Home > Royalty > Thailand > ‘พระองค์หริภาฯ’ ทรงล้างห้องน้ำสงฆ์ บำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 40 พระชันษา

เฟซบุ๊กเพจ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มีการเผยพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ระหว่างทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบรอบ 40 พระชันษา อย่างเรียบง่าย ที่วัดร่ำเปิง (ตโปราม) และ วัดป่าแตด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา อาทิ ทรงล้างห้องน้ำสงฆ์ กวาดลานวัด และถวายพระพุทธรูปปูนปั้นฝีพระหัตถ์

โพสต์แรกเพจ กองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เผยแพร่พระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ฉลองพระองค์ประจำภาคเหนือสีขาว พระภูษาลายไทย และพระภูษาเบี่ยงสีม่วง โดยมีข้อความว่า “วานนี้ วันที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ครบรอบ 40 พระชันษา ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ได้ทรงถวายพระพุทธรูป (ที่ทรงปั้นเอง) และเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป

โดยพระพุทธรูปที่ทรงปั้นนั้น ทรงปั้นครั้งเมื่อสุนัขทรงเลี้ยงและแมวทรงเลี้ยง ที่ชื่อกาสะลอง(สุนัข) และเจอริโก้ (แมว) ที่เสียชีวิตลง พระองค์ท่านมีความเสียพระทัยอย่างมาก จึงได้ทรงปั้นเพื่อนำมาถวายในวันประสูตินี้ เพื่อเป็นกุศลให้สัตว์ทรงเลี้ยงที่พระองค์ท่านทรงรักมากที่สุดทั้งสองตัว

และยังได้ร่วมทำบุญประทานอาหารแมวให้กับวัดร่ำเปิง และยังได้ไถ่กระบือจำนวนสองตัวชื่อ “ตุ๊กกี้” และ “ปิ่นงาม” ที่ตั้งท้องอยู่ในตอนนี้ โดยได้ตั้งชื่อลูกของปิ่นงามเอาไว้ว่า ถ้าคลอดออกมาเป็นเพศเมียพระองค์ท่านจะทรงตั้งชื่อว่า”ปิ่นคำ” และถ้าเป็นเพศผู้จะทรงตั้งชื่อว่า “อิ่นคำ” โดยกระบือทั้งสองตัวได้ประทานให้ข้าราชบริพารในพระองค์นำไปเลี้ยงต่อที่จังหวัดสุพรรณบุรี”

ทรงล้างห้องน้ำสงฆ์

นอกจากนี้ยังมีพระรูปขณะทรงกวาดลานวัด และทรงล้างห้องน้ำพระสงฆ์ที่จำวัด ณ วัดป่าแดด ร่วมกับพระสหาย ข้าราชบริพาร ณ วัดป่าแตด โดยระบุว่า “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จ ณ วัดป่าแดด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันประสูติ ครบรอบ 40 พระชันษา  

ทรงล้างห้องน้ำสงฆ์

โดยทรงเสด็จพบพระครูปลัดนันทวัฒน์ (พยุงศักดิ์ ธีรธมฺโม) ​เจ้าอาวาสวัดป่าแดด  เพื่อพาพระสหายและข้าราชบริพารในพระองค์มาร่วมบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันประสูติ โดยการถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และยังทรงกวาดลานวัด ทรงล้างห้องน้ำสงฆ์ ที่จำวัด ณ วัดป่าแดด โดยการนี้ยังได้ทรงอุทิศบุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตทุกท่านในเหตุการณ์กราดยิง ที่จังหวัดหนองบัวลำภู พระองค์ทรงเสียพระทัยอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ทรงมาบำเพ็ญพระกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าวในวันประสูติ 8 ตุลาคม 2565

ทรงล้างห้องน้ำสงฆ์

ทั้งนี้ยังได้ทรงร่วมพิธีอารตีไฟต่อหน้าองค์พระพิฆเณศ ที่วิหารพระพิฆเนศวร ณ วัดป่าแดด โดยมีพราหมณ์ในการประกอบพิธีอย่างถูกต้องตามความเชื่อของวัดป่าแดด”

ทรงล้างห้องน้ำสงฆ์

ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ยังทรงประทานเงินบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Save Elephant Foundation) โดยพระองค์ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของช้างไทยในปัจจุบันที่ค่อนข้างขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเลี้ยงดู เนื่องจากหลาย ๆ ที่เลี้ยงช้างในประเทศไทย ได้ปิดตัวลงเพราะสถานการณ์โควิด ทำให้พระองค์ต้องการที่จะช่วยเหลือช้างเหล่านี้ และเพื่อบำเพ็ญพระกุศลในวันประสูติ

ทั้งนี้ ภายใต้โพสต์ต่าง ๆ มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และชื่นชมในพระจริยวัตรอันเรียบง่ายเป็นจำนวนมาก

ทรงล้างห้องน้ำสงฆ์

พระประวัติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ หรือพระนามลำลองว่า พระองค์หริภา ประสูติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2525 ณ พระตำหนักใหม่ สวนจิตรลดา เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ใน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กับ นาวาอากาศเอกวีระยุทธ ดิษยะศริน มีพระขนิษฐาหนึ่งพระองค์ คือพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

เมื่อประสูติพระองค์ดำรงพระยศที่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ด้วยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระโอรสพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์ ซึ่งพระยศดังกล่าวเทียบเท่าตำแหน่ง “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า”

พระองค์เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจิตรลดา, ประถมศึกษาปีที่ 5 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนฮอล์ตัน-อามส์ (Holton-Arms School) รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา, ระดับเกรด 8 โรงเรียนเฮอร์เบิร์ตฮูเวอร์มิดเดิล (Herbert Hoover Middle School) สหรัฐอเมริกา, ระดับเกรด 8-11 โรงเรียนมัธยมวอลเตอร์ จอห์นสัน (Walter Johnson High School) สหรัฐอเมริกา ภายหลังได้นิวัติกลับประเทศไทยและเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนจิตรลดา

ส่วนระดับอุดมศึกษา ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาพพิมพ์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาศิลปไทย ภาควิชาศิลปไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงประกอบพระกรณียกิจทั้งในด้านการสนองพระเดชพระคุณในฐานะพระราชวงศ์ และพระกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ตลอดจนทรงส่งเสริมงานด้านต่าง ๆ ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.