Home > Royalty > Thailand > สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเปิดงาน ’โครงการหลวง 53’

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงาน โครงการหลวง 53 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสทรงมีพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันท่ี 12 สิงหาคม 2565

 โครงการหลวง 53
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงตัดแถบแพรเปิดงานโครงการหลวง 53

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน พร้อมเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากร้านโครงการส่วนพระองค์ รวมถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโครงการหลวง รวมกว่า 3,000 รายการ ซึ่งครั้งนี้ถูกนำมาออกร้านทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ ภายใต้แนวคิด ‘The Infinite Blooms‘ ปีนี้นับเป็นปีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ที่ผลผลิตเติบโต ออกดอกออกผล จากการพัฒนาอย่างเต็มที่ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยดั่งสายใยที่ทอดลงมาอย่างต่อเนื่อง เปรียบดั่ง การให้ที่ยิ่งใหญ่ และความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนที่ทําให้ความอุดมสมบูรณ์นี้เจริญขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

 โครงการหลวง 53
ทอดพระเนตร ‘ดอกเอเดลไวส์’ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานต้นพันธุ์ให้โครงการหลวงขยายพันธุ์นํามาประดับตกแต่งภายในงาน พร้อมด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์จากยอดดอย

ภายในงานถูกแบ่งออกเป็นโซนต่าง ๆ ประกอบด้วย โซนเซ็นทรัลคอร์ท จัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของมูลนิธิโครงการหลวง ROYAL Project BCG : Green Innovation ผลงานวิจัยกัญชง ชมดอกเอเดลไวส์ สัญลักษณ์ ‘รักแท้’ ที่ประดับตกแต่งในงานครั้งแรกในไทย ชมสาธิตการประกอบอาหารจากเชฟผู้เชี่ยวชาญและการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โซนแดซเซิล ชมสินค้าหัตถกรรมชนเผ่า บุหงาโครงการหลวงและการสาธิตหัตถกรรมเส้นใยกัญชงแบบพื้นบ้านด้วยกี่ทอม้งแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยาก โซนอีเดน ชั้น 1 จําหน่ายผักผลไม้สด และสินค้าแปรรูปกว่า 3,000 รายการ โซนอีเดน ชั้น 2 จําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จพร้อมรับประทานกว่า 80 รายการ โซนเอเทรียม จําหน่ายต้นไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ฟอกอากาศหลากสายพันธุ์ โซนบีคอน 2 จําหน่ายไอศกรีมอะโวคาโด และพลาดไม่ได้กับไอศกรีมแบรนด์ณภาฯ และโซนบีคอน 3-4 จําหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์ และผลิตภัณฑ์ดอยคํา

 โครงการหลวง 53
ทรงเยี่ยมชมการสาธิตหัตถกรรมเส้นใยกัญชงแบบพื้นบ้านด้วยกี่ทอม้งแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยาก

สำหรับการจัดงานโครงการหลวงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 35 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินการจัดงานฯ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช อาทิ ไม้ผล ไม้ดอก และไม้โตเร็วเพื่อสร้างป่า ผลลัพธ์จากงานวิจัยทําให้เกิดความหลากหลายของวัตถุดิบอาหารซึ่งผ่าน กระบวนการผลิตบนมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ในการจัดงานประจําปีของโครงการหลวงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้องค์ความรู้ของโครงการหลวงเผยแพร่เกิดประโยชน์แก่ชาวไทย และยังเป็นการส่งเสริมให้ผลิตผล ผลิตภัณฑ์คุณภาพส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง บรรยากาศของงานปีนี้จะถูกเนรมิตให้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด และกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย และจะมีการแสดงจากชมรมนิสิต การออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่นเคย”

 โครงการหลวง 53
ผลิตผลคุณภาพจากโครงการหลวง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการหลวงที่มีจำหน่ายในงาน

ด้าน พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ”การจัดงานโครงการหลวง 53 ในปีนี้ เป็นการจัดงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการหลวง ให้เกิดประโยชน์ต่อปวงประชา ตามพระราชปณิธานที่แน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการดําเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอดระยะเวลากว่า 53 ปี ปัจจุบันได้ค้นคว้าวิจัย นําองค์ความรู้ใหม่ ๆ มาปรับใช้ทําให้ได้ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกว่า 3,000 รายการให้ผู้บริโภคได้เลือกสรร รวมทั้งอาหารคาวหวาน อาทิ ข้าวซอยแห้งหน้าปลาเทร้าต์, หมั่นโถว, เต้าหู้สองสียูนนานทอด, ส้มตําอะโวคาโด, ขนมชั้นผักหลากสีโครงการหลวง, นํ้าเสาวรสนํ้าผึ้ง, ชานม,กาแฟคั่ว Honey Processed, ควินัวบาร์, ผักผงโรยข้าว, นมกระบือพาสเจอร์ไรซ์, โยเกิร์ตควินัวผสมสตรอว์เบอร์รี, ไอศกรีมนมแพะรสมะม่วง-รสสตรอว์เบอร์รี, ไอศกรีมเยลลี่ผลไม้, Love Box Set ผลิตภัณฑ์สมุนไพร, ฝักวานิลลา”

และยังมีผลิตผลและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นํามาแนะนําเป็นครั้งแรกในปีนี้ ได้แก่ กัญชงหรือเฮมพ์ (Hemp) ที่โครงการหลวงวิจัยต่อยอดเป็นอาหารสุขภาพซูเปอร์ฟู้ด ผลิตภัณฑ์แปรรูป น้ำมันกัญชงสกัดเย็น, ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม อาทิ ครีมทามือ ครีมกันแดด และเซรั่ม, ผ้าทอจากเส้นใยกัญชง, เครื่องแต่งกายลวดลายชนเผ่า, เมล่อนไต้หวัน 101, มะเขือเทศเชอร์รีเหลืองหวาน, ผลิตภัณฑ์ชาหมักคอมบูชะ”

ผลิตภัณฑ์ข้าว ธัญญาหาร และซูเปอร์ฟู้ด ที่ได้รับการวิจัยต่อยอดจากโครงการหลวง
ผลิตภัณฑ์ดอยคำ

พร้อมชมความงดงามครั้งแรกของดอกเอเดลไวส์ ที่สื่อสัญลักษณ์ “รักแท้” ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานต้นพันธุ์ให้โครงการหลวงขยายพันธุ์นํามาประดับตกแต่งภายในงานพร้อมด้วยหมู่มวลดอกไม้นานาพันธุ์จากยอดดอย”

นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวไอศกรีมแบรนด์ ณภาฯ ที่เปิดตัว 4 รสชาติ ได้แก่ ชาเขียว ชาไทย ช็อกโกแลต และรสกะทิอัญชันมะพร้าวอ่อน อีกด้วย สามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อร่อย สด ใหม่ ในงาน ‘โครงการหลวง 53’ ระหว่างวันที่ 4 – 14 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์”.

 โครงการหลวง 53
Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.