Home > Royalty > Thailand > ‘กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ’พระราชทานพรตรุษจีน 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชพรเนื่องในโอกาส ‘วันตรุษจีน 2565’ ให้แก่พสกนิกรชาวไทย โดยเฟซบุ๊กทางการของร้านภูฟ้า PHUFA ได้เผยแพร่ ภาพอักษรภาษาจีนลายพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระอักษรพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย พร้อมข้อความว่า

“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรตรุษจีนปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พรพระราชทานที่ปรากฏนี้ คือของขวัญพระราชทานจากพรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีขาล ๒๕๖๕ นี้ พรพระราชทานตามลายพระหัตถ์ภาษาจีน คือ 如虎添翼 อ่านว่า หรู หู่ เทียน อี้ พระองค์พระราชทานความหมายดังลายพระหัตถ์ว่า เหมือนเสือมีปีก (มีอำนาจเก่งกล้าอยู่แล้ว เสริมความสามารถให้มากขึ้น) ผู้ได้รับพรพระราชทานปีนี้นั้น จะเป็นเสือที่ทรงพลังมีอำนาจที่มีอยู่เดิมแล้ว ปีนี้จะเก่งกล้าสามารถ จะมีพลังและมีอำนาจมากขึ้น”

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Courtesy Photo นิติกร กรัยวิเชียร/ Facebook PHUFA

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.