Home > Royalty > Thailand > ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ ทรงเปิดงาน ‘ไทยแลนด์ เบียน-นา-เล่ โคราช 2021’

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ในการพระราชทานสัญลักษณ์ ‘สิริศิลปิน’ และพระราชทานดอกไม้แสดงความยินดีแก่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทรงเปิดงาน ‘การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์ เบียน-นา-เล่ โคราช 2021’ (Thailand Biennale, Korat 2021) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธย และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงลงพระนามในภาพงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติฯ พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานศิลปกรรม  “สิริศิลปิน” เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ศิลปะร่วมสมัย คือ ชุดผีเสื้อ และชุดเสือ  โดยเฉพาะ ‘เสือ’ มีการนำเสนอเรื่องราวในอิริยาบถต่าง ๆ สื่อความหมายถึง ‘พ่อ’ ผู้ทรงปกครองเหนือราชอาณาจักร อันหมายถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ราชาผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา และทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา

นอกจากนี้ มีผลงานชิ้นสำคัญของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงคัดเลือกมาจัดแสดงเพิ่มเติมจำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ ภาพเสือร้องไห้ ภาพจิตรกรรมสีน้ำบนกระดาษ / ผลงานสีน้ำมันบนผ้าใบ ไม่มีชื่อ ซึ่งเป็นภาพผีเสื้อกระพือปีกอวดลวดลายและสีสันสวยงาม ที่บางชิ้นมีการดัดแปลงเป็นรูปแบบสื่ออื่นๆ ทั้งประติมากรรม ศิลปะจัดวาง หรืองานออกแบบเครื่องประดับ และผลงานประติมากรรมผีเสื้อ

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง” Nature reigns supreme in the world. Art has freedom in itself.  ซึ่งมีผลงานทั้วของศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศ จัดแสดงบริเวณชั้น 2 และ 3 โดย อ. ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ เป็นภัณฑารักษ์ ประกอบด้วย ผลงานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ จิตรกรรมกึ่งนามธรรม ไม่ปรากฎชื่อ เป็นผลงานฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนให้เห็นความสนพระราชหฤทัยในงานดนตรี

ต่อมาทอดพระเนตรนิทรรศการภาพรวมของโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติไทยแลนด์ เบียน-นา-เล่ โคราช 2021 โครงการที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 อย่างเคร่งครัดภายใต้แนวคิด “เซิ้ง…สิน ถิ่นย่าโม” โดยมุ่งเน้นที่ผลงานอันเกิดจากแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ผสานแนวคิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบประเพณีและวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ในรูปแบบของศิลปะจัดวางเฉพาะที่ นำไปสู่การฟื้นฟู ส่งเสริม และสร้างรายได้สู่ท้องถิ่นและทุกภาคส่วน  ซึ่งในปีนี้มีศิลปินชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมโครงการ จำนวน 53 คน จาก 25 ประเทศ

คุณพอล-ดร.พล และคุณเอมี่ – อลิสา อินทเสนีย์ ร่วมถ่ายภาพกับผลงานฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คุณทิปปี้ – สุพรทิพย์ ช่วงรังษี และคุณปุ๊ม – ม.ล.ภูมิใจ ชุมพร กับผลงานของ Fernando Botero

นอกจากนี้ มีการแสดง ริ้วขบวนพาเหรด 7 ริ้วขบวนนำโดยวงดุริยางค์จากโรงเรียนสุรนารีวิทยา อาทิ เอกองค์อัครศิลปิน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”  ริ้วขบวน สิริศิลปิน “พระอัจฉริยภาพเป็นที่ประจักษ์ศิลปินของแผ่นดิน”  ริ้วขบาน “ปรากฏการณ์ ถิ่นศิลปีเบียนนาเล่ มหานครแห่งอีสาน”เป็นต้น  สำหรับพื้นที่การจัดแสดงผลงาน แบ่งออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ เขตอำเภอเมือง บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  (ย่าโม) สวนสาธารณะบุ่งตาหลัวสวนสัตว์นครราชสีมา โดยมาร่วมเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจ  โดยเยี่ยมชมงานแสดงศิลปกรรมนานาชาติได้ทุกวันจนถึง 31 มีนาคม 2565

Judith and Holofernes ผลงานของผศ.วุฒิกร คงคา
ผลงานชื่อ Meteor Shower จาก Makiko Kudo

ข้อมูลและภาพจากเฟซบุ๊ก หอศิลป์พิมานทิพย์, Poomchai Chumbala อินสตาแกรม alizsoposh, supornthip,

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.