Home > Royalty > Thailand > “กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานพระฉายาลักษณ์ให้กำลังใจบุคลากรด่านหน้า

นับเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรด่านหน้ารวมถึงประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อเฟซบุ๊กเพจทางการ มูลนิธิชัยพัฒนา เผยแพร่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมข้อความว่า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ ฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 ( และโรคระบาดต่างๆ ) ความว่า “…ชัยพัฒนาสนับสนุนผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย…ขอบคุณครับ/ค่ะ…” พร้อมลงพระนามาภิไธย “สิรินธร”

โดยพระฉายาลักษณ์นี้จะพระราชทานแก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หมายเหตุ – เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ มีจำหน่าย ณ ร้านภัทรพัฒน์ ทุกสาขา รายได้จากการจำหน่ายสมทบ “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง)”

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระฉายาลักษณ์ฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์

หลังจากมูลนิธิชัยพัฒนาเผยแพร่พระฉายาลักษณ์และข้อความออกไป มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ และข้อความให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในนามมูลนิธิชัยพัฒนา และกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม 2564 โดยพระราชทานไปพร้อมกับ “ถุงพลังใจ” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทเสียสละ ต่อมาร้านภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้เชิญมาจัดทำเป็นเสื้อยืดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม เป็นต้นมา

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงพลังใจไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

ซึ่งหลังจากมูลนิธิชัยพัฒนาเผยแพร่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฉลองพระองค์เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์ เพียง 4 ชม. เพจทางการของร้านภัทรพัฒน์ ภัทรพัฒน์ สินค้าจากมูลนิธิชัยพัฒนาได้แจ้งว่า มีลูกค้าให้ความสนใจและสอบถามสั่งซื้อ “เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์” ให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์ เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้ช่องทางสั่งซื้อออนไลน์สินค้าหมดชั่วคราว ภัทรพัฒน์จึงเปิดให้ทำการสั่งจอง “เสื้อยืดลายฝีพระหัตถ์” ผ่านช่องทางเว็บไซต์ โดยสินค้าจะพร้อมจัดส่งในรอบแรก วันที่ 15 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ภาพจากเฟซบุ๊ก มูลนิธิชัยพัฒนา

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.