Home > Royalty > Thailand > ประมวลภาพ ‘ในหลวง – ราชินีฯ’ เสด็จฯ งานกาล่าดินเนอร์ ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์’

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน งานกาล่าดินเนอร์ ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565’ โดยมี คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สสธวท) พร้อมคณะกรรมการ ในฐานะผู้จัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์สูทแบบสากลนิยม 6 กระดุม ที่ทำจากผ้าไหมไทยสีน้ำเงินกรมท่า ปกพระศอและหูกระต่ายเป็นผ้าไหมสีเทาทอลวดลายสีฟ้า ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ปกพระศอด้านซ้ายประดับเข็มกลัดพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประดับเพชร ขณะที่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ฉลองพระองค์ชุดสากล ผ้าไหมยกดอกลายหางนกยูงสีเทาฟ้า งดงามด้วยดีเทลการปักสุดประณีตบริเวณพระกฤษฎี ด้านหลัง และชายฉลองพระองค์ พร้อมทรงพระกระเป๋าคลัชต์ถมทองประดับเพชร

เมื่อเสด็จฯ ถึงบริเวณงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าไทยบริเวณ Foyer ซึ่งเป็นออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับผ้าไทย ส่วนที่ 2 จัดแสดงประวัติความเป็นมาของสสธวท และองค์กรสมาชิกของสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งมีองค์กรสมาชิกครอบคลุมทั่วประเทศ 22 จังหวัด และการดำเนินงานและผลงานที่โดดเด่นด้านต่าง ๆ ส่วนที่ 3 ภาพ 90 ต้นแบบผ้าไทยพร้อมข้อคิดและแรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนผ้าไทย

จากนั้น เสด็จฯ ยังห้องแกรนด์บอลรูม พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่สนับสนุนการจัดงานฯ และผู้เป็นต้นแบบสนับสนุนการใช้ผ้าไทย ‘90 ต้นแบบ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์’ เพื่อเชิดชูเกียรติ ยกย่อง และส่งเสริมบุคคลให้เป็นผู้สืบสานภารกิจด้านผ้าไทยให้คงอยู่เป็นอัตลักษณ์ของผ้าไทยที่งดงาม ทรงคุณค่า เป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยสืบไป และทอดพระเนตรการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยคณะกรรมการจัดงาน

งานกาล่าดินเนอร์ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์

ต่อมา เสวยพระกระยาหารค่ำพร้อมทอดพระเนตรการขับร้องเพลงโดยนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ คุณเท่ห์ – อุเทน พรหมมินทร์, คุณบี – พีระพัฒน์ เถรว่อง, คุณลูกหว้า – พิจิกา จิตตะปุตตะ,  คุณจ๊ะจ๋า – พริมรตา เดชอุดม และคุณเวลส์ ดิษย์กรณ์ ดิษยนันทน์ เป็นต้น ร่วมขับร้องบทเพลงสุดไพเราะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงโปรด และบทเพลงพระราชนิพนธ์ เช่น รัก, ในดวงใจนิรันดร์ (Still on My Mind), ไร้เดือน, แผ่นดินของเรา และยามเย็น ฯลฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ และนักร้องกิตติมศักดิ์ ยังร่วมกันขับร้องเพลง ‘ความฝันอันสูงสุด’

งานกาล่าดินเนอร์ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์

หลังจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงชุด ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์’ ประกอบด้วย วีดิทัศน์ ชุด ‘90 ต้นแบบ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์’ และ การแสดงแบบเสื้อชุดผ้าไทย ‘สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ ผ้าไทยร่วมสมัย ไทยนิยม’ ซึ่งคำนึงถึงการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ผ้าไทย ให้มีความร่วมสมัย สามารถสวมใส่ได้ในทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส และคงไว้ซึ่งเสน่ห์ความเป็นไทยได้อย่างสง่างาม โดยได้รับเกียรติจากผู้เป็นต้นแบบผ้าไทยกิตติมศักดิ์จากแวดวงต่าง เป็นผู้แสดงแบบเสื้อกว่า 70 คน เมื่อถึงเวลาอันสมควรจึงเสด็จฯ กลับ

งานกาล่าดินเนอร์ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์

ทั้งนี้ งานกาล่าดินเนอร์ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์ สสทวธ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘ไทยนิยม’ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทย ซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของไทยให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนําเสนออัตลักษณ์ของผ้าทอท้องถิ่น เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าแห่งภูมิปัญญาของไทย รวมทั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิในอัตลักษณ์และการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย.

งานกาล่าดินเนอร์ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์
งานกาล่าดินเนอร์ สยามพัสตรา ภูษาสง่าศิลป์
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.