Home > Royalty > Thailand > กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรตรุษจีน 2566 ‘กระต่ายหยกนำโชคลาภ’

เนื่องในโอกาสวัน ตรุษจีน 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพร แก่ชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีน เฉกเช่นทุกปี โดย ‘ร้านภูฟ้า’ ได้เผยแพร่พรพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ความว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรตรุษจีนพุทธศักราช ๒๕๖๖ 玉兔呈祥 กระต่ายหยกนำโชคลาภ และพระนามภาษจีน 诗琳通 (สิรินธร)

ภาพฝีพระหัตถ์ภาพกระต่ายและสุนัขคู่หูยืนชมพระจันทร์ และพรพระราชทานที่อัญเชิญมา คือ พรพระราชทาน ซึ่งเป็นสิริมงคลยิ่งแก่คนไทย และคนไทยเชื้อสายจีนทุกท่านในวันตรุษจีน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ นี้

พรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีน คือ 玉兔呈祥 อ่านว่า ‘ยู่ทู่เฉิงเสียง’ ความหมายพรพระราชทาน คือ กระต่ายหยกนำโชคลาภ ทางร้านภูฟ้าจึงขอพระราชทานพระราชานุญาตปรับเปลี่ยนสีกระต่ายเป็น  “สีเขียว” เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า “กระต่ายหยก” ที่ปรากฏในพรพระราชทานในวาระตรุษจีนปีนี้

ทั้งคนจีน คนไทย ทราบกันดีอยู่แล้วว่า “หยก” เป็น อัญญมณี ที่คนจีนถือว่า เป็นอัญญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลของชีวิต นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวย ผู้ใดได้ครอบครองเครื่องประดับที่ทำด้วยหยก ท่านผู้นั้นก็จะโชคดี มีอายุยืน”

พระราชทานพร ตรุษจีน 2566
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพร ตรุษจีน 2566 แก่ชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีน

ส.ค.ส. และ พรพระราชทาน วันปีใหม่ 2566

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. และพรปีใหม่ พร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์ แด่พสกนิกรชาวไทยทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นความสุขกายสุขใจตลอดปีเถาะ พุทธศักราช 2566 ทรงเล่าเรื่องราวของสุนัขและเพื่อนกระต่ายที่ยืนสองขาชมพระจันทร์ในคืนพระจันทร์วันเพ็ญผ่าน ส.ค.ส. และทรงนิพนธ์กลอนพระราชทานพร ความว่า

“ปีเถาะ กระต่าย ๒๕๖๖

ครู ของข้าพเจ้าเลี้ยงกระต่ายและสุนัขไว้ดัวยกัน เวลาพระจันทร์เต็มดวง

กระต่ายจะยืนสองขาชมจันทร์ สุนัขมายืนสองขาชมจันทร์เป็นเพื่อน  
กระต่ายน้อยเพลินมองพระจันทร์เด่น ชวนสุนัขเพื่อนเล่นจ้องจันทร์ฉาย 
ลมพัสอื่อยเย็นอุราน่าสบาย ลืมความทุกข์สิ่งร้ายที่ผ่านมา 
ขอทุกท่านได้รับพรอันประเสริฐ สิ่งดีเลิศที่ท่านปรารถนา 
จงมาพร้อมดังดวงจิตเจนา สองสหายและจันทรามอวยชัย”

พร้อมลายเซ็นพระนาม “สิริธร” และภาพวาดฝีพระหัตถ์ กระต่าย และสุนัขเพื่อนรักที่ชอบแหงนหน้ามอง “จันทร์ฉาย” ด้วยกันในคืนวันเพ็ญอย่างมีความสุข โดยร้านภูฟ้า ได้นำภาพวาดฝีพระหัตถ์มาจัดทำเป็นสินค้าต่าง ๆ อาทิเสื้อโปโล, เสื้อทีเชิ้ต, เสื้อฮาวาย, เสื้อกันหนาว, กระเป๋า, สมุดบันทึก, นาฬิกาตั้งโต๊ะ, สายคล้องหน้ากาก, กระบอกน้ำ, ร่มพับ และเครื่องใช้อื่น ๆ ซึ่งออกแบบ และให้สีโดยนักออกแบบจากแบรนด์ “KLOSET”

พระราชทานพร 2566
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานส.ค.ส. และพรปีใหม่ พร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566

สำหรับร้าน ร้านภูฟ้า จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขณะดำรงดำรงพระอิสริยยศ ‘สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี’ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พร้อมทั้งพระราชทานชื่อร้านว่า ‘ร้านภูฟ้า’ เพื่อสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามพระราชดำริฯ

เป็นการสร้างวงจรการผลิตและการตลาดที่สมบูรณ์ จากการผลิตของชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารสู่กระบวนการทางการตลาด ไปยังลูกค้าในเมืองเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีการจัดการคลังสินค้าที่เหมาะสมและมีแหล่งจำหน่ายประจำที่ถาวร โดยร้านภูฟ้าสาขาแรกที่เปิดดำเนินการคือ สาขาสยามดิสคัฟเวอรี ถนนพระราม 1 ต่อมาได้เปิดสาขาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นโดยลำดับ ในปัจจุบัน (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2562) มีร้านภูฟ้าสาขาต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดจำนวนทั้งสิ้น 19 สาขา.

Courtesy Photo of ร้านภูฟ้า, Nitikorn Kraivixien


READ MORE:

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.