Home > Royalty > Thailand > ‘สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางวัฒนฯ’ ทรงทำหมันสุนัขและแมวในอุดรธานี

ด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชน และสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกันให้มีความปลอดภัย ห่างไกลจาก โรคพิษสุนัขบ้า และทรงให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโรคดังกล่าวอย่างจริงจังทั้งในคนและสัตว์ เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่ 3- สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางวัฒนฯ

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางวัฒนฯ

โอกาสนี้ ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมการขยายพันธุ์ และลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ นับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญในการลดจำนวนประชากรเสี่ยงที่อาจจะนำพาโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้แพร่กระจาย อีกทั้งจะเป็นการตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายมาสู่คนได้

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางวัฒนฯ

พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน โดยมีประชาชนจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดข้างเคียง นำสุนัขและแมวทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงของตนเองและสัตว์จรจัดที่ไม่มีเจ้าของมารับบริการฉีดวัคซีนฯ รวมจำนวน 297 ตัว และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวมจำนวน  203 ตัว อีกทั้งทอดพระเนตรการออกโรงทาน ซึ่งจังหวัดอุดรธานี ได้นำร้านอาหารคาวหวานในพื้นที่ มาร่วมออกร้านการกุศลตั้งโรงทาน ให้บริการอาหารและน้ำดื่มแก่ประชาชนที่นำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าทำหมัน และสนับสนุนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสา

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางวัฒนฯ

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน ด้วยทรงถือเป็นพลังขับเคลื่อนหลักในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยทรงแสวงหาความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำระดับโลก พร้อมกับทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ” มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยทรงตั้งพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึ่งสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน ปี 2573

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางวัฒนฯ

นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาในการดูแลทุกข์สุขของราษฎร รวมถึง สุขภาพของสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งจะนำมาสู่ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขของประเทศชาติต่อไป.

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.