Home > Royalty > Thailand > ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทาน ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ‘พี่ช้างใจดี’ ช่วยผู้ป่วยยากไร้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ‘พี่ช้างใจดี’ (Big Kindness) เพื่อนำไปจัดทำของที่ระลึกการกุศลชุดพิเศษประจำปี 2565 ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญสมทบทุนโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดย ภาพวาดฝีพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพฯ ถูกนำไปจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ เสื้อยืด, เสื้อสเว็ตเตอร์, ผ้าพันคอ, เนคไท, กระเป๋า, กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ, สมุดโน้ต, การ์ดปีใหม่ และ ปากกาลูกลื่น เป็นต้น

กรมสมเด็จพระเทพฯ ภาพวาดฝีพระหัตถ์
ของที่ระลึกการกุศล ภาพวาดลายฝีพระหัตถ์ ‘พี่ช้างใจดี’ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โอกาสนี้ คุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งนี้ว่า “นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะประธานกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ‘พี่ช้างใจดี’ อันสื่อความหมายถึง “การต่อสู้กับโรคร้ายด้วยจิตใจที่แข็งแรงกับพี่ช้างใจดี” เพื่อนำไปจัดทำของที่ระลึกการกุศลคอลเล็กชันพิเศษที่น่ารักน่าใช้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปสมทบทุนโครงการต่าง ๆ เพื่อต่อลมหายใจผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้น”

กรมสมเด็จพระเทพฯ ภาพวาดฝีพระหัตถ์

ทั้งนี้ มูลนิธิรามาธิบดี ก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 โดย ศ.นพ.อารี วัลยะเสวี คณบดีท่านแรกของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสเยียวยารักษาพยาบาลของผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างเนื่อง ทำให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ขณะเดียวกัน มีผู้ประสงค์ขอบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือในโครงการต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงลงความเห็นจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของประเทศไทย

โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้น ด้วยประโยชน์ที่ได้สร้างให้กับสังคมและประชาชน ซึ่งต่อมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิรามาธิบดีฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551.

Courtesy Photo of Rama Foundation


READ MORE:

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.