคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี มาประดิษฐสถานบนตัวกล้อง จากนั้นจึงเริ่มต้นประสานกับบริษัท Leica ในเรื่องของรูปแบบของกล้อง วัสดุ รวมไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงทำให้การผลิตล่าช้ากว่ากำหนด

กล้อง Leica

คุณสมบัติ และความพิเศษ

 • กล้อง Leica M 10-P รุ่นบรมราชาภิเษก จัดสร้างทั้งหมด 2 แบบ ได้แก่
  1. ชุดสองเลนส์เป็นกล้องดิจิตัล Leica M 10-P ชุบทองคำ หุ้มด้วยหนังจระเข้สีเหลือง พร้อมเลนส์ APO Summicron-M 1:2/50 ASPH และเลนส์ Summilux M1:1.4/35 ASPH ผลิตทั้งสิ้น 10 ชุด
  2. ชุดหนึ่งเลนส์ ประกอบด้วย กล้องดิจิตัล Leica M 10-P ชุบทองคำ หุ้มด้วยหนังจระเข้สีเขียว พร้อมเลนส์ Summilux M1:1.4/35  ASPH ผลิตทั้งสิ้น 20 ชุด
กล้อง Leica
 • ตัวกล้องเป็นสีทองคำแท้แบบไม่มันวาว
 • ทั้งชุด กล้อง และเลนส์ทุกตัวมีหมายเลขกำกับ 1/10  ถึงลำดับหมายเลข 10/10  และ 1/20  ถึงลำดับหมายเลข  20/20 ทำให้กล้องชุดนี้มีคุณค่าในเชิงสะสมเนื่องจากมีเพียง 30 ชุดในโลกเท่านั้น
 • หนังจระเข้ ทำให้แต่ละกล้องมีลวดลายไม่เหมือนกัน มีความเฉพาะตัวสูง รวมถึงสายสะพายกล้องด้วย ซึ่งไม่เคยมีทำจากโรงงานมาก่อน
 • เลนส์ apo 50  ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นเลนส์ 50 มิลที่ดีที่สุดในโลก แต่อยู่ในเปลือกเลนส์แบบวินเทจหรือที่เรียกกันว่าเวอร์ชั่น1 (v1) มะเฟือง ซึ่งไม่เคยมีการผลิตมาก่อน
 • เป็นรุ่นm10p การใช้รหัส p จะทำให้กล้องไม่มีโลโก้สีแดง ที่หน้ากล้องซึ่งจะเป็นความชื่นชอบของผู้ที่รักและสะสมกล้องไลก้า
กล้อง Leica

ราคา

 • ชุดสีเหลืองชุดละ 1,500,000 บาท
 • ชุดสีเขียวชุดละ 1,000,000 บาท

การประมูล

ผู้สนใจร่วมการประมูลสามารถติดต่อและแสดงความเจตจำนงเข้าร่วมได้ที่มูลนิธิทั้ง 22 มูลนิธิ หรือขอ Catalog จาก Christies และกรอกแบบฟอร์ม Written Bid Form ไว้ก่อน พร้อมแจ้งเจตุจำนงค์เข้าร่วมงานประมูลในวันที่ 30 กันยายน ทางทีมงานที่เกี่ยวข้องจะติดต่อท่าน เพื่อเชิญเข้าร่วมการประมูลต่อไป

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.