Home > Royalty > Thailand > กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564” ผ่านสื่อออนไลน์

กลับมาจัดงานอีกครั้งสำหรับงานออกร้านการกุศล “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ควบคู่ไปกับการจัดงานแบบเสมือนจริงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน www.เพื่อนพึ่งพา.com ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 ธ.ค.นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ณ วังสระปทุม ทรงเปิดงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยมี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาดชาดไทย กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมเสด็จนำทอดพระเนตรการออกร้านและนิทรรศการต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพฯ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสทรงเปิดงาน ความว่า “มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ  ตั้งแต่แรกบัดนี้ย่างเข้าสู่ปีที่ 27 งานของมูลนิธิช่วยบรรเทาความทุกข์ยากตลอดจนฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัย ยังประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ นอกจากนี้ภารกิจด้านการเฝ้าระวังและการป้องกันก่อเกิดภัยพิบัติโดยอาศัยหลักวิชาและหลักเทคโนโลยีที่เหมาะสม ก็สามารถจะช่วยลดความรุนแรงและความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ นับเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างครบวงจร”

“การจัดงานเพื่อนพึ่งพา 2564 มีวัตถุประสงค์ต่างจากการจัดงานปีที่แล้วมาคือมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและเสริมสร้างโอกาสด้านต่างๆ ทั้งด้านองค์ความรู้ การสร้างอาชีพ  สร้างธุรกิจ สุขอนามัย ที่อยู่อาศัย และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้แก่ผู้ประสบภัย ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชาชนทั่วไปมากกว่าเป็นการระดมทุน นับเป็นพัฒนาการสำคัญอีกก้าวหนึ่งของมูลนิธิฯ ในการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของราษฎร ผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส

สำหรับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564 พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ เพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันยามยาก” ในปีนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาพลังใจกลับมาอีกครั้ง แบ่งการจัดงานเป็น 2 แบบ คือ แบบออนกราวนด์ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ในงานจัดแสดงนิทรรศการของมูลนิธิฯ พร้อมเชิญชวนสนับสนุนสินค้าร้านพึ่งพา และสินค้าชุมชน

สินค้าไฮไลท์ของร้านพึ่งพา ประกอบด้วย ตับบดเสวยพึ่งภา รอยัล คูซีน สูตรโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มีทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ ตับบดออริจินัล, ตับบดมาซาร่า และตับไก่บดฮาลาล, เมนูอาหารตำรับประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้แก่ ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ สูตรวังสวนสุนันทา, ซีซาร์สลัดอกไก่, ข้าวหมูย่างผงกระหรี่ข้าวคั่ว นอกจากนี้ยังมีเมนูจากห้องเครื่องวังรื่นฤดี เช่นแกงส้มกุ้ง, มะละกอปลาตะเพียนสาน, ปลาร้าทรงเครื่อง, น้ำพริกมะขาม, แกงคั่วเห็ดเผาะ และแกงมัสมั่นไก่ใส่น้ำส้มซันควิก

รวมทั้งสินค้าระลึกพึ่งพา 2564  คอลเลคชั่น “เด็กหญิงใบคราม” ออกแบบภาพประกอบโดย ม.ล.จิราธร จิรประวัติ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพันธุ์ครามพระราชทานเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่ในปี 2560 ที่จังหวัดสกลนคร สะท้อนถึงความช่วยเหลือที่มูลนิธิฯ เข้าไปฟื้นฟูชุมชนหลังประสบอุทกภัย ให้ชุมชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืน ลายใบครามแสดงถึงการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องใช้ ซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด 3 ลาย คือ “น้องใบคราม” “น้องต้นคราม” และ “น้องทอคราม” และกลุ่มสุคนธบำบัดกล้วยไม้โสมสวลีเป็นผลิตภัณฑ์เอ็กซ์คลูซีฟ เปิดตัวน้ำหอมสองกลิ่นใหม่ เป็นต้น

ส่วนรูปแบบ Virtual Fair เปิดให้เข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าตลอด 24 ชั่วโมง ทาง ผ่าน www.เพื่อนพึ่งพา.com เพียงลงทะเบียนด้วยการกรอกข้อมูลชื่อ เพศ และอายุ สามารถเข้าไปเยี่ยมชมผ่านโซนกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ประกอบด้วย โซนที่ 1 “พึ่งพาเพื่อก้าวต่อ”พบกับโอกาสทางการเงิน พัฒนาทักษะใหม่อาชีพที่ตลาดต้องการ ธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่ปรึกษาทางการเงิน และการดูแลสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และสาระความรู้ดี ๆ จากกูรูด้านต่าง ๆ, โซนที่ 2 นิทรรศการ อธิบายความเป็นมาและผลงานหลักของมูลนิธิ

โซนที่ 3 ร้านค้า จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของร้านเพื่อนพึ่งพา โครงการส่วนพระองค์ และร้านพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้ากิตติมศักดิ์ ร้านค้าเครือข่าย และผลิตภัณฑ์ชุมชน เครือข่ายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ), โซนที่ 4 ปันน้ำใจ ซึ่งเป็นโซนเล่นเกมส์บรรจุถุงยังชีพทั้ง 4 แบบ โดยผู้เล่นสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ ได้ในเวลาเดียวกัน โซนที่ 5 ลงนามถวายพระพร และโซนที่ 6 รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

ทั้งนี้ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาดชาดไทย มุ่งมั่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยแบบครบวงจรมาตลอดระยะเวลา 26 ปี ดำเนินงาน ตั้งแต่การเฝ้าระวังก่อนเกิดภัยพิบัติ การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และการฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ  เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างรวดเร็ว และดำเนินชีวิตต่อไปได้ในอนาคต ซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกที่เพิ่มวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในเรื่องของการสร้างโอกาสเพื่อให้ผู้ที่ได้ประสบปัญหาจากภัยโควิด-19 ได้มีโอกาสมีส่วนร่วม

Never miss an update

Subscribe to our newsletter to get the latest updates.

No Thanks
You’re all set

Thank you for your subscription.